لیست قیمت عایق

ایزوگام، عایق حرارتی، عایق رطوبتی، عایق صوتی

درخواست آنلاین مصالح

قیمت ایزوگام
قیمت ایزوگام

لیست قیمت ایزوگام

تاریخ بروزرسانی : 1398/03
ردیفنام کالاتوضیحاتبرندواحدقیمت (تومان)
1ایزوگام دولایه شعف دلیجان - گام پوشان دلیجانمتر 11000
2ایزوگام دولایه شکوه گستر دلیجانگام پوشان دلیجانمتر13000
3ایزوگام دولایه گام پوشان دلیجان-گام پوشان دلیجانمتر14000
قیمت پشم شیشه
قیمت پشم شیشه

لیست قیمت پشم شیشه

تاریخ بروزرسانی : 1397/10/29
ردیفنام کالابرندضخامت (cm)دانسیتهمشخصات رولابعاد رولواحدقیمت (ت)
1پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایزمارک آریانا پارس510هر رول 18 مترمربع - روکش آلومینیومعرض 1.2متر * طول 15مترمترمربع4600
2پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایزایران (ایزوران)510هر رول 18 مترمربع - روکش آلومینیومعرض 1.2متر * طول 15مترمتر مربع4700
3پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار آلومینیومایران (ایزوران)510هر رول 18 مترمربع - روکش آلومینیومعرض 1.2متر * طول 15مترمترمربع5300
4پشم شیشه 2 اینچ رولی کاغذیمارک آریانا پارس510هر رول 18 مترمربع - روکش کاغذ کرافتعرض 1.2متر * طول 15مترمترمربع0
5پشم شیشه 1 اینچ رولی فویلدار متالایزمارک آریانا پارس2.516هر رول 24 مترمربع - روکش آلومینیومعرض 1.2متر * طول 20مترمترمربع4100
6پشم شیشه 1 اینچ رولی کاغذیمارک آریانا پارس2.516هر رول 24 مترمربع - روکش کاغذ کرافتعرض 1.2متر * طول 20مترمترمربع0
قیمت پشم سنگ
قیمت پشم سنگ

لیست قیمت پشم سنگ

تاریخ بروزرسانی : 1397/10/29
ردیفنام کالابرندضخامت (اینچ)دانسیتهمشخصاتابعادواحدقیمت (ت)
1پشم سنگ 5 سانت رولی کاغذیسپاهان اصفهان230پشم سنگ پتویی
هر رول 12 مترمربع
روکش روکش کاغذ کرافت
نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد
عرض 1.2متر * طول 10 مترمترمربع12000
2پشم سنگ 5 سانت رولی فویلدارسپاهان اصفهان230پشم سنگ پتویی
هر رول 12 مترمربع
روکش روکش کاغذ کرافت
نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد
عرض 1.2متر * طول 10 مترمتر مربع13000
3پشم سنگ 3 سانت تخته ایسپاهان اصفهان150پشم سنگ پانلی
هربسته 11.52 مترمربع
نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد
16 برگ به ابعاد: عرض 1.2متر * طول 0.6 مترمترمربع12000
4پشم سنگ 3 سانت تخته ایسپاهان اصفهان180پشم سنگ پانلی
هربسته 11.52 مترمربع
نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد
16 برگ به ابعاد: عرض 1.2متر * طول 0.6 مترمترمربع15000
5پشم سنگ 5 سانت تخته ایسپاهان اصفهان250پشم سنگ پانلی
هربسته 7.2 مترمربع
نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد
10 برگ به ابعاد: عرض 1.2متر * طول 0.6 مترمترمربع17000
6پشم سنگ 5 سانت تخته ایسپاهان اصفهان280پشم سنگ تخته ای
هربسته 7.2 مترمربع
نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد
10 برگ به ابعاد: عرض 1.2متر * طول 0.6 مترمترمربع23000
پشم سنگ 5 سانت تخته ایسپاهان اصفهان2100پشم سنگ تخته ای
هربسته 7.2 مترمربع
نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد
10 برگ به ابعاد: عرض 1.2متر * طول 0.6 مترمترمربع28000
پشم سنگ 5 سانت تخته ایسپاهان اصفهان2120پشم سنگ تخته ای
هربسته 7.2 مترمربع
نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد
10 برگ به ابعاد: عرض 1.2متر * طول 0.6 مترمترمربع35000
پشم سنگ 5 سانت تخته ایسپاهان اصفهان2150پشم سنگ تخته ای
هربسته 5.04 مترمربع
نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد
7 برگ به ابعاد: عرض 1.2متر * طول 0.6 مترمترمربع49000
پشم سنگ 5 سانت توری دارسپاهان اصفهان280پشم سنگ پتویی
هربسته 6 مترمربع
یک سمت توری مرغی چشمه 3/4
نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد
عرض 1.2متر * طول 5 مترمترمربع31000
قیمت کارتن پلاست
قیمت کارتن پلاست

لیست قیمت کارتن پلاست

تاریخ بروزرسانی : 1397/10/29
ردیفنام کالاضخامت (mm)مشخصات رولابعاد رولواحدقیمت (ت)
1کارتن پلاسترولی 300 گرمی2هر رول 100 مترمربع
جنس پلی پروپلین
انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی و ..
وزن هر مترمربع 300 گرم
عرض 2 متر * طول 50 متر
ابعاد ورقه ای (عرض 1 * طول 2)
مترمربع4000
2کارتن پلاست رولی 350 گرمی2هر رول 100 مترمربع
جنس پلی پروپلین
انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی و ..
وزن هر مترمربع 350 گرم
عرض 2 متر * طول 50 متر
ابعاد ورقه ای (عرض 1 * طول 2)
متر مربع5000
3کارتن پلاست رولی 450 گرمی3هر رول 100 مترمربع
جنس پلی پروپلین
انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی و ..
وزن هر مترمربع 450 گرم
عرض 2 متر * طول 50 متر
ابعاد ورقه ای (عرض 1 * طول 2)
مترمربع6100
4کارتن پلاست ورقه ای 800 گرمی4جنس پلی پروپلین
انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی و ..
وزن هر مترمربع 800 گرم
عرض 1 متر * طول 2 مترمترمربع12100
5کارتن پلاست ورقه ای 1000 گرمی5جنس پلی پروپلین
انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی و ..
وزن هر مترمربع 1000 گرم
عرض 1 متر * طول 2 مترمترمربع13700
6کارتن پلاست ورقه ای 1200 گرمی6جنس پلی پروپلین
انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی و ..
وزن هر مترمربع 1600 گرم
عرض 2 متر * طول 2 مترمترمربع16800
کارتن پلاستورقه ای 1600 گرمی8جنس پلی پروپلین
انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی و ..
وزن هر مترمربع 1600 گرم
عرض 2 متر * طول 2 مترمترمربع21900
کارتن پلاست ورقه ای 2000 گرمی10جنس پلی پروپلین
انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی و ..
وزن هر مترمربع 2000 گرم
عرض 2 متر * طول 2 مترمترمربع28400
قیمت کارتن پلاست
قیمت کارتن پلاست

لیست قیمت پشم سرامیک

تاریخ بروزرسانی : 1397/10/29
ردیفنام کالابرندضخامت (اینچ)دانسیتهمشخصات رولابعاد رولواحدقیمت (ت)
1پشم سرامیک 3 سانت پتوییلویانگ ول چین1128 هر کارتن 4.392 متر مربع
دما قابل تحمل: 1260 درجه سانتی گراد
درجه ذوب: 1700 درجه سانتی گراد
عرض 0.61 متر * طول 7.2 مترکارتن388500
2پشم سرامیک 5 سانت پتوییلویانگ ول چین2128 هر کارتن 2.196 متر مربع
دما قابل تحمل: 1260 درجه سانتی گراد
درجه ذوب: 1700 درجه سانتی گراد
عرض 0.61 متر * طول 3.6 مترکارتن388500
3پشم سرامیک 3 سانت پانلیلویانگ ول چین1128 هر کارتن 2.16 متر مربع
دما قابل تحمل: 1260 درجه سانتی گراد
درجه ذوب: 1700 درجه سانتی گراد
4 برگ در عرض 0.60 متر * طول 0.90 مترکارتن546000
4پشم سرامیک 5 سانت پانلیلویانگ ول چین2128 هر کارتن 1.08 متر مربع
دما قابل تحمل: 1260 درجه سانتی گراد
درجه ذوب: 1700 درجه سانتی گراد
2 برگ در عرض 0.60 متر * طول 0.90 مترکارتن546000