لیست قیمت عایق

ایزوگام، عایق حرارتی، عایق رطوبتی، عایق صوتی

درخواست آنلاین مصالح

قیمت ایزوگام
قیمت ایزوگام

لیست قیمت ایزوگام

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۳
ردیفنام کالاتوضیحاتبرندواحدقیمت (تومان)
۱ایزوگام دولایه شعف دلیجان - گام پوشان دلیجانمتر ۱۱۰۰۰
۲ایزوگام دولایه شکوه گستر دلیجانگام پوشان دلیجانمتر۱۳۰۰۰
۳ایزوگام دولایه گام پوشان دلیجان-گام پوشان دلیجانمتر۱۴۰۰۰
قیمت پشم شیشه
قیمت پشم شیشه

لیست قیمت پشم شیشه

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
ردیفنام کالابرندضخامت (cm)دانسیتهمشخصات رولابعاد رولواحدقیمت (ت)
۱پشم شیشه ۲ اینچ رولی فویلدار متالایزمارک آریانا پارس۵۱۰هر رول ۱۸ مترمربع - روکش آلومینیومعرض ۱.۲متر * طول ۱۵مترمترمربع۴۶۰۰
۲پشم شیشه ۲ اینچ رولی فویلدار متالایزایران (ایزوران)۵۱۰هر رول ۱۸ مترمربع - روکش آلومینیومعرض ۱.۲متر * طول ۱۵مترمتر مربع۴۷۰۰
۳پشم شیشه ۲ اینچ رولی فویلدار آلومینیومایران (ایزوران)۵۱۰هر رول ۱۸ مترمربع - روکش آلومینیومعرض ۱.۲متر * طول ۱۵مترمترمربع۵۳۰۰
۴پشم شیشه ۲ اینچ رولی کاغذیمارک آریانا پارس۵۱۰هر رول ۱۸ مترمربع - روکش کاغذ کرافتعرض ۱.۲متر * طول ۱۵مترمترمربع۰
۵پشم شیشه ۱ اینچ رولی فویلدار متالایزمارک آریانا پارس۲.۵۱۶هر رول ۲۴ مترمربع - روکش آلومینیومعرض ۱.۲متر * طول ۲۰مترمترمربع۴۱۰۰
۶پشم شیشه ۱ اینچ رولی کاغذیمارک آریانا پارس۲.۵۱۶هر رول ۲۴ مترمربع - روکش کاغذ کرافتعرض ۱.۲متر * طول ۲۰مترمترمربع۰
قیمت پشم سنگ
قیمت پشم سنگ

لیست قیمت پشم سنگ

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
ردیفنام کالابرندضخامت (اینچ)دانسیتهمشخصاتابعادواحدقیمت (ت)
۱پشم سنگ ۵ سانت رولی کاغذیسپاهان اصفهان۲۳۰پشم سنگ پتویی
هر رول ۱۲ مترمربع
روکش روکش کاغذ کرافت
نقطه ذوب ۱۳۰۰ درجه سانتی گراد
عرض ۱.۲متر * طول ۱۰ مترمترمربع۱۲۰۰۰
۲پشم سنگ ۵ سانت رولی فویلدارسپاهان اصفهان۲۳۰پشم سنگ پتویی
هر رول ۱۲ مترمربع
روکش روکش کاغذ کرافت
نقطه ذوب ۱۳۰۰ درجه سانتی گراد
عرض ۱.۲متر * طول ۱۰ مترمتر مربع۱۳۰۰۰
۳پشم سنگ ۳ سانت تخته ایسپاهان اصفهان۱۵۰پشم سنگ پانلی
هربسته ۱۱.۵۲ مترمربع
نقطه ذوب ۱۳۰۰ درجه سانتی گراد
۱۶ برگ به ابعاد: عرض ۱.۲متر * طول ۰.۶ مترمترمربع۱۲۰۰۰
۴پشم سنگ ۳ سانت تخته ایسپاهان اصفهان۱۸۰پشم سنگ پانلی
هربسته ۱۱.۵۲ مترمربع
نقطه ذوب ۱۳۰۰ درجه سانتی گراد
۱۶ برگ به ابعاد: عرض ۱.۲متر * طول ۰.۶ مترمترمربع۱۵۰۰۰
۵پشم سنگ ۵ سانت تخته ایسپاهان اصفهان۲۵۰پشم سنگ پانلی
هربسته ۷.۲ مترمربع
نقطه ذوب ۱۳۰۰ درجه سانتی گراد
۱۰ برگ به ابعاد: عرض ۱.۲متر * طول ۰.۶ مترمترمربع۱۷۰۰۰
۶پشم سنگ ۵ سانت تخته ایسپاهان اصفهان۲۸۰پشم سنگ تخته ای
هربسته ۷.۲ مترمربع
نقطه ذوب ۱۳۰۰ درجه سانتی گراد
۱۰ برگ به ابعاد: عرض ۱.۲متر * طول ۰.۶ مترمترمربع۲۳۰۰۰
پشم سنگ ۵ سانت تخته ایسپاهان اصفهان۲۱۰۰پشم سنگ تخته ای
هربسته ۷.۲ مترمربع
نقطه ذوب ۱۳۰۰ درجه سانتی گراد
۱۰ برگ به ابعاد: عرض ۱.۲متر * طول ۰.۶ مترمترمربع۲۸۰۰۰
پشم سنگ ۵ سانت تخته ایسپاهان اصفهان۲۱۲۰پشم سنگ تخته ای
هربسته ۷.۲ مترمربع
نقطه ذوب ۱۳۰۰ درجه سانتی گراد
۱۰ برگ به ابعاد: عرض ۱.۲متر * طول ۰.۶ مترمترمربع۳۵۰۰۰
پشم سنگ ۵ سانت تخته ایسپاهان اصفهان۲۱۵۰پشم سنگ تخته ای
هربسته ۵.۰۴ مترمربع
نقطه ذوب ۱۳۰۰ درجه سانتی گراد
۷ برگ به ابعاد: عرض ۱.۲متر * طول ۰.۶ مترمترمربع۴۹۰۰۰
پشم سنگ ۵ سانت توری دارسپاهان اصفهان۲۸۰پشم سنگ پتویی
هربسته ۶ مترمربع
یک سمت توری مرغی چشمه ۳/۴
نقطه ذوب ۱۳۰۰ درجه سانتی گراد
عرض ۱.۲متر * طول ۵ مترمترمربع۳۱۰۰۰
قیمت کارتن پلاست
قیمت کارتن پلاست

لیست قیمت کارتن پلاست

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
ردیفنام کالاضخامت (mm)مشخصات رولابعاد رولواحدقیمت (ت)
۱کارتن پلاسترولی ۳۰۰ گرمی۲هر رول ۱۰۰ مترمربع
جنس پلی پروپلین
انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی و ..
وزن هر مترمربع ۳۰۰ گرم
عرض ۲ متر * طول ۵۰ متر
ابعاد ورقه ای (عرض ۱ * طول ۲)
مترمربع۴۰۰۰
۲کارتن پلاست رولی ۳۵۰ گرمی۲هر رول ۱۰۰ مترمربع
جنس پلی پروپلین
انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی و ..
وزن هر مترمربع ۳۵۰ گرم
عرض ۲ متر * طول ۵۰ متر
ابعاد ورقه ای (عرض ۱ * طول ۲)
متر مربع۵۰۰۰
۳کارتن پلاست رولی ۴۵۰ گرمی۳هر رول ۱۰۰ مترمربع
جنس پلی پروپلین
انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی و ..
وزن هر مترمربع ۴۵۰ گرم
عرض ۲ متر * طول ۵۰ متر
ابعاد ورقه ای (عرض ۱ * طول ۲)
مترمربع۶۱۰۰
۴کارتن پلاست ورقه ای ۸۰۰ گرمی۴جنس پلی پروپلین
انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی و ..
وزن هر مترمربع ۸۰۰ گرم
عرض ۱ متر * طول ۲ مترمترمربع۱۲۱۰۰
۵کارتن پلاست ورقه ای ۱۰۰۰ گرمی۵جنس پلی پروپلین
انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی و ..
وزن هر مترمربع ۱۰۰۰ گرم
عرض ۱ متر * طول ۲ مترمترمربع۱۳۷۰۰
۶کارتن پلاست ورقه ای ۱۲۰۰ گرمی۶جنس پلی پروپلین
انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی و ..
وزن هر مترمربع ۱۶۰۰ گرم
عرض ۲ متر * طول ۲ مترمترمربع۱۶۸۰۰
کارتن پلاستورقه ای ۱۶۰۰ گرمی۸جنس پلی پروپلین
انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی و ..
وزن هر مترمربع ۱۶۰۰ گرم
عرض ۲ متر * طول ۲ مترمترمربع۲۱۹۰۰
کارتن پلاست ورقه ای ۲۰۰۰ گرمی۱۰جنس پلی پروپلین
انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی و ..
وزن هر مترمربع ۲۰۰۰ گرم
عرض ۲ متر * طول ۲ مترمترمربع۲۸۴۰۰
قیمت کارتن پلاست
قیمت کارتن پلاست

لیست قیمت پشم سرامیک

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
ردیفنام کالابرندضخامت (اینچ)دانسیتهمشخصات رولابعاد رولواحدقیمت (ت)
۱پشم سرامیک ۳ سانت پتوییلویانگ ول چین۱۱۲۸ هر کارتن ۴.۳۹۲ متر مربع
دما قابل تحمل: ۱۲۶۰ درجه سانتی گراد
درجه ذوب: ۱۷۰۰ درجه سانتی گراد
عرض ۰.۶۱ متر * طول ۷.۲ مترکارتن۳۸۸۵۰۰
۲پشم سرامیک ۵ سانت پتوییلویانگ ول چین۲۱۲۸ هر کارتن ۲.۱۹۶ متر مربع
دما قابل تحمل: ۱۲۶۰ درجه سانتی گراد
درجه ذوب: ۱۷۰۰ درجه سانتی گراد
عرض ۰.۶۱ متر * طول ۳.۶ مترکارتن۳۸۸۵۰۰
۳پشم سرامیک ۳ سانت پانلیلویانگ ول چین۱۱۲۸ هر کارتن ۲.۱۶ متر مربع
دما قابل تحمل: ۱۲۶۰ درجه سانتی گراد
درجه ذوب: ۱۷۰۰ درجه سانتی گراد
۴ برگ در عرض ۰.۶۰ متر * طول ۰.۹۰ مترکارتن۵۴۶۰۰۰
۴پشم سرامیک ۵ سانت پانلیلویانگ ول چین۲۱۲۸ هر کارتن ۱.۰۸ متر مربع
دما قابل تحمل: ۱۲۶۰ درجه سانتی گراد
درجه ذوب: ۱۷۰۰ درجه سانتی گراد
۲ برگ در عرض ۰.۶۰ متر * طول ۰.۹۰ مترکارتن۵۴۶۰۰۰