قیمت تجهیزات سرمایشی و گرمایشی

//قیمت تجهیزات سرمایشی و گرمایشی

لیست قیمت تجهیزات سرمایشی و گرمایشی

درخواست آنلاین مصالح

قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت کولرگازی و اسپلیت

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
ردیفنام کالامدلظرفیت سرمایشی (BTU/hr)ظرفیت گرمایشی (BTU/hr)قیمت (تومان)
۱کولر گازی کم مصرف اجنرال اینورتر/۱۲۰۰۰ASGS12LECA۱۲۰۰۰۱۲۰۰۰۳.۴۸۵.۰۰۰
۲کولر گازی کم مصرف اجنرال اینورتر/۱۸۰۰۰ASGS18LFCA۱۸۰۰۰۱۸۰۰۰۴.۹۴۰.۰۰۰
۳کولر گازی کم مصرف اجنرال اینورتر/۲۴۰۰۰ASGS24LFCA۲۴۰۰۰۲۴۰۰۰۵.۹۶۰.۰۰۰
۴کولر گازی کم مصرف اجنرال اینورتر/۳۰۰۰۰ASGS30LFCA۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۶.۶۸۵.۰۰۰
۵کولر گازی سامسونگ - بتر(Better)/12000AR13KPSD۱۲۲۰۰۱۲۸۰۰۲.۲۹۴.۱۰۰
۶کولر گازی سامسونگ - بتر(Better)/18000AR19KPSD۱۸۰۰۰۱۹۰۰۰۳.۰۸۸.۰۰۰
۷کولر گازی سامسونگ- بتر(Better)/24000AR25KPSD۲۴۰۰۰۲۴۰۰۰۳.۳۴۹.۲۰۰
۸کولر گازی سامسونگ-(Good One) اینورتر/۹۰۰۰AR10KSS۸۵۳۰۱۱۲۶۰۲.۲۶۵.۱۰۰
۹کولر گازی سامسونگ-(Good One) اینورتر/۱۲۰۰۰AR13KSS۱۱۹۴۲۱۳۶۴۸۲.۴۷۸.۰۰۰
۱۰کولر گازی سامسونگ-(Good One) اینورتر/۱۸۰۰۰AR19KSS۱۸۰۸۶۲۱۴۹۹۳.۴۰۷.۴۰۰
۱۱کولر گازی سامسونگ-(Good One) اینورتر/۲۴۰۰۰AR25KSS۲۳۲۰۰۲۴۰۰۰۳.۹۴۰.۰۰۰
۱۲اسپیلت ال جی (New Titan)/ 9000NB096TQ۹۰۰۰۹۳۸۰۲.۱۳۹.۰۰۰
۱۳اسپیلت ال جی (New Titan)/ 12000NB126TQ۱۲۳۰۰۱۲۷۰۰۲.۴۶۴.۰۰۰
۱۴اسپیلت ال جی (New Titan)/ 18000NB186TQ۱۸۴۰۰۱۹۳۰۰۳.۳۲۰.۰۰۰
۱۵اسپیلت ال جی (New Titan)/ 24000NB246TQ۲۲۰۰۰۲۲۰۰۰۴.۵۷۵.۰۰۰
۱۶اسپیلت ال جی (Next One) اینورتر/ ۹۰۰۰NV096TQ۹۹۵۳۹۸۹۴۲.۴۲۷.۰۰۰
۱۷اسپیلت ال جی (Next One) اینورتر/ ۱۲۰۰۰NV126TQ۱۲۹۹۹۱۳۶۴۸۲.۶۷۸.۰۰۰
۱۸اسپیلت ال جی (Next One) اینورتر/ ۱۸۰۰۰NV186TQ۱۸۴۹۳۲۲۹۹۶۳.۶۵۵.۰۰۰
۱۹اسپیلت ال جی (Next One) اینورتر/ ۲۴۰۰۰NV246TQ۲۳۹۸۶۲۴۲۲۵۴.۵۴۷.۰۰۰
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت کولر آبی

  تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
ردیفبرندنام کالامدلهوادهی دور تندتوان ورودی(w)قیمت (تومان)
۱آبسالکولر آبی آبسال/۳۰۰۰AC 31۹۰۰۲۰۰۲۸۶.۲۰۰
۲آبسالکولر آبی آبسال/۴۰۰۰AC 40۳۵۰۰۵۳۰۶۴۱.۳۰۰
۳آبسالکولر آبی آبسال/۵۵۰۰AC 55۳۹۰۰۶۹۰۶۸۳.۷۰۰
۴آبسالکولر آبی آبسال/۷۰۰۰AC 70۴۹۰۰۸۹۰۸۴۲.۷۰۰
۵آبسالکولر آبی کم مصرف آبسال/۳۹۰۰ACDC 39۲۱۰۰۲۶۰-
۶آبسالکولر آبی کم مصرف آبسال/۶۰۰۰ACDC 60۳۵۰۰۴۰۰۱.۱۳۴.۲۰۰
۷آبسالکولر آبی کم مصرف آبسال/۸۰۰۰ACDC 80۴۳۰۰۵۳۰۱.۳۵۶.۸۰۰
۸انرژیکولر آبی سلولزی انرژی/ ۳۵۰۰EC 3.5۲۵۰۰۹۰۸.۰۰۰
۹انرژیکولر آبی سلولزی انرژی/ ۵۵۰۰EC 5.5۳۹۰۰۱.۱۷۵.۰۰۰
۱۰انرژیکولر آبی سلولزی انرژی/ ۷۵۰۰EC 7.5۴۹۰۰۱.۳۰۴.۰۰۰
۱۱انرژیکولر آبی سلولزی انرژی/ ۱۸۰۰۰EC 18۱۰۶۰۰۶.۱۹۵.۵۰۰
۱۲انرژیکولر آبی سلولزی انرژی/ ۲۵۰۰۰EC 25۱۴۰۰۰۷.۵۰۰.۰۰۰
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت داکت اسپلیت

  تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۷/۱۱
ردیفنام کالامدلحداکثر ظرفیت سرمایشی (BTU/hr)حداکثر ظرفیت گرمایشی (BTU/hr)
۱داکت اسپلیت اینورتر آکرونیCANALIZ 20
inverter grade A
۱۸۰۰۰۲۰۰۰۰
۲داکت اسپلیت اینورتر آکرونیCANALIZ 25
inverter grade A
۲۴۰۰۰۲۶۰۰۰
۳داکت اسپلیت اینورتر آکرونیCANALIZ 38M
inverter grade A
۳۶۰۰۰۳۸۰۰۰
۴داکت اسپلیت اینورتر آکرونیCANALIZ 38T
inverter grade A
۳۶۰۰۰۳۸۰۰۰
۵داکت اسپلیت اینورتر آکرونیCANALIZ 50
inverter grade A
۴۸۰۰۰۵۸۰۰۰
۶داکت اسپلیت اینورتر آکرونیCANALIZ 60
inverter grade A
۵۷۰۰۰۶۵۰۰۰
۷داکت اسپلیت میدیاMDA5-24HW۲۴۰۰۰۲۶۰۰۰
۸داکت اسپلیت میدیاMDA5-36HW۳۶۰۰۰۴۰۰۰۰
۹داکت اسپلیت میدیاMDA5-48HW۴۸۰۰۰۵۲۰۰۰
۱۰داکت اسپلیت میدیاMDA5-60HW۶۰۰۰۰۶۵۰۰۰
۱۱داکت اسپلیت حاره ای مدیاMD-18HT3۱۸۰۰۰۱۸۰۰۰
۱۲داکت اسپلیت حاره ای مدیاMD-24HT3۲۳۰۰۰۲۴۰۰۰
۱۳داکت اسپلیت حاره ای مدیاMD-30HT3۲۸۳۰۰-
۱۴داکت اسپلیت حاره ای مدیاMD-36HT3۳۴۵۰۰۳۶۰۰۰
۱۵داکت اسپلیت حاره ای مدیاMD-48HT3۴۸۰۰۰۴۵۰۰۰
۱۶داکت اسپلیت حاره ای مدیاMD-60HT3۵۵۰۰۰۵۳۵۰۰
۱۷داکت اسپلیت تراستTMD-18CT3۱۸۰۰۰-
۱۸داکت اسپلیت تراستTMD-24CT3۲۴۰۰۰-
۱۹داکت اسپلیت تراستTMD-30CT3۳۰۰۰۰-
۲۰داکت اسپلیت تراستTMD-36CT3۳۶۰۰۰-
۲۱داکت اسپلیت تراستTMDH-48CT3۴۸۰۰۰-
۲۲داکت اسپلیت تراستTMDH-60CT3۶۰۰۰۰-
۲۳داکت اسپیلت کانالی اینورتر اجنرالARHF24LBTU۷.۱۰KW۸.۰۰KW
۲۴داکت اسپیلت کانالی اینورتر اجنرالARHA30LBTU۸.۵۰KW۱۰.۰۰KW
۲۵داکت اسپیلت کانالی اینورتر اجنرالARHA36LBTU۹.۴۰KW۱۱.۲۰KW
۲۶داکت اسپیلت کانالی اینورتر اجنرالARHA45LCTU۱۲.۵۰KW۱۴.۰۰KW
۲۷داکت اسپیلت کانالی اینورتر اجنرالARHC54LCTU۱۴.۰۰KW۱۶.۰۰KW
۲۸داکت اسپلیت کانالی اجنرالARG25RLCY۷.۰۵KW۷.۸۵KW
۲۹داکت اسپلیت کانالی اجنرالARG30RCLY۸.۰۶KW۹.۵KW
۳۰داکت اسپلیت کانالی اجنرالARG36UUANY۱۰.۵KW۱۲.۷KW
۳۱داکت اسپلیت کانالی اجنرالARG45RLC3X۱۲.۷KW۱۳.۷KW
۳۲داکت اسپلیت کانالی اجنرالARG60RUAKZ۱۷.۰KW۱۸.۲KW
۳۳داکت اسپلیت کانالی اجنرالARG90TLC3Z۲۵.۴KW۲۹.۵KW
۳۴داکت اسپلیت کانالی هایسنس اینورتر سقفیAUD-18UX4SKL۱۷۰۰۰۱۹۰۰۰
۳۵داکت اسپلیت کانالی هایسنس اینورتر سقفیAUD-24UX4SLH۲۱۸۰۰۲۴۷۰۰
۳۶داکت اسپلیت کانالی هایسنس اینورتر سقفیAUD-36UX4SMH۳۴۰۰۰۳۹۱۰۰
۳۷داکت اسپلیت کانالی هایسنس اینورتر سقفیAUD-48UX4SHH۴۳۰۰۰۵۱۰۰۰
۳۸داکت اسپلیت کانالی هایسنس اینورتر سقفیAUD-60UX4SHH۵۸۰۰۰۷۰۰۰۰
۳۹داکت اسپلیت سقفی ال جیTB-H186HSS1۱۸۰۰۰۱۸۰۰۰
۴۰داکت اسپلیت سقفی ال جیTB-H246HSS0۲۴۰۰۰۲۴۰۰۰
۴۱داکت اسپلیت سقفی ال جیTB-H306GSS0۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰
۴۲داکت اسپلیت سقفی ال جیTB-H366GSS0۳۶۰۰۰۳۶۰۰۰
۴۳داکت اسپلیت سقفی ال جیTB-H368GSS0۳۶۰۰۰۳۶۰۰۰
۴۴داکت اسپلیت سقفی ال جیTB-H428GSS0۴۲۰۰۰۴۲۰۰۰
۴۵داکت اسپلیت سقفی ال جیTB-H488RSS0۴۸۰۰۰۴۸۰۰۰
۴۶داکت اسپلیت سقفی ال جیTB-H608RSS0۶۰۰۰۰۶۰۰۰۰
۴۷داکت اسپلیت ال جی سقفی اینورترCB18۱۸۰۰۰۱۸۰۰۰
۴۸داکت اسپلیت ال جی سقفی اینورترCB24۲۴۰۰۰۲۴۰۰۰
۴۹داکت اسپلیت ال جی سقفی اینورترUB30۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰
۵۰داکت اسپلیت ال جی سقفی اینورترUB36۳۶۰۰۰۳۶۰۰۰
۵۱داکت اسپلیت ال جی سقفی اینورترUB42۴۲۰۰۰۴۲۰۰۰
۵۲داکت اسپلیت ال جی سقفی اینورترUB48۴۸۰۰۰۴۸۰۰۰
۵۳داکت اسپلیت ال جی سقفی اینورترUB60۶۰۰۰۰۶۰۰۰۰
۵۴داکت اسپلیت ال جی سقفی اینورترØ۳-UB36۳۶۰۰۰۳۶۰۰۰
۵۵داکت اسپلیت ال جی سقفی اینورترØ۳-UB42۴۲۰۰۰۴۲۰۰۰
۵۶داکت اسپلیت ال جی سقفی اینورترØ۳-UB48۴۸۰۰۰۴۸۰۰۰
۵۷داکت اسپلیت های Gem Cool۱.۵ton۱۸۰۰۰۲۵۰۰۰-۳۶۰۰۰
۵۸داکت اسپلیت های Gem Cool۲ton۲۴۰۰۰۳۳۰۰۰-۴۸۰۰۰
۵۹داکت اسپلیت های Gem Cool۲.۵ton۳۰۰۰۰۳۵۰۰۰-۵۰۰۰۰
۶۰داکت اسپلیت های Gem Cool۳ton۳۶۰۰۰۴۲۰۰۰-۶۰۰۰۰
۶۱داکت اسپلیت های Gem Cool۴ton۴۸۰۰۰۵۶۰۰۰-۸۰۰۰۰
۶۲داکت اسپلیت های Gem Cool۵ton۶۰۰۰۰۷۰۰۰۰-۱۰۰۰۰۰
۶۳داکت اسپلیت های Gem Cool۶ton۷۲۰۰۰۸۴۰۰۰-۱۲۰۰۰۰
۶۴داکت اسپلیت های LENNOX۲ton۲۴۰۰۰۳۳۰۰۰-۴۸۰۰۰
۶۵داکت اسپلیت های LENNOX۲.۵ton۳۰۰۰۰۳۵۰۰۰-۵۰۰۰۰
۶۶داکت اسپلیت های LENNOX۳ton۳۶۰۰۰۴۲۰۰۰-۶۰۰۰۰
۶۷داکت اسپلیت های LENNOX۴ton۴۸۰۰۰۵۶۰۰۰-۸۰۰۰۰
۶۸داکت اسپلیت های LENNOX۵ton۶۰۰۰۰۷۰۰۰۰-۱۰۰۰۰۰
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت رادیاتور

  تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
ردیفشرح کالامحصولارتفاع
(سانتی متر)
طول رادیاتور
(سانتیمتر)
قیمت
(تومان)
۱رادیاتور پنلی کنمحصول مشترک ایران و ترکیه۵۵۴۰۱۰۰۰۰۰
۲رادیاتور پنلی کنمحصول مشترک ایران و ترکیه۵۵۶۰۱۵۰۰۰۰
۳رادیاتور پنلی کنمحصول مشترک ایران و ترکیه۵۵۸۰۲۰۰۰۰۰
۴رادیاتور پنلی کنمحصول مشترک ایران و ترکیه۵۵۱۰۰۲۵۰۰۰۰
۵رادیاتور پنلی کنمحصول مشترک ایران و ترکیه۵۵۱۲۰۳۰۰۰۰۰
۶رادیاتور پنلی کنمحصول مشترک ایران و ترکیه۵۵۱۴۰۳۵۰۰۰۰
۷رادیاتور پنلی کنمحصول مشترک ایران و ترکیه۵۵۱۶۰۴۰۰۰۰۰
۸رادیاتور پنلی کنمحصول مشترک ایران و ترکیه۵۵۱۸۰۴۵۰۰۰۰
۹رادیاتور پنلی کنمحصول مشترک ایران و ترکیه۵۵۲۰۰۵۰۰۰۰۰
۱۰رادیاتور پنلی ایرتورپنمحصول مشترک ایران و ترکیه۵۰۴۰۱۱۵۰۰۰
۱۱رادیاتور پنلی ایرتورپنمحصول مشترک ایران و ترکیه۵۰۶۰۱۵۹۰۰۰
۱۲رادیاتور پنلی ایرتورپنمحصول مشترک ایران و ترکیه۵۰۸۰۲۱۲۰۰۰
۱۳رادیاتور پنلی ایرتورپنمحصول مشترک ایران و ترکیه۵۰۱۰۰۲۴۶۰۰۰
۱۴رادیاتور پنلی ایرتورپنمحصول مشترک ایران و ترکیه۵۰۱۲۰۲۹۵۰۰۰
۱۵رادیاتور پنلی ایرتورپنمحصول مشترک ایران و ترکیه۵۰۱۴۰۳۴۵۰۰۰
۱۶رادیاتور پنلی ایرتورپنمحصول مشترک ایران و ترکیه۵۰۱۶۰۳۹۵۰۰۰
۱۷رادیاتور پنلی ایرتورپنمحصول مشترک ایران و ترکیه۵۰۱۸۰۴۴۴۰۰۰
۱۸رادیاتور پنلی ایرتورپنمحصول مشترک ایران و ترکیه۵۰۲۰۰۴۹۳۰۰۰
۱۹رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmترکیه۶۰۵۰۱۵۲۰۰۰
۲۰رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmترکیه۶۰۶۰۱۷۷۰۰۰
۲۱رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmترکیه۶۰۷۰۲۰۳۰۰۰
۲۲رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmترکیه۶۰۸۰۲۲۸۰۰۰
۲۳رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmترکیه۶۰۹۰۲۵۴۰۰۰
۲۴رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmترکیه۶۰۱۰۰۲۸۰۰۰۰
۲۵رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmترکیه۶۰۱۱۰۳۰۸۰۰۰
۲۶رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmترکیه۶۰۱۲۰۳۳۰۰۰۰
۲۷رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmترکیه۶۰۱۳۰۳۵۹۰۰۰
۲۸رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmترکیه۶۰۱۴۰۳۸۱۰۰۰
۲۹رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmترکیه۶۰۱۵۰۴۰۸۰۰۰
۳۰رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmترکیه۶۰۱۶۰۴۳۰۰۰۰
۳۱رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmترکیه۶۰۱۷۰۴۵۶۰۰۰
۳۲رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmترکیه۶۰۱۸۰۴۷۸۰۰۰
۳۳رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmترکیه۶۰۱۹۰۵۰۳۰۰۰
۳۴رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmترکیه۶۰۲۰۰۵۲۸۰۰۰
۳۵رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmترکیه۶۰۲۱۰۵۵۶۰۰۰
۳۶رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmترکیه۶۰۲۲۰۵۸۰۰۰۰
۳۷رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmترکیه۶۰۲۳۰۶۰۳۰۰۰
۳۸رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmترکیه۶۰۲۴۰۶۲۸۰۰۰
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت پکیج دیواری و زمینی

  تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۵/۰۹/۰۷
ردیفنام کالاکشور سازندهمشخصاتقیمت (تومان)
۱پکیج دیواری لورچ ۲۴/ مدل آرتاایران۲۴هزارفن دار/تک مبدل/دیجیتال/بی صدا۱.۸۱۰.۰۰۰
۲پکیج دیواری لورچ ۲۴/ مدل آریان ایران۲۴هزارفن دار/دو مبدل/دیجیتال/بی صدا۲.۰۱۴.۰۰۰
۳پکیج دیواری لورچ ۲۴ / مدل آدنا ایران۲۴هزارفن دار/دو مبدل/دیجیتال/بی صدا۲.۲۵۰.۰۰۰
۴پکیج دیواری لورچ ۲۸/ مدل آریانایران ۲۸هزارفن دار/دو مبدل/دیجیتال/بی صدا۲.۲۳۰.۰۰۰
۵پکیج دیواری لورچ ۳۲/ مدل آریانایران ۳۲هزارفن دار/دو مبدل/دیجیتال/بی صدا۲.۳۴۳.۰۰۰
۶پکیج وایلانت ۲۴/ مدل atmo TECآلمان۲۴ هزار بدون فن۳.۴۰۰.۰۰۰
۷پکیج وایلانت ۲۴/ مدل Turbo TECآلمان۲۴ هزار فن دار۳.۷۰۰.۰۰۰
۸پکیج وایلانت ۲۸/ مدل atmo TECآلمان۲۸ هزار بدون فن۳.۸۰۰.۰۰۰
۹پکیج وایلانت ۲۸/ مدل Turbo TECآلمان۲۸ هزار فن دار۴.۲۰۰.۰۰۰
 ۱۰پکیج سونیه دوال ۲۵/ مدل تیما کلاسیکفرانسه ۲۵ هزار فن دار ۳.۴۰۰.۰۰۰
 ۱۱ پکیج سونیه دوال ۳۰/ مدل تیما کلاسیک فرانسه ۳۰ هزار فن دار۳.۹۰۰.۰۰۰
 ۱۲ پکیج سونیه دوال ۳۰/ مدل ایزو توینفرانسه ۳۰ هزار فن دار/ دارای منبع آب۵.۹۵۰.۰۰۰
۱۳۹۷/۷/۲۳ ۱۴:۳۳:۵۲

ثبت ديدگاه