لیست قیمت ژنراتور

درخواست آنلاین مصالح

لیست قیمت دیزل ژنراتور
لیست قیمت دیزل ژنراتور

لیست قیمت دیزل ژنراتور

تاریخ بروزرسانی : 1397/09
ردیفتیپ موتوربرند موتورنوع دیزل ژنراتورتوان دائم
KW
توان دائم
KVA
توان اضطراری
KW
توان اضطراری
KVA
قیمت (تومان)
11104C-44TAG2 Perkinsموتور دیزل پرکینز کوپله شده با ژنراتور مکالته801008811055000000
21106A-70TAG1 Perkinsموتور دیزل پرکینز کوپله شده با ژنراتور مکالته10413011414369000000
31106A-70TAG2 Perkinsموتور دیزل پرکینز کوپله شده با ژنراتور مکالته12015013216571000000
41106A-70TAG4 Perkinsموتور دیزل پرکینز کوپله شده با ژنراتور مکالته16020017222095000000
52806A-E18TAG2 Perkinsموتور دیزل پرکینز کوپله شده با ژنراتور مکالته520650572715290000000
64006A-23TAG3A Perkinsموتور دیزل پرکینز کوپله شده با ژنراتور مکالته640800704880425000000
74008-TAG2 Perkinsموتور دیزل پرکینز کوپله شده با ژنراتور مکالته80010008801100565000000
84012-46TWG2A Perkinsموتور دیزل پرکینز کوپله شده با ژنراتور مکالته1000125011001375770000000
91104C-44TAG2 Perkinsموتور دیزل پرکینز با ژنراتور مکالته - سایلنت801008811068000000
101106A-70TAG1 Perkinsموتور دیزل پرکینز با ژنراتور مکالته - سایلنت10413011414385000000
111106A-70TAG2 Perkinsموتور دیزل پرکینز با ژنراتور مکالته - سایلنت12015013216591000000
121106A-70TAG4 Perkinsموتور دیزل پرکینز با ژنراتور مکالته - سایلنت160200172220118000000
13TAD530GE Volvo Pentaموتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک آلته6885759453400000
14TAD531GE Volvo Pentaموتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک آلته801008811058000000
15TAD532GE Volvo Pentaموتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک آلته10413011414364400000
16TAD731GE Volvo Pentaموتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک آلته12015013216572000000
17TAD732GE Volvo Pentaموتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک آلته14418015819890000000
18TAD733GE Volvo Pentaموتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک آلته16020017622097500000
19TAD734GE Volvo Pentaموتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک آلته200250220275104000000
20TAD1341GE Volvo Pentaموتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک آلته252315277346135000000
21TAD1342GE Volvo Pentaموتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک آلته280350310385140000000
22TAD1343GE Volvo Pentaموتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک آلته300375330412151000000
23TAD1344GE Volvo Pentaموتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک آلته320400350440157000000
24TAD1641GE Volvo Pentaموتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک آلته400500440550211100000
25TAD1642GE Volvo Pentaموتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک آلته440550485600241000000
26TAD1643GE Volvo Pentaموتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک آلته500630550700283000000
27ZS1100NMSTREAMکوپله غیر مستقیم تسمه ای - مجهز به موتور دیزل تک سیلندر810--3800000
28ZS1110NMSTREAMکوپله غیر مستقیم تسمه ای - مجهز به موتور دیزل تک سیلندر1012.5--3900000
29ZS1115NMSTREAMکوپله غیر مستقیم تسمه ای - مجهز به موتور دیزل تک سیلندر1215--4200000
30ZS1125NMSTREAMکوپله غیر مستقیم تسمه ای - مجهز به موتور دیزل تک سیلندر1518.75--5000000
31K4100DSTREAMکوپله مستقیم - مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر2025--8800000
32K4100DSTREAMکوپله مستقیم - مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر2430--9200000
33K4100ZDSTREAMکوپله مستقیم - مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر3037.5--9500000
34K4110DSTREAMکوپله مستقیم - مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر4050--10900000
35HC4105ZDSTREAMکوپله مستقیم - مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر5062.5--12500000
36R6105ZDSTREAMکوپله مستقیم - مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر80100--17500000
37R6105AZLDSTREAMکوپله مستقیم - مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر100125--18500000
38R6105IZLDSTREAMکوپله مستقیم - مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر120150--22500000
39LN480DSTREAMکوپله مستقیم - مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر و کانوپی - سایلنت1215--10800000
40LN490KDSTREAMکوپله مستقیم - مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر و کانوپی - سایلنت1518.75--12300000
41K4100DSTREAMکوپله مستقیم - مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر و کانوپی - سایلنت2025--10000000
42K4100ZDSTREAMکوپله مستقیم - مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر و کانوپی - سایلنت3037.5--11600000
43HC4105ZDSTREAMکوپله مستقیم - مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر و کانوپی - سایلنت5062.5--15600000