قیمت ژنراتور

قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت دیزل ژنراتور

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۷/۰۳
ردیفنام کالابرند موتورتیپ موتوربرند ژنراتورخروجی دستگاه
KWe
خروجی دستگاه
KVA
قیمت (تومان)
 ۱ دیزل ژنراتور Perkins ۱۵۰۶A-E88TAG3 Meccalte ۲۰۰ ۲۵۰-۲۷۵ ۹۶.۲۹۰.۰۰۰
 ۲ دیزل ژنراتور Perkins ۱۵۰۶A-E88TAG2 Meccalte ۱۸۴ ۲۳۰-۲۵۰ ۹۳.۱۴۰.۰۰۰
 ۳ دیزل ژنراتور Perkins ۱۱۰۶A-70TAG4 Meccalte ۱۶۰ ۲۰۰-۲۲۰ ۷۲.۴۳۰.۰۰۰
 ۴ دیزل ژنراتور Perkins ۱۱۰۶A-70TAG3 Meccalte ۱۴۴ ۱۸۰-۲۰۰ ۶۶.۰۰۰.۰۰۰
 ۵ دیزل ژنراتور Perkins ۱۱۰۶A-70TAG2 Meccalte ۱۲۰ ۱۵۰-۱۶۵ ۶۱.۰۰۰.۰۰۰
 ۶ دیزل ژنراتور Perkins ۱۱۰۶A-70TG1 Meccalte ۱۰۸ ۱۳۵-۱۵۰ ۵۵.۰۰۰.۰۰۰
 ۷ دیزل ژنراتور Perkins ۱۱۰۴C-44TAG2 Meccalte ۸۰ ۱۰۰-۱۱۰ ۴۳.۰۴۰.۰۰۰
 ۸ دیزل ژنراتور Perkins ۱۱۰۴A-44TG2 Meccalte ۶۴ ۸۰-۸۸ ۳۶.۶۲۰.۰۰۰
 ۹ دیزل ژنراتور Perkins ۱۱۰۳C-33TG2 Meccalte ۴۸ ۶۰-۶۶ -
 ۱۰ دیزل ژنراتور Perkins ۱۱۰۳C-33TG1 Meccalte ۳۶ ۴۵-۵۰-
 ۱۱ دیزل ژنراتور Perkins ۴۰۰۶-۲۳TAG2A Stamford ۶۰۰ ۷۵۰-۸۲۵-
 ۱۲ دیزل ژنراتور Perkins ۱۱۰۳A-33G Meccalte ۲۴ ۳۰-۳۳ ۲۹.۸۲۰.۰۰۰
 ۱۳ دیزل ژنراتور Perkins ۴۰۴A-22G1 Meccalte ۱۶ ۲۰-۲۲ ۲۲.۸۷۰.۰۰۰
 ۱۴ دیزل ژنراتور Perkins ۲۸۰۶A-E18TAG2 Meccalte ۵۳۶ ۶۷۰-۷۲۵-
 ۱۵ دیزل ژنراتور Perkins ۲۸۰۶A-E18TAG1A Meccalte ۴۸۰ ۶۰۰-۶۶۰ ۲۸۸.۹۶۰.۰۰۰
 ۱۶ دیزل ژنراتور Perkins ۲۵۰۶C-E15TAG2 Meccalte ۴۰۰ ۵۰۰-۵۵۰ ۱۶۶.۰۰۰.۰۰۰
 ۱۷ دیزل ژنراتور Perkins ۲۵۰۶C-E15TAG1 Meccalte ۳۶۴ ۴۵۵-۵۰۰ ۱۵۳.۵۰۰.۰۰۰
 ۱۸ دیزل ژنراتور Perkins ۲۲۰۶A-E13TAG3 Meccalte ۳۲۰ ۴۰۰-۴۵۰ ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰
 ۱۹ دیزل ژنراتور Perkins ۲۲۰۶A-E13TAG2 Meccalte ۲۸۰ ۳۵۰-۳۸۵ ۱۲۹.۰۰۰.۰۰۰
 ۲۰ دیزل ژنراتور Perkins ۱۵۰۶A-E88TAG5 Meccalte ۲۴۰ ۳۰۰-۳۳۰ ۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰
 ۲۱ دیزل ژنراتور Volvo Penta TAD734GE Meccalte ۲۰۰ ۲۵۰-۲۷۵-
 ۲۲ دیزل ژنراتور Volvo Penta TAD733GE Meccalte - ۲۰۵-۲۲۷-
 ۲۳ دیزل ژنراتور Volvo Penta TAD732GE Meccalte ۱۴۴ ۱۸۶-۲۰۱-
 ۲۴ دیزل ژنراتور Volvo Penta TAD731GE Meccalte ۱۲۳ ۱۵۲-۱۷۰-
 ۲۵ دیزل ژنراتور Volvo Penta TAD532GE Meccalte ۱۰۴ ۱۳۰-۱۴۳-
 ۲۶ دیزل ژنراتور Volvo Penta TAD531GE Meccalte ۸۰ ۱۰۰-۱۱۱-
 ۲۷ دیزل ژنراتور Volvo Penta TWD1643GE Meccalte - ۶۳۰-۷۳۷-
 ۲۸ دیزل ژنراتور Volvo Penta TAD1642GE Meccalte ۴۷۶ ۵۷۰-۶۵۵-
 ۲۹ دیزل ژنراتور Volvo Penta TAD1641GE Meccalte - ۵۰۹-۵۵۹-
 ۳۰ دیزل ژنراتور Volvo Penta TAD1640GE Leroy Somer ۴۰۰ ۵۰۰-۵۵۰-
 ۳۱ دیزل ژنراتور Volvo Penta TAD1345GE Meccalte - ۴۵۱-۵۰۱-
 ۳۲ دیزل ژنراتور Volvo Penta TAD1344GE Meccalte ۳۲۸ ۴۱۲-۴۵۰-
 ۳۳ دیزل ژنراتور Volvo Penta TAD1343GE Meccalte ۳۰۴ ۳۷۸-۴۲۰-
 ۳۴ دیزل ژنراتور Volvo Penta TAD1342GE Meccalte - ۳۵۲-۳۸۷-
 ۳۵ دیزل ژنراتور Volvo Penta TAD1341GE Meccalte ۲۶۰ ۳۱۵-۳۵۰-
۱۳۹۷/۷/۲۶ ۱۷:۱۹:۴۵

ثبت ديدگاه

هفت + یازده =