درخواست آنلاین مصالح

لیست قیمت تجهیزات آتشنشانی
لیست قیمت تجهیزات آتشنشانی

لیست قیمت تجهیزات آتشنشانی

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۲

ردیفنام کالاوزن
(kg)
خاموش کنندهارتفاع سیلندر
(cm)
قطر سیلندر
(cm)
وزن سیلندرخالی
(kg)
وزن سیلندرپر
(kg)
فشارکاری
(Bar)
فشارآزمون
(Bar)
قیمت
(تومان)
۱کپسول آتشنشانی۱پودر و گاز۲۳۱۰۰.۶۲۱.۷۱۷۳۴تماس بگیرید
۲کپسول آتشنشانی۲پودر و گاز۳۰۱۲۱.۵۳.۵۱۷۳۴تماس بگیرید
۳کپسول آتشنشانی۳پودر و گاز۳۴۱۲۱.۵۴.۵۱۷۳۴تماس بگیرید
۴کپسول آتشنشانی۴پودر و گاز۳۵۱۵۲.۵۶.۵۱۷۳۴تماس بگیرید
۵کپسول آتشنشانی۶پودر و گاز۴۵۱۵۳۸.۵۱۷۳۴تماس بگیرید
۶کپسول آتشنشانی۱۲پودر و گاز۵۴۱۹۴.۳۱۶.۵۱۷۳۴تماس بگیرید
۷کپسول آتشنشانی۲۵پودر و گاز۴۵۳۰۱۴۳۴۱۷۳۴تماس بگیرید
۸کپسول آتشنشانی۵۰پودر و گاز۷۵۳۰۲۰۶۰۱۷۳۴تماس بگیرید
۹کپسول آتشنشانی۲CO2۴۴۱۱۵۷۱۳۵۲۲۰تماس بگیرید
۱۰کپسول آتشنشانی۳CO2۵۴۱۱۷۹۱۳۵۲۲۰تماس بگیرید
۱۱کپسول آتشنشانی۴CO2۶۴۱۱۹۱۲۱۳۵۲۲۰تماس بگیرید
۱۲کپسول آتشنشانی۶CO2۶۸۱۴۱۱.۵۱۵.۵۱۳۵۲۲۰تماس بگیرید
۱۳کپسول آتشنشانی۱۲CO2۸۵۱۴۱۷۲۴۱۳۵۲۲۰تماس بگیرید
۱۴کپسول آتشنشانی۳۰CO2۱۰۳۱۴۴۰۶۴۱۳۵۲۲۰تماس بگیرید
۱۵کپسول آتشنشانی۶ لیترآب و گاز۴۵۱۵۳۹۱۷۳۴تماس بگیرید
۱۶کپسول آتشنشانی۱۰ لیترآب و گاز۵۵۱۸۳.۵۱۳.۵۱۷۳۴تماس بگیرید
۱۷کپسول آتشنشانی۵۰ لیترآب و گاز۷۵۳۰۲۰۶۰۱۷۳۴تماس بگیرید

توضیحات مهم :

– گازهای مجاز پاک:IG55,IG50,fm200,fe36 می باشد.
– قیمت های بالا شامل گاز مصرفی، پودر مصرفی و اجرت شارژ می‌باشد.
– کارت شارژ و پلمپ با نام این مرکز شارژ کننده بر روی کپسول‌ها نصب می‌گردد.
– هزینه تعویض قطعات با ارائه فاکتور رسمی به قیمت های بالا اضافه می‌شود.
– انجام تست هیدرواستاتیک، در صورت لزوم برای خاموش کننده‌ها، در آزمایشگاه مورد تایید اداره استاندارد انجام می‌گردد.
– پودر مصرفی استاندارد و مورد تایید اتحادیه بر اساس هر کیلوگرم ۵۰۰۰۰ ریال وگاز CO2 مصرفی بر اساس هر کیلوگرم ۳۹۰۰۰ ریال می‌باشد.

قیمت شارژ انواع کپسول های آتش نشانی

ردیفوزن (kg)نوع خاموش کنندهگاز و اجرتپودر درجه ۱قیمت (تومان)
۱۱پودر و گاز۱۰۰۰۰۵۰۰۰۱۵۰۰۰
۲۲پودر و گاز۱۳۰۰۰۱۰۰۰۰۲۳۰۰۰
۳۳پودر و گاز۱۷۰۰۰۱۵۰۰۰۳۲۰۰۰
۴۴پودر و گاز۲۲۰۰۰۲۰۰۰۰۴۲۰۰۰
۵۶پودر و گاز۲۸۰۰۰۳۰۰۰۰۵۸۰۰۰
۶۱۲پودر و گاز۳۶۰۰۰۶۰۰۰۰۹۶۰۰۰
۷۲۵پودر و گاز۷۵۰۰۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۰۰
۸۵۰پودر و گاز۱۰۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰
۹۱۰۰پودر و گاز۱۴۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۶۴۰۰۰۰
۱۰۲۵۰پودر و گاز۲۵۰۰۰۰۱۲۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰
۱۱۲CO2--۱۹۸۰۰
۱۲۳CO2--۲۵۷۰۰
۱۳۴CO2--۳۱۶۰۰
۱۴۵CO2--۳۷۵۰۰
۱۵۶CO2--۵۱۴۰۰
۱۶۱۰CO2--۶۹۰۰۰
۱۷۱۲CO2--۸۴۸۰۰
۱۸۳۰CO2--۱۷۷۰۰۰
۱۹۶ لیتریآب و گاز--۲۵۰۰۰
۲۰۱۰ لیتریآب و گاز--۳۰۰۰۰
۲۱۵۰ لیتریآب و گاز--۸۲۵۰۰