درخواست آنلاین مصالح

قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت اعلان حریق و تجهیزات آن

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۰۹
ردیفنام محصولتوضیحات برندقیمت(تومان)
۱مرکز کنترل تک زون ACT ---آریاک ایرانی۷۹۰۰۰۰
۲مرکز کنترل ۲ زون  ACT ---آریاک ایرانی۸۲۰.۰۰۰ 
۳ مرکز کنترل ۴ زون  ACT---آریاک ایرانی۸۷۰.۰۰۰ 
۴مرکز کنترل ۶ زون  ACT ---آریاک ایرانی۹۲۰.۰۰۰ 
۵ مرکز کنترل ۸ زون  ACT---آریاک ایرانی۹۸۵.۰۰۰ 
۶مرکز کنترل ۱۰ زون  ACT ---آریاک ایرانی۱.۰۳۵.۰۰۰ 
۷مرکز کنترل ۱۲ زون  ACT ---آریاک ایرانی۱.۰۸۵.۰۰۰ 
۸مرکز کنترل ۱۴ زون  ACT ---آریاک ایرانی۱.۱۳۵.۰۰۰ 
۹مرکز کنترل ۱۶ زون AFC ---آریاک ایرانی۱.۲۵۰.۰۰۰ 
۱۰مرکز کنترل ۲۰ زون  AFC ---آریاک ایرانی۱.۳۱۰.۰۰۰ 
۱۱مرکز کنترل ۲۴ زون AFC ---آریاک ایرانی۱.۳۷۰.۰۰۰ 
۱۲ مرکز کنترل ۲۸ زون AFC---آریاک ایرانی۱.۴۳۰.۰۰۰ 
۱۳دتکتور دود یونیزه ۲۴ ولت با پایه ASD-24 ---آریاک ایرانی---
۱۴دتکتور حرارت ثابت ۲۴ ولت با پایه AFH-24 ---آریاک ایرانی۵۶.۰۰۰ 
۱۵ شستی معمولی قرمز ACP-NO---آریاک ایرانی۲۷.۰۰۰ 
۱۶شستی چراغ دار پالسی قرمزACP-P ---آریاک ایرانی---
۱۷شستی بسته قرمزACP NC-NC ---آریاک ایرانی---
۱۸آژیر پیزو ۲۴ ولت قرمز APS-24 ---آریاک ایرانی۴۲۰۰۰
۱۹آژیرفلاشر با LED 24 ولت قرمزAVL-24---آریاک ایرانی۴۹.۰۰۰ 
۲۰فلاشر LED کم مصرف ۱۲یا ۲۴ ولت (قرمزو نارنجی و سبز)ALL---آریاک ایرانی---
۲۱دتکتوردودی فتو الکتریک ZI-S815  ---آریاک ایرانی۷۷.۰۰۰ 
۲۲دتکتور حرارتی ZI-H715 ---آریاک ایرانی۷۶.۰۰۰ 
۲۳دتکتور حرارتی RORZI-H715ROR ---آریاک ایرانی۷۵.۰۰۰ 
۲۴دتکتور دودی فتو الکتریک ZI-S817---آریاک ایرانی۸۸.۰۰۰ 
۲۵دتکتور حرارتی ZI-H717 ---آریاک ایرانی ۸۶.۰۰۰
۲۶دتکتور حرارتی RORZI-H717ROR ---آریاک ایرانی ۸۶.۰۰۰
۲۷دتکتور دودی فتو الکتریک ZI-S820 ---زیتکس۸۸.۰۰۰ 
۲۸دتکتور حرارتی ثابت و افزایشی ZI-H720 ---زیتکس۸۶.۰۰۰ 
۲۹دتکتور ترکیبی دود و حرارتZI-HSD1020---زیتکس ۱۱۰.۰۰۰
۳۰دتکتور گاز ZI-G915 ZI-HGD918---زیتکس۱۸۵.۰۰۰ 
۳۱دتکتور ترکیبی گاز و حرارت ---زیتکس۱۸۵.۰۰۰ 
۳۲شستی اعلام حریق دارای کلید ریستZI-CP85 ---زیتکس ۴۵.۰۰۰
۳۳شستی اعلام حریق دارای کلید تستZI-CP86 ---زیتکس۰ 
۳۴شستی اعلام حریق دارای کلید تستZI-CP95 ---زیتکس۵۵.۰۰۰ 
۳۵آژیر ZI-S100 ---زیتکس۰ 
۳۶آژیرفلاشر ZI-SS81---زیتکس۵۵.۰۰۰ 
۳۷آژیرفلاشر ZI-SS85 ---زیتکس---
۳۸آژیرفلاشر با ۳۰ تون صدا و ۳ سطحیZI-SS 88---زیتکس۱۶۵.۰۰۰ 
۳۹ ریموت اندیکاتورZI-R 80---زیتکس۳۰.۰۰۰ 
۴۰کنترل پنل اعلام حریق ۲ زونZI-1800-2 ---زیتکس---
۴۱کنترل پنل اعلام حریق ۴ زونZI-1800-4---زیتکس۱.۵۲۰.۰۰۰ 
۴۲کنترل پنل اعلام حریق ۶ زونZI-1800-6---زیتکس ۱.۶۰۰.۰۰۰
۴۳کنترل پنل اعلام حریق ۸ زونZI-1800-8---زیتکس ۱.۶۷۰.۰۰۰
۴۴کنترل پنل اعلام حریق ۱۰ زونZI-1800-10---زیتکس۱.۷۵۰.۰۰۰ 
۴۵کنترل پنل اعلام حریق ۱۲ زونZI-1800-12---زیتکس۱.۸۲۰.۰۰۰ 
۴۶کنترل پنل اعلام حریق ۱۴ زونZI-1800-14---زیتکس۱.۹۰۰.۰۰۰ 
۴۷کنترل پنل اعلام حریق ۱۶ زونZI-1800-16---زیتکس ۱.۹۸۰.۰۰۰
۴۸کنترل پنل اعلام حریق ۱۸زونZI-1800-18---زیتکس۲.۰۵۰.۰۰۰ 
۴۹مرکز کنترل ۲ زون سنس || sensPC5 سنس || sens۱.۰۰۰.۰۰۰ 
۵۰مرکز کنترل ۴ زون سنس || sensPC5 سنس || sens۱.۰۷۵.۰۰۰ 
۵۱ مرکز کنترل ۶ زون سنس || sensPC5 سنس || sens۱.۱۲۵.۰۰۰ 
۵۲مرکز کنترل ۸ زون  سنس || sensPC5 سنس || sens۱.۲۰۰.۰۰۰ 
۵۳مرکز کنترل ۱۰ زون  سنس || sensPC5 سنس || sens۱.۲۵۰.۰۰۰ 
۵۴ مرکز کنترل ۱۲ زون سنس || sensPC5 سنس || sens ۱.۳۲۵.۰۰۰
۵۵دتکتور دودی سنس || sensSD-101 سنس || sens ۷۵.۰۰۰
۵۶دتکتور حرارتی سنس || sensHD-100 سنس || sens۷۰.۰۰۰ 
۵۷دتکتور مولتی سنس || sensMD-100 سنس || sens۹۰.۰۰۰ 
۵۸آژیر۲۴ ولت  سنس || sensRSF-90 سنس || sens۵۵.۰۰۰ 
۵۹آژیر فلاشر ۲۴ ولت  سنس || sensRSF-91 سنس || sens ۶۱.۰۰۰
۶۰شستی اعلان حریق قابل ریست سنس || sensRC-100 سنس || sens۵۰.۰۰۰ 
۶۱ریموت  سنس || sensRX-88 سنس || sens۱۵.۰۰۰ 
۶۲دتکتور دود تسلا  ---تسلا۶۰.۰۰۰ 
۶۳دتکتور حرارت تسلا  ---تسلا۵۶.۰۰۰ 
۶۴دتکتور حرارتی افزایشی  ---تسلا۵۷.۰۰۰ 
۶۵دتکتور گاز تسلا  ---تسلا۱۲۰.۰۰۰ 
۶۶دتکتور گاز و حرارت تسلا  ---تسلا۱۳۰.۰۰۰ 
۶۷آژیر فلاشر تسلا  ---تسلا ۴۹.۰۰۰
۶۸آژیر تسلا  ---تسلا---
۶۹شستی تسلا  ---تسلا ۳۱.۰۰۰
۷۰چراغ ریموت  ---تسلا ۱۲.۰۰۰
۷۱تلفن کننده  ---تسلا۱۸۰.۰۰۰ 
۷۲پنل ۲ زون تسلا  ---تسلا۸۰۰.۰۰۰ 
۷۳پنل ۴ زون تسلا  ---تسلا۸۶۰.۰۰۰ 
۷۴پنل ۶ زون تسلا  ---تسلا۹۲۰.۰۰۰ 
۷۵پنل ۸ زون تسلا  ---تسلا ۹۸۰.۰۰۰
۷۶پنل ۱۰ زون تسلا  ---تسلا ۱.۰۴۰.۰۰۰
۷۷پنل ۱۲ زون تسلا  ---تسلا۱.۱۰۰.۰۰۰ 
۷۸پنل ۱۴ زون تسلا  ---تسلا۱.۱۶۰.۰۰۰
۷۹پنل ۱۶ زون تسلا  ---تسلا ۱.۲۲۰.۰۰۰
۸۰پنل ۱۸ زون تسلا  ---تسلا۱.۲۸۰.۰۰۰