قیمت اعلان حریق

قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت مرکز کنترل

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۴/۲۱
ردیفنام کالابرندقیمت (تومان)
 ۱ مرکز کنترل تک زون ACT آریاک ۲۲۷.۰۰۰
 ۲ مرکز کنترل ۲ زون ACT آریاک ۲۴۷.۰۰۰
 ۳ مرکز کنترل ۴ زون ACT آریاک ۲۶۵.۰۰۰
 ۴ مرکز کنترل ۶ زون ACT آریاک ۲۸۳.۰۰۰
 ۵ مرکز کنترل ۸ زون ACT آریاک ۳۲۵.۰۰۰
 ۶ مرکز کنترل ۱۰ زون ACT آریاک ۳۴۳.۰۰۰
 ۷ مرکز کنترل ۱۲ زون ACT آریاک ۳۶۱.۰۰۰
 ۸ مرکز کنترل ۱۴ زون ACT آریاک ۳۷۹.۰۰۰
 ۹ مرکز کنترل ۱۶ زون AFC آریاک ۵۶۰.۰۰۰
 ۱۰ مرکز کنترل ۲۰ زون AFC آریاک ۶۰۰.۰۰۰
 ۱۱ مرکز کنترل ۲۴ زون AFC آریاک ۶۴۰.۰۰۰
 ۱۲ مرکز کنترل ۲۸ زون AFC آریاک ۶۸۰.۰۰۰
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت دتکتور

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۴/۲۱
ردیفنام کالابرندقیمت (تومان)
 ۱ پایه دتکتور ADB آریاک ۳.۵۰۰
 ۲ دتکتور دود یونیزه ۲۴ ولت با پایه ASD-24 آریاک ۵۸.۰۰۰
 ۳ دتکتور دود فتوالکتریک۲۴ ولت با پایه APD-24 آریاک ۲۴.۵۰۰
 ۴ دتکتور دود فتو الکتریک۱۲ ولت رله دار با پایه APD-12R آریاک ۴۶.۰۰۰
 ۵ دتکتور دود فتوالکتریک ۲۴ ولت رله دار با پایه APD-24R آریاک ۴۶.۰۰۰
 ۶ دتکتور دود فتوالکتریک ۴۸ ولت رله دار با پایه APD-48 آریاک ۴۶.۰۰۰
 ۷ دتکتور دود ۲۲۰ ولت ASZ-220B آریاک ۸۳.۰۰۰
 ۸ دتکتور حرارت ثایت ۲۴ ولت با پایه AFH-24 آریاک ۱۵.۰۰۰
 ۹ دتکتور حرارت متغیر با درجه حرارت ثابت ۲۴ ولت با پایه ACH-24 آریاک ۱۹.۰۰۰
 ۱۰ دتکتور حرارت ثابت ۱۲ ولت رله دار با پایه AFH-12R آریاک ۳۰.۰۰۰
 ۱۱ دتکتور حرارت ثابت ۲۴ ولت رله دار با پایه AFH-24R آریاک ۳۰.۰۰۰
 ۱۲ دتکتور حرارت ثابت ۴۸ ولت رله دار با پایه AFH-48R آریاک ۳۶.۰۰۰
 ۱۳ دتکتور گاز ۲۴ ولت با پایه AGD-24 آریاک ۷۰.۰۰۰
 ۱۴ دتکتور گاز ۱۲ ولت موضعی AGZ-12R آریاک ۱۰۵.۰۰۰
 ۱۵ دتکتور گاز ۲۲۰ ولت موضعی باطری دار AGZ-220B آریاک ۱۰۵.۰۰۰
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت شستی

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۴/۲۱
ردیفنام کالابرندقیمت (تومان)
 ۱ شستی معمولی قرمز ACP-NO آریاک ۸.۰۰۰
 ۲ شستی چراغ دار پالسی قرمز ACP-P آریاک ۱۰.۰۰۰
 ۳ شستی بسته قرمز ACP-NC آریاک ۹.۰۰۰
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت آژیر

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۴/۲۱
ردیفنام کالابرندقیمت (تومان)
 ۱ آژیر پیزو ۲۴ ولت قرمزAPS-24 آریاک ۱۱.۰۰۰
 ۲ آژیر پیزو ۲۴ ولت(سفید،مشکی) APS-24 آریاک ۱۲.۰۰۰
 ۳ آژیر پیزو ۲۲۰ ولت قرمز APS-220 آریاک ۱۴.۵۰۰
 ۴ آژیر پیزو ۲۲۰ ولت(سفید،مشکی)APS-220 آریاک ۱۵.۵۰۰
 ۵ آژیر چندصدا ۲۴ ولت قرمز AMS-24 آریاک ۱۶.۵۰۰
 ۶ آژیر چندصدا ۲۲۰ ولت قرمزAMS-220 آریاک ۱۷.۰۰۰
 ۷ آژیر فلاشر زنون ۱۲ یا ۲۴ ولت قرمزAVX آریاک ۳۰.۰۰۰
 ۸ آژیر فلاشر زنون ۲۲۰ ولت قرمزAVX-220 آریاک ۳۱.۰۰۰
 ۹ آژیر فلاشر با ال ای دی ۲۴ ولت قرمزAVL-24 آریاک ۱۷.۰۰۰
 ۱۰ آژیر فلاشر با ال ای دی۲۲۰ ولت قرمز AVL-220 آریاک ۱۷.۵۰۰
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت فلاشر

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۴/۲۱
ردیفنام کالابرندقیمت (تومان)
 ۱ فلاشر زنون ۱۲ یا ۲۴ ولت(قرمز-نارنجی) ASL آریاک ۲۰.۰۰۰
 ۲ فلاشر زنون ۲۲۰ ولت(قرمز-بیرنگ-نارنجی-آبی-سبز) آریاک ۱۸.۵۰۰
 ۳ فلاشر LED کم مصرف ۱۲ یا ۲۴ ولت(بیرنگ-آبی) ALL آریاک -
 ۴ فلاشر LED کم مصرف ۱۲ یا ۲۴ ولت(قرمز-نارنجی-سبز)ALL آریاک ۱۲.۵۰۰
 ۵ فلاشر LED کم مصرف ۲۲۰ ولت(بیرنگ-آبی) ALL-220 آریاک ۱۴.۰۰۰
 ۶ فلاشر LED کم مصرف ۲۲۰ ولت(قرمز-نارنجی-سبز)ALL-220 آریاک ۱۲.۵۰۰
۱۳۹۷/۷/۲۶ ۱۶:۳۲:۵۲

ثبت ديدگاه

6 + ده =