درخواست آنلاین مصالح

قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت اعلان حریق و تجهیزات آن

تاریخ بروزرسانی : 1397/09
ردیفنام محصولتوضیحات برندقیمت(تومان)
1مرکز کنترل تک زون ACT ---آریاک ایرانی790000
2مرکز کنترل 2 زون  ACT ---آریاک ایرانی820.000 
3 مرکز کنترل 4 زون  ACT---آریاک ایرانی870.000 
4مرکز کنترل 6 زون  ACT ---آریاک ایرانی920.000 
5 مرکز کنترل 8 زون  ACT---آریاک ایرانی985.000 
6مرکز کنترل 10 زون  ACT ---آریاک ایرانی1.035.000 
7مرکز کنترل 12 زون  ACT ---آریاک ایرانی1.085.000 
8مرکز کنترل 14 زون  ACT ---آریاک ایرانی1.135.000 
9مرکز کنترل 16 زون AFC ---آریاک ایرانی1.250.000 
10مرکز کنترل 20 زون  AFC ---آریاک ایرانی1.310.000 
11مرکز کنترل 24 زون AFC ---آریاک ایرانی1.370.000 
12 مرکز کنترل 28 زون AFC---آریاک ایرانی1.430.000 
13دتکتور دود یونیزه 24 ولت با پایه ASD-24 ---آریاک ایرانی---
14دتکتور حرارت ثابت 24 ولت با پایه AFH-24 ---آریاک ایرانی56.000 
15 شستی معمولی قرمز ACP-NO---آریاک ایرانی27.000 
16شستی چراغ دار پالسی قرمزACP-P ---آریاک ایرانی---
17شستی بسته قرمزACP NC-NC ---آریاک ایرانی---
18آژیر پیزو 24 ولت قرمز APS-24 ---آریاک ایرانی42000
19آژیرفلاشر با LED 24 ولت قرمزAVL-24---آریاک ایرانی49.000 
20فلاشر LED کم مصرف 12یا 24 ولت (قرمزو نارنجی و سبز)ALL---آریاک ایرانی---
21دتکتوردودی فتو الکتریک ZI-S815  ---آریاک ایرانی77.000 
22دتکتور حرارتی ZI-H715 ---آریاک ایرانی76.000 
23دتکتور حرارتی RORZI-H715ROR ---آریاک ایرانی75.000 
24دتکتور دودی فتو الکتریک ZI-S817---آریاک ایرانی88.000 
25دتکتور حرارتی ZI-H717 ---آریاک ایرانی 86.000
26دتکتور حرارتی RORZI-H717ROR ---آریاک ایرانی 86.000
27دتکتور دودی فتو الکتریک ZI-S820 ---زیتکس88.000 
28دتکتور حرارتی ثابت و افزایشی ZI-H720 ---زیتکس86.000 
29دتکتور ترکیبی دود و حرارتZI-HSD1020---زیتکس 110.000
30دتکتور گاز ZI-G915 ZI-HGD918---زیتکس185.000 
31دتکتور ترکیبی گاز و حرارت ---زیتکس185.000 
32شستی اعلام حریق دارای کلید ریستZI-CP85 ---زیتکس 45.000
33شستی اعلام حریق دارای کلید تستZI-CP86 ---زیتکس
34شستی اعلام حریق دارای کلید تستZI-CP95 ---زیتکس55.000 
35آژیر ZI-S100 ---زیتکس
36آژیرفلاشر ZI-SS81---زیتکس55.000 
37آژیرفلاشر ZI-SS85 ---زیتکس---
38آژیرفلاشر با 30 تون صدا و 3 سطحیZI-SS 88---زیتکس165.000 
39 ریموت اندیکاتورZI-R 80---زیتکس30.000 
40کنترل پنل اعلام حریق 2 زونZI-1800-2 ---زیتکس---
41کنترل پنل اعلام حریق 4 زونZI-1800-4---زیتکس1.520.000 
42کنترل پنل اعلام حریق 6 زونZI-1800-6---زیتکس 1.600.000
43کنترل پنل اعلام حریق 8 زونZI-1800-8---زیتکس 1.670.000
44کنترل پنل اعلام حریق 10 زونZI-1800-10---زیتکس1.750.000 
45کنترل پنل اعلام حریق 12 زونZI-1800-12---زیتکس1.820.000 
46کنترل پنل اعلام حریق 14 زونZI-1800-14---زیتکس1.900.000 
47کنترل پنل اعلام حریق 16 زونZI-1800-16---زیتکس 1.980.000
48کنترل پنل اعلام حریق 18زونZI-1800-18---زیتکس2.050.000 
49مرکز کنترل 2 زون سنس || sensPC5 سنس || sens1.000.000 
50مرکز کنترل 4 زون سنس || sensPC5 سنس || sens1.075.000 
51 مرکز کنترل 6 زون سنس || sensPC5 سنس || sens1.125.000 
52مرکز کنترل 8 زون  سنس || sensPC5 سنس || sens1.200.000 
53مرکز کنترل 10 زون  سنس || sensPC5 سنس || sens1.250.000 
54 مرکز کنترل 12 زون سنس || sensPC5 سنس || sens 1.325.000
55دتکتور دودی سنس || sensSD-101 سنس || sens 75.000
56دتکتور حرارتی سنس || sensHD-100 سنس || sens70.000 
57دتکتور مولتی سنس || sensMD-100 سنس || sens90.000 
58آژیر24 ولت  سنس || sensRSF-90 سنس || sens55.000 
59آژیر فلاشر 24 ولت  سنس || sensRSF-91 سنس || sens 61.000
60شستی اعلان حریق قابل ریست سنس || sensRC-100 سنس || sens50.000 
61ریموت  سنس || sensRX-88 سنس || sens15.000 
62دتکتور دود تسلا  ---تسلا60.000 
63دتکتور حرارت تسلا  ---تسلا56.000 
64دتکتور حرارتی افزایشی  ---تسلا57.000 
65دتکتور گاز تسلا  ---تسلا120.000 
66دتکتور گاز و حرارت تسلا  ---تسلا130.000 
67آژیر فلاشر تسلا  ---تسلا 49.000
68آژیر تسلا  ---تسلا---
69شستی تسلا  ---تسلا 31.000
70چراغ ریموت  ---تسلا 12.000
71تلفن کننده  ---تسلا180.000 
72پنل 2 زون تسلا  ---تسلا800.000 
73پنل 4 زون تسلا  ---تسلا860.000 
74پنل 6 زون تسلا  ---تسلا920.000 
75پنل 8 زون تسلا  ---تسلا 980.000
76پنل 10 زون تسلا  ---تسلا 1.040.000
77پنل 12 زون تسلا  ---تسلا1.100.000 
78پنل 14 زون تسلا  ---تسلا1.160.000
79پنل 16 زون تسلا  ---تسلا 1.220.000
80پنل 18 زون تسلا  ---تسلا1.280.000