درخواست آنلاین مصالح

قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت صاعقه گیر

تاریخ بروزرسانی : 1397/09
ردیفنام کالاساخت شرکتحداکثر شعاع حفاظتیگارانتیقیمت (تومان)
1صاعقه گیر الکترونیکی 1.0فرانسه ELLIPS64 متر12 ماه9215000
2صاعقه گیر الکترونیکی 1.2فرانسه ELLIPS79 متر12 ماه10635000
3صاعقه گیر الکترونیکی 1.3فرانسه ELLIPS105 متر12 ماه13200000
4صاعقه گیر الکترونیکی 1.4فرانسه ELLIPS120 متر12 ماه16800000
5پایه نیم متریفرانسه ELLIPSاز جنس آلومینیوم-120000
6کلمپ اتصال صاعقه گیر به دکلفرانسه ELLIPSهر صاعقه گیر دو عدد نیاز دارد-65000
7کلمپ اتصال سیم یا تسمه به صاعقه گیرفرانسه ELLIPSهر صاعقه گیر یکعدد نیاز دارد-65000
8دکل فلزی 5 متری لولا دارفرانسه ELLIPSاز جنس گالوانیزه-590000
9کانتر شمارنده صاعقه گیرناواریس استرلیادیجیتال-1696000
10صاعقه گیر OMEGA مدل X25فرانسه65 متر1 سال10230000
11صاعقه گیر OMEGA مدل X35فرانسه73 متر1 سال12600000
12صاعقه گیر OMEGA مدل X45فرانسه89 متر1 سال13200000
13صاعقه گیر OMEGA مدل X60فرانسه107 متر1 سال16800000
14پایه نیم متری صاعقه گیرفرانسهاز جنس استیل-120000
15کلمپ اتصال صاعقه گیر به دکلفرانسههر صاعقه گیر دو عدد نیاز دارد-65000
16کلمپ اتصال سیم یا تسمه به صاعقه گیرفرانسههر صاعقه گیر یک عدد نیاز دارد-65000
17کانتر شمارنده صاعقه گیرناواریس استرالیادیجیتال-1820000
18صاعقه گیر الکترونیکی SK3کره جنوبی65 متر-10540000
19صاعقه گیر الکترونیکی SK3کره جنوبی86 متر-12160000
20صاعقه گیر الکترونیکی SK3کره جنوبی109 متر-12730000
21صاعقه گیر الکترونیکی SK3کره جنوبی129 متر-16850000
22پایه نیم متری صاعقه گیرکره جنوبیاز جنس استیل-120000
23کلمپ اتصال صاعقه گیر به دکلکره جنوبیهر صاعقه گیر دو عدد نیاز دارد-65000
24کلمپ اتصال سیم به صاعقه گیرکره جنوبیهر صاعقه گیر یک عدد نیاز دارد-65000
25کانتر شمارنده ناواریساسترالیادیجیتال-1820000
26دکل فلزی 5 متری لولا دار-از جنس گالوانیزه-530000
27صاعقه گیر قطر 16 1.5متری تمام مس-590000
28صاعقه گیر قطر 16 1.5متری تمام استیل-595000
29صاعقه گیر قطر 20 1.5متری تمام مس-690000
30صاعقه گیر قطر 20 1.5متری تمام استیل-695000
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت ارتینگ و تجهیزات ارتینگ

تاریخ بروزرسانی : 1397/09
ردیفنام کالانوع کارخانهابعادوزن یک مترتوضیحاتواحدقیمت (ت)
1سیم مسی ارت لخت نمره 16دنیای مس _ مسبارکاوه---144 گرم7 رشته سیم مسیکیلوگرم68000
2سیم مسی ارت لخت نمره 25دنیای مس _ مسبارکاوه---225 گرم7 رشته سیم مسیکیلوگرم68000
3سیم مسی ارت لخت نمره 35دنیای مس _ مسبارکاوه---315 گرم7 رشته سیم مسیکیلوگرم68000
4سیم مسی ارت لخت نمره 50دنیای مس _ مسبارکاوه---450 گرم7 رشته سیم مسیکیلوگرم68000
5سیم مسی ارت لخت نمره 70دنیای مس _ مسبارکاوه---630 گرم19 رشته سیم مسیکیلوگرم68000
6سیم مسی ارت لخت نمره 95دنیای مس _ مسبارکاوه---855 گرم19 رشته سیم مسیکیلوگرم68000
7سیم مسی ارت لخت نمره 120دنیای مس _ مسبارکاوه---1/080 کیلوگرم19 رشته سیم مسیکیلوگرم68000
8سیم مسی ارت لخت نمره 150دنیای مس _ مسبارکاوه---1/350 کیلوگرم37 رشته سیم مسیکیلوگرم68500
9سیم مسی ارت لخت نمره 185دنیای مس _ مسبارکاوه---1/665 کیلوگزم37 رشته سیم مسیکیلوگرم68500
10سیم مسی ارت لخت نمره 240دنیای مس _ مسبارکاوه---2/160 کیلوگرم37 رشته سیم مسیکیلوگرم68500
11صفحه مسی باهنر 66*66---ضخامت 3 میلیمتر12 کیلوگرم99.9 درصد خلوص مسکیلوگرم82000
12صفحه مسی باهنر 66*66---ضخامت 5 میلیمتر20 کیلوگرم99.9 درصد خلوص مسکیلوگرم82000
13صفحه مسی باهنر 50*50---ضخامت 3 میلیمتر7 کیلوگرم99.9 درصد خلوص مسکیلوگرم82000
14صفحه مسی باهنر 50*50---ضخامت 5 میلیمتر11/200 کیلوگرم99.9 درصد خلوص مسکیلوگرم82000
15صفحه مسی ذوبی 70*70---ضخامت 4 میلیمتر18 کیلوگرم70 درصد خلوص مسکیلوگرم67000
16صفحه مسی ذوبی 70*70---ضخامت 3 میلیمتر14 کیلوگرم70 درصد خلوص مسکیلوگرم68000
17صفحه مسی ذوبی 60*60---ضخامت 4 میلیمتر13/5 کیلوگرم70 درصد خلوص مسکیلوگرم67000
18صفحه مسی ذوبی 60*60---ضخامت 3 میلیمتر10 کیلوگرم70 درصد خلوص مسکیلوگرم68000
19صفحه مسی ذوبی 50*50---ضخامت 4 میلیمتر9/5 کیلوگرم70 درصد خلوص مسکیلوگرم67000
20صفحه مسی ذوبی 50*50---ضخامت 3 میلیمتر7 کیلوگرم70 درصد خلوص مسکیلوگرم68000
21صفحه مسی ذوبی 40*40---ضخامت 4 میلیمتر6/5 کیلوگرم70 درصد خلوص مسکیلوگرم67000
22صفحه مسی ذوبی 40*40---ضخامت 3 میلیمتر4/5 کیلوگرم70 درصد خلوص مسکیلوگرم68000
23صفحه مسی ذوبی 30*30---ضخامت 4 میلیمتر3/5 کیلوگرم70 درصد خلوص مسکیلوگرم67000
24صفحه روکش مس 30*30ایمن صاعقه آسیاضخامت 4 الی 5 میلیمتر---عدد40000
25صفحه روکش مس 40*40ایمن صاعقه آسیاضخامت 4 الی 5 میلیمتر---عدد70500
26صفحه روکش مس 50*50ایمن صاعقه آسیاضخامت 4 الی 5 میلیمتر---عدد108000
27صفحه روکش مس 60*60ایمن صاعقه آسیاضخامت 4 الی 5 میلیمتر---عدد155000
28صفحه روکش مس 70*70ایمن صاعقه آسیاضخامت 4 الی 5 میلیمتر---عدد207000
29تسمه مسی 3*15مسبار کاوه0.405 کیلوگرم99.9 درصد خلوص مسکیلوگرم67000
30تسمه مسی 3*20مسبار کاوه0.54 کیلوگرم99.9 درصد خلوص مسکیلوگرم67000
31تسمه مسی 3*25مسبار کاوه0.67 کیلوگرم99.9 درصد خلوص مسکیلوگرم67000
32تسمه مسی 3*30مسبارکاوه0.81 کیلوگرم99.9 درصد خلوص مسکیلوگرم67000
33تسمه مسی 5*30مسبار کاوه1.35 کیلوگرم99.9 درصد خلوص مسکیلوگرم67000
34تسمه مسی 5*40مسبار کاوه1.8 کیلوگرم99.9 درصد خلوص مسکیلوگرم67000
35تسمه مسی 10*40مسبار کاوه3.6 کیلوگرم99.9 درصد خلوص مسکیلوگرم67000
36تسمه مسی 5*50مسبار کاوه2.25 کیلوگرم99.9 درصد خلوص مسکیلوگرم67000
37تسمه مسی 10*50مسبار کاوه4.5 کیلوگرم99.9 درصد خلوص مسکیلوگرم67000
38تسمه مسی 5*60مسبار کاوه2.7 کیلوگرم99.9 درصد خلوص مسکیلوگرم68000
39تسمه مسی 10*60مسبار کاوه 5.4 کیلوگرم99.9 درصد خلوص مسکیلوگرم67000
40تسمه مسی 5*80مسبار کاوه3.6 کیلوگرم99.9 درصد خلوص مسکیلوگرم68000
41تسمه مسی 10*80مسبار کاوه7.2 کیلوگرم99.9 درصد خلوص مسکیلوگرم67000
42تسمه مسی 5*100مسبار کاوه4.5 کیلوگرم99.9 درصد خلوص مسکیلوگرم68000
43تسمه مسی 10*100مسبار کاوه9 کیلوگرم99.9 درصد خلوص مسکیلوگرم67000
44تسمه مسی 10*120مسبار کاوه10.8 کیلوگرم99.9 درصد خلوص مسکیلوگرم67000
45بنتونیت میکرونیزهجاذب رطوبتکیسه 30 کیلوگرمی4200
46بنتونیت اکتیودار درجه 2جاذب رطوبتکیسه 30 کیلوگرمی5500
47بنتونیت اکتیودار درجه 1قدرت جذب رطوبت بالاکیسه 30 کیلوگرمی8000
48سوپر کاهنده مقاومت زمینجاذب رطوبت و کاهنده اهمکیسه 25 کیلوگرمی16000
49مواد سوپر سدیم دار کاهندهجاذب رطوبت و کاهنده اهمکیسه 25 کیلوگرمی17000
50نانو کاهنده SNAD (صادراتی)دارای استاندارد IEC625617
و گواهی تست از دانشگاه تهران
کیسه 21 کیلوگرمی24500
51ذغال پودری چاه ارتکیسه 40 کیلوگرمی20000
52نمک چاه ارتکیسه 40 کیلوگرمی15000
53مواد کاهنده SNAD (صادراتی)دارای استاندارد IEC625617
و گواهی تست از دانشگاه تهران
کیسه 21 کیلوگرمی24500
54مواد کاهنده LOM اسپاکدارای استاندارد IEC625617
و گواهی تست از تربیت مدرس
کیسه 15 کیلوگرمی39000
55مواد کاهنده MLO1دارای استاندارد IEC625617
و گواهی تست از دانشکده صنعت آب و برق
کیسه 15 کیلوگرمی25000
56مواد کاهنده CEMدارای استاندارد IEC625617
و گواهی تست از دانشکده متالوژی رازی
کیسه 15 کیلوگرمی33000
57مواد کاهنده GIMدارای استاندارد IEC625617
و گواهی تست از دانشکده متالوژی رازی
کیسه 15 کیلوگرمی38000
58مواد کاهنده TK1دارای استاندارد IEC625617
و گواهی تست از دانشکده متالوژی رازی
کیسه 15 کیلوگرمی31000
59دریچه بازدید بتنی چاه ارت32*32مربع شکل - جنس بتن مسلحعدد110000
60حوضچه ارت پلی اتیلن35*25مستطیل شکل - جنس پلی اتیلنعدد98000
61دریچه بازدید گالوانیزه چاه ارت32*32مربع شکل - جنس گالوانیزه گرمعدد230000
62دریچه بازدید چدنی چاه ارتقطر 30دایره شکل - جنس چدنعدد190000
63جعبه تست ارت دیواری روکار25*25مستطیل شکل - جنس فلزیعدد50000
64جعبه تست ارت دیواری توکار25*25مربع شکل - جنس فلزیعدد50000
65ژل کاهنده مقاومت زمینایمن صاعقه آسیاگالن 10 لیتر98000
66مایع کاهنده (ارت یار)ایمن صاعقه آسیاگالن 4 لیتر40000
67قالب کدولد سیم به صفحه تا سایز سیم 70 - گرافیتقیمت قالب با دستگیره میباشدعدد140000
68قالب کدولد دو راهی سیم تا سایز سیم 120 - گرافیتقیمت قالب بدون دستگیرهعدد160000
69قالب کدولد سه راهی سیم تا سایز سیم 120 - گرافیتقیمت قالب بدون دستگیرهعدد160000
70فالب کدولد چهار راهی سیم تا سایز سیم 120 - گرافیتقیمت قالب بدون دستگیرهعدد160000
71قالب کدولد سیم به میله ارت تا سایز سیم 70 - گرافیتقیمت قالب بدون دستگیرهعدد160000
72دستگیره قالب - فلزیبرای باز کردن قالب به دستگیره نیاز داریدعدد65000
73پودر جوش 45 گرمیهر پودر جوش دارای فتیله و پولک میباشدعدد9800
74پودر جوش 65 گرمیهر پودر جوش دارای فتیله و پولک میباشدعدد12200
75پودر جوش 90 گرمیهر پودر جوش دارای فتیله و پولک میباشدعدد13250
76پودر جوش 115 گرمیهر پودر جوش دارای فتیله و پولک میباشدعدد15950
77پودر جوش 150 گرمیهر پودر جوش دارای فتیله و پولک میباشدعدد20000
78پودر جوش 200 گرمیهر پودر جوش دارای فتیله و پولک میباشدعدد22700
79فتیله و پولک اضافییک عدد فتیله و یک عدد پولکعدد2900
80زیر قالبی - گرافیتبرای قالب سیم به صفحه استفاده میشودعدد45000
81کیت تمیز کاری قالباسکراپر و فندک و فرچه سیمی و دستکشبسته55000
82میله ارت روکش مس 141/5 مترمغز فولاد روکش مس و پوشش کاپر شیلدعدد17500
83میله ارت روکش مس 161/5 مترمغز فولاد روکش مس و پوشش کاپر شیلدعدد21000
84میله ارت روکش مس 163 مترمغز فولاد روکش مس و پوشش کاپر شیلدعدد48000
85میله ارت روکش مس 201/5 مترمغز فولاد روکش مس و پوشش کاپر شیلدعدد59000
86میله ارت روکش مس 203 مترمغز فولاد روکش مس و پوشش کاپر شیلدعدد118000
87میله ارت کاپر باند نمره 161/5 مترپوشش کاپر باند ( آبکاری مس)
ضخامت حدود 200 میکرون
عدد35000
88میله ارت کاپر باند نمره 201/5 مترپوشش کاپر باند ( آبکاری مس)
ضخامت حدود 200 میکرون
عدد54000
89کوپلینگ یا بوشن میله ارت 16----------پوشش از جنس برنجعدد11000
90کوپلینگ یا بوشن میله ارت 20----------پوشش از جنس برنجعدد15000
91چکش خور میله ارت 16پوشش از جنس فولادعدد7000
92چکش خور میله ارت 20پوشش از جنس فولادعدد9000
93میله ارت اتمایز نمره 161/5 متریپوشش اتمایز (پاشش مس)
ضخامت حدود 200 میکرون
عدد35000
94میله ارت اتمایز نمره 201/5 متریپوشش اتمایز (پاشش مس)
ضخامت حدود 200 میکرون
عدد54000
95میله ارت مسی نمره 141/5 متریدارای نوک تیز - 99.9 درصد خلوص مسعدد195000
96میله ارت مسی نمره 143 متردارای نوک تیز - 99.9 درصد خلوص مسعدد355000
97میله ارت مسی نمره 161/5 متردارای نوک تیز - 99.9 درصد خلوص مسعدد240000
98میله ارت مسی نمره 163 متردارای نوک تیز - 99.9 درصد خلوص مسعدد425000
99میله ارت مسی نمره 201/5 متردارای نوک تیز - 99.9 درصد خلوص مسعدد338000
100میله ارت مسی نمره 203 متردارای نوک تیز - 99.9 درصد خلوص مسعدد640000
101شینه نول 4 پیچ مسی3*15طول شینه 12 سانتیمترعدد7300
102شینه ارت 4 پیچ مسی3*15طول شینه 12 سانتیمترعدد8300
103شینه نول 6 پیچ مسی3*15طول شینه 15 سانتیمترعدد8000
104شینه ارت 6 پیچ مسی3*15طول شینه 15 سانتیمترعدد10100
105شینه نول 8 پیچ مسی3*15طول شینه 18 سانتیمترعدد9200
106شینه ارت 8 پیچ مسی3*15طول شینه 18 سانتیمترعدد11100
107شینه نول 10 پیچ مسی3*15طول شینه 22 سانتیمترعدد10500
108شینه ارت 10 پیچ مسی3*15طول شینه 22 سانتیمترعدد13100
109شینه نول 12 پیچ مسی3*15طول شینه 25 سانتیمترعدد12000
110شینه ارت 12 پیچ مسی3*15طول شینه 25 سانتیمترعدد14800
111شینه نول 18 پیچ مسی3*15طول شینه 28 سانتیمترعدد17200
112شینه ارت 18 پیچ مسی3*15طول شینه 28 سانتیمترعدد22200
113شینه نول 24 پیچ مسی3*15طول شینه 31 سانتیمترعدد22800
114شینه ارت 24 پیچ مسی3*15طول شینه 31 سانتیمترعدد29000
115مقره چکمه ای------زیر شینه نول قرار می گیردعدد2000
116سیم ارت روکش دار نمره 10سیمکوسبز و زرد - افشان - خشکمتر10500
117سیم ارت روکش دار نمره 16سیمکوسبز و زرد - افشان - خشکمتر13500
118سیم ارت روکش دار نمره 25سیمکوسبز و زرد - افشان - خشکمتر21600
119سیم ارت روکش دار نمره 35سیمکوسبز و زرد - افشان - خشکمتر29500
120سیم ارت روکش دار نمره 50سیمکوسبز و زرد - افشان - خشکمتر42100
121سیم ارت روکش دار نمره 70سیمکوسبز و زرد - افشان - خشکمتر59500
122سیم ارت روکش دار نمره 95سیمکوسبز و زرد - افشان - خشکمتر80500
123سیم ارت روکش دار نمره 120سیمکوسبز و زرد - افشان - خشکمتر101500
124کلمپ دوپیچ نمره 16جنس کلمپ برنج آبکاری مسعدد3500
125کلمپ دوپیچ نمره 25جنس کلمپ برنج آبکاری مسعدد3800
126کلمپ دو پیچ نمره 35جنس کلمپ برنج آبکاری مسعدد4500
127کلمپ دو پیچ نمره 50جنس کلمپ برنج آبکاری مسعدد5800
128کلمپ دو پیچ نمره 70جنس کلمپ برنج آبکاری مسعدد6800
129بست سیم به میلگرد تا سایز 30تا میلگرد سایز 30 رو اتصال میدهدعدد21500
130بست سیم به میلگرد تا سایز 20تا میلگرد سایز 20 رو اتصال میدهدعدد9500
131کلمپ سیم به استراکچر(کلمپ سیم به ستون)جنس کلمپ فلزیعدد10800
132کلمپ یو (سیم به میله ارت)جنس کلمپ برنج آبکاری مسعدد9500
133بست تسمه به دیوارجنس کلمپ برنج آبکاری مسعدد6100
134کانکتور نمره 16 الی 35جنس کلمپ برنج آبکاری مسعدد6800
135کانکتور نمره 50جنس کلمپ برنج آبکاری مسعدد10500
136پیچ و مهره نمره 8جنس کلمپ آهن آبکاری مسعدد1000
137پیچ ومهره نمره 10جنس کلمپ آهن آبکاری مسعدد1500
138کلمپ انگشتی میله ارتجنس کلمپ فلزیعدد1500
139کلمپ چهارراهی تسمهجنس کلمپ برنج آبکاری مسعدد22500
140کلمپ سیم به میلگرد تا سایز 20برنج آبکاری مس
از سایز میلگرد 10 الی میلگرد 20
عدد9500
141کلمپ سیم به میلگرد تا سایز 30برنج آبکاری مس
از سایز میلگرد 22 الی میلگرد 30
عدد21500
142کلمپ سیم به استراکچر(سیم به ستون)فلزی - استوانه ایعدد10800
143ارت سنج کیوریتسو 4105Aژاپندیجیتال - 0.05 اهم الی 2000عدد2650000
144ارت سنج کیوریتسو کلمپی 4200ژاپندیجیتال - 0.05 اهم الی 1200عددتماس بگیرید
145ارت سنج کیوریتسو کلمپی 4202ژاپندیجیتال - 0.05 اهم الی 1200عددتماس بگیرید
146کابلشو بی متال نمره 16آلومینیوم و مس - مدل DTL1عدد7500
147کابلشو بی متال نمره 25آلومینیوم و مس - مدل DTL2عدد7500
148کابلشو بی متال نمره 35آلومینیوم و مس - مدل DTL3عدد8500
149کابلشو بی متال نمره 50آلومینیوم و مس - مدل DTL4عدد9000
150کابلشو بی متال نمره 70آلومینیوم و مس - مدل DTL5عدد10400
151کابلشو بی متال نمره 95آلومینیوم و مس - مدل DTL6عدد12500
152کابلشو بی متال نمره 120آلومینیوم و مس - مدل DTL7عدد15900
153کابلشو بی متال نمره 150آلومینیوم و مس - مدل DTL8عدد20100
154کابلشو بی متال نمره 185آلومینیوم و مس - مدل DTL9عدد24700
155کابلشو بی متال نمره 240آلومینیوم و مس - مدل DTL10عدد31300
156کابلشو بی متال نمره 300آلومینیوم و مس - مدل DTL11عدد39000
157کابلشوی نمره 16کلوتهجنس کابلشو مس قلع اندود
قطر سوراخ 6 الی 8 میلیمتر
عدد1800
158کابلشوی نمره 25کلوتهجنس کابلشو مس قلع اندود
قطر سوراخ 6 الی 8 میلیمتر
عدد2750
159کابلشوی نمره 35کلوتهجنس کابلشو مس قلع اندود
قطر سوراخ 6 الی 8 میلیمتر
عدد3850
160کابلشوی نمره 50کلوتهجنس کابلشو مس قلع اندود
قطر سوراخ 8 الی 10 میلیمتر
عدد5500
161کابلشوی نمره 70کلوتهجنس کابلشو مس قلع اندود
قطر سوراخ 6 الی 8 میلیمتر
عدد7700
162کابلشوی نمره 95کلوتهجنس کابلشو مس قلع اندود
قطر سوراخ 10 الی 12 میلیمتر
عدد10500
163کابلشوی نمره 120کلوتهجنس کابلشو مس قلع اندود
قطر سوراخ 10 الی 12 میلیمتر
عدد13200
164کابلشوی نمره 150کلوتهجنس کابلشو مس قلع اندود
قطر سوراخ 12 میلیمتر
عدد17200
165کابلشوی نمره 185کلوتهجنس کابلشو مس قلع اندود
قطر سوراخ 12 میلیمتر
عدد21500
166کابلشوی نمره 240کلوتهجنس کابلشو مس قلع اندود
قطر سوراخ 12 میلیمتر
عدد28000