لیست قیمت درب

درب چوبی، درب ضد حریق، درب ضد سرقت، درب اتاق سرور، درب داخلی، درب ضد آب، درب فلزی، درب استیل

درخواست آنلاین مصالح

لیست قیمت درب
لیست قیمت درب

لیست قیمت درب

تاریخ بروزرسانی : 1398/02

ردیفنام کالاقیمت (تومان)
1درب ضد سرقت VIP کد 30025000000
2درب ضد سرقت VIP کد 30036000000
3درب ضد سرقت VIP کد 30045000000
4درب ضد سرقت VIP کد 3005تماس بگیرید
5درب ضد سرقت VIP کد 3006تماس بگیرید
6درب ضد سرقت VIP کد 30074000000
7درب ضد سرقت VIP کد 30084700000
8درب ضد سرقت VIP کد 30093800000
9درب ضد حریق چوبی WFR01450000
10درب ضد حریق چوبی WFR02450000
11درب ضد حریق چوبی WFR03450000
12درب ضد حریق چوبی WFR04450000
13درب ضد حریق چوبی WFR05550000
14درب ضد حریق چوبی WFR06650000
15درب ضد حریق چوبی WFR07750000
16درب اتاق سرور SR111800000
17درب اتاق سرور SR121800000
18درب اتاق سرور SR133200000
19درب اتاق سرور SR142500000
20درب اتاق سرور SR152500000
21درب ضد آب ABS کد 102تماس بگیرید
22درب ضد آب ABS کد 103تماس بگیرید
23درب ضد آب ABS کد 104تماس بگیرید
24درب ضد آب ABS کد 105تماس بگیرید
25درب ضد آب ABS کد 106تماس بگیرید
26درب ضد آب ABS کد 107تماس بگیرید
27درب ضد آب ABS کد 108تماس بگیرید
28درب ضد آب ABS کد 109تماس بگیرید
29درب روکش pvc کد p201تماس بگیرید
30درب روکش pvc کد p202تماس بگیرید
31درب روکش pvc کد p203تماس بگیرید
32درب روکش pvc کد p204تماس بگیرید
33درب روکش pvc کد p205تماس بگیرید
34درب روکش pvc کد p206تماس بگیرید
35درب روکش pvc کد p207تماس بگیرید
36درب روکش pvc کد p208تماس بگیرید
37درب اچ دی اف مدل چهار قابتماس بگیرید
38درب اچ دی اف مدل دو قابتماس بگیرید
39درب اچ دی اف مدل سادهتماس بگیرید
40درب اچ دی اف مدل سه قابتماس بگیرید
41درب اچ دی اف مدل سه قاب بیضیتماس بگیرید
42درب اچ دی اف مدل شش قابتماس بگیرید
43درب اچ دی اف مدل لیماتماس بگیرید
44درب اچ دی اف مدل مادریدتماس بگیرید
45درب اچ دی اف مدل میلانوتماس بگیرید
46درب ضد حریق فلزی MFR011250000
47درب ضد حریق فلزی MFR022200000
48درب ضد حریق فلزی MFR033200000
49درب ضد حریق فلزی MFR041400000
50درب ضد حریق فلزی MFR053900000
51درب ضد حریق فلزی MFR064300000
52درب ضد حریق فلزی MFR074300000
53درب ضد حریق فلزی MFR084300000
54درب ضد حریق فلزی MFR092200000

توضیحات مهم :

– هزینه حمل به عهده خریدار می باشد