لیست قیمت درب

درب چوبی، درب ضد حریق، درب ضد سرقت، درب اتاق سرور، درب داخلی، درب ضد آب، درب فلزی، درب استیل

درخواست آنلاین مصالح

لیست قیمت درب
لیست قیمت درب

لیست قیمت درب

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۲

ردیفنام کالاقیمت (تومان)
۱درب ضد سرقت VIP کد ۳۰۰۲۵۰۰۰۰۰۰
۲درب ضد سرقت VIP کد ۳۰۰۳۶۰۰۰۰۰۰
۳درب ضد سرقت VIP کد ۳۰۰۴۵۰۰۰۰۰۰
۴درب ضد سرقت VIP کد ۳۰۰۵تماس بگیرید
۵درب ضد سرقت VIP کد ۳۰۰۶تماس بگیرید
۶درب ضد سرقت VIP کد ۳۰۰۷۴۰۰۰۰۰۰
۷درب ضد سرقت VIP کد ۳۰۰۸۴۷۰۰۰۰۰
۸درب ضد سرقت VIP کد ۳۰۰۹۳۸۰۰۰۰۰
۹درب ضد حریق چوبی WFR01۴۵۰۰۰۰
۱۰درب ضد حریق چوبی WFR02۴۵۰۰۰۰
۱۱درب ضد حریق چوبی WFR03۴۵۰۰۰۰
۱۲درب ضد حریق چوبی WFR04۴۵۰۰۰۰
۱۳درب ضد حریق چوبی WFR05۵۵۰۰۰۰
۱۴درب ضد حریق چوبی WFR06۶۵۰۰۰۰
۱۵درب ضد حریق چوبی WFR07۷۵۰۰۰۰
۱۶درب اتاق سرور SR11۱۸۰۰۰۰۰
۱۷درب اتاق سرور SR12۱۸۰۰۰۰۰
۱۸درب اتاق سرور SR13۳۲۰۰۰۰۰
۱۹درب اتاق سرور SR14۲۵۰۰۰۰۰
۲۰درب اتاق سرور SR15۲۵۰۰۰۰۰
۲۱درب ضد آب ABS کد ۱۰۲تماس بگیرید
۲۲درب ضد آب ABS کد ۱۰۳تماس بگیرید
۲۳درب ضد آب ABS کد ۱۰۴تماس بگیرید
۲۴درب ضد آب ABS کد ۱۰۵تماس بگیرید
۲۵درب ضد آب ABS کد ۱۰۶تماس بگیرید
۲۶درب ضد آب ABS کد ۱۰۷تماس بگیرید
۲۷درب ضد آب ABS کد ۱۰۸تماس بگیرید
۲۸درب ضد آب ABS کد ۱۰۹تماس بگیرید
۲۹درب روکش pvc کد p201تماس بگیرید
۳۰درب روکش pvc کد p202تماس بگیرید
۳۱درب روکش pvc کد p203تماس بگیرید
۳۲درب روکش pvc کد p204تماس بگیرید
۳۳درب روکش pvc کد p205تماس بگیرید
۳۴درب روکش pvc کد p206تماس بگیرید
۳۵درب روکش pvc کد p207تماس بگیرید
۳۶درب روکش pvc کد p208تماس بگیرید
۳۷درب اچ دی اف مدل چهار قابتماس بگیرید
۳۸درب اچ دی اف مدل دو قابتماس بگیرید
۳۹درب اچ دی اف مدل سادهتماس بگیرید
۴۰درب اچ دی اف مدل سه قابتماس بگیرید
۴۱درب اچ دی اف مدل سه قاب بیضیتماس بگیرید
۴۲درب اچ دی اف مدل شش قابتماس بگیرید
۴۳درب اچ دی اف مدل لیماتماس بگیرید
۴۴درب اچ دی اف مدل مادریدتماس بگیرید
۴۵درب اچ دی اف مدل میلانوتماس بگیرید
۴۶درب ضد حریق فلزی MFR01۱۲۵۰۰۰۰
۴۷درب ضد حریق فلزی MFR02۲۲۰۰۰۰۰
۴۸درب ضد حریق فلزی MFR03۳۲۰۰۰۰۰
۴۹درب ضد حریق فلزی MFR04۱۴۰۰۰۰۰
۵۰درب ضد حریق فلزی MFR05۳۹۰۰۰۰۰
۵۱درب ضد حریق فلزی MFR06۴۳۰۰۰۰۰
۵۲درب ضد حریق فلزی MFR07۴۳۰۰۰۰۰
۵۳درب ضد حریق فلزی MFR08۴۳۰۰۰۰۰
۵۴درب ضد حریق فلزی MFR09۲۲۰۰۰۰۰

توضیحات مهم :

– هزینه حمل به عهده خریدار می باشد