قیمت قطعات بتنی و پیش ساخته

//قیمت قطعات بتنی و پیش ساخته
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت تیرچه

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۴/۲۳
ردیفنام کالاطول تیرچهمیلگرد تحتانی
تعداد
میلگرد تحتانی
قطر
میلگرد تقویت (قطر ، طول)میلگرد فوقانی (قطر)قیمت (تومان/مترطول)
۱تیرچه به ارتفاع ۳۰ سانت و زیگزاگ ۲۰ سانتی۳ متر۲۸-۸-
۲تیرچه به ارتفاع ۳۰ سانت و زیگزاگ ۲۰ سانتی۳.۵ متر۲۸۸ ، ۲.۵ متر۱۰-
۳تیرچه به ارتفاع ۳۰ سانت و زیگزاگ ۲۰ سانتی۴.۲ متر۲۱۰-۱۰۸.۷۰۰
۴تیرچه به ارتفاع ۳۰ سانت و زیگزاگ ۲۰ سانتی۴.۹ متر۲۱۰۱۰ ، ۴ متر۱۰۹.۴۰۰
۵تیرچه به ارتفاع ۳۰ سانت و زیگزاگ ۲۰ سانتی۵.۰ متر۲۱۲-۱۰۱۰.۱۰۰
۶تیرچه به ارتفاع ۳۰ سانت و زیگزاگ ۲۰ سانتی۵.۷ متر۲۱۲۱۰ ، ۴ متر۱۰۱۱.۱۰۰
۷تیرچه به ارتفاع ۳۰ سانت و زیگزاگ ۲۰ سانتی۵.۷ متر۲۱۴-۱۲۱۱.۹۰۰
۸تیرچه به ارتفاع ۳۰ سانت و زیگزاگ ۲۰ سانتی۶.۲ متر۲۱۴۱۰ ، ۶ متر۱۲۱۲.۹۰۰
۹تیرچه به ارتفاع ۳۰ سانت و زیگزاگ ۲۰ سانتی۶.۴ متر۲۱۶-۱۲۱۳.۴۰۰
۱۰تیرچه به ارتفاع ۳۰ سانت و زیگزاگ ۲۰ سانتی۶.۵ متر۲۱۴۱۲ ، ۶ متر۱۲۱۳.۴۰۰
۱۱تیرچه به ارتفاع ۳۰ سانت و زیگزاگ ۲۰ سانتی۶.۸ متر۲۱۴۱۴ ، ۶ متر۱۲۱۳.۸۰۰
۱۲تیرچه به ارتفاع ۳۰ سانت و زیگزاگ ۲۰ سانتی۷.۰ متر۲۱۴۱۶ ، ۶ متر۱۲۱۴.۹۰۰
۱۳تیرچه به ارتفاع ۳۰ سانت و زیگزاگ ۲۰ سانتی۷.۲ متر۲۱۸-۱۲۱۵.۸۰۰
۱۴تیرچه به ارتفاع ۳۰ سانت و زیگزاگ ۲۰ سانتی۷.۵ متر۲۱۶۱۴ ، ۶ متر۱۴۱۶.۶۰۰
۱۵تیرچه به ارتفاع ۳۰ سانت و زیگزاگ ۲۰ سانتی۷.۵ متر۲۱۴۱۸ ، ۶ متر۱۴۱۶.۶۰۰
۱۶تیرچه به ارتفاع ۳۰ سانت و زیگزاگ ۲۰ سانتی۷.۷ متر۲۱۶۱۶ ، ۶ متر۱۴۱۷.۱۰۰
۱۷تیرچه به ارتفاع ۳۰ سانت و زیگزاگ ۲۰ سانتی۷.۸ متر۲۱۴۲۰ ، ۶ متر۱۴۱۷.۵۰۰
۱۸تیرچه به ارتفاع ۳۰ سانت و زیگزاگ ۲۰ سانتی۸.۰ متر۲۱۶۱۸ ، ۶ متر۱۴۱۸.۳۰۰
۱۹تیرچه به ارتفاع ۳۰ سانت و زیگزاگ ۲۰ سانتی۸.۲ متر۲۱۸۱۶ ، ۶ متر۱۴۱۹.۰۰۰
۲۰تیرچه به ارتفاع ۳۰ سانت و زیگزاگ ۲۰ سانتی۸.۲ متر۲۱۶۲۰ ، ۶ متر۱۴۱۹.۰۰۰
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت بلوک و جدول

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۴/۲۳
ردیفنام کالاتوضیحاتواحدقیمت (تومان)
۱بلوک سبک ارتفاع ۳۰ سانتی متر-عدد۱.۲۵۰
۲بلوک سبک ارتفاع ۲۵ سانتی متر-عدد۱.۱۵۰
۳بلوک سبک ارتفاع ۱۵ سانتی متر-عدد۸۸۰
۴بلوک دیواری-عدد۵۷۰
۵جدول زنیطی ارتفاع ۳۰ سانتی متر-عدد۲.۰۰۰
۶جدول زنیطی ارتفاع ۴۵ سانتی متر-عدد۲.۱۰۰
۷جدول ۱۵*۳۰*۹۰۸۰ کیلوگرمعدد۸.۰۰۰
۸جدول ۱۳*۵۰*۵۰۷۵ کیلوگرمعدد۷.۵۰۰
۹کانیو ۱۵*۳۰*۹۰۸۰ کیلوگرمعدد۸.۰۰۰
۱۰نیوجرسی ۷۰*۷۰*۵۰۳۱۵ کیلوگرمعدد۳۷.۰۰۰
۱۳۹۷/۸/۸ ۲:۱۲:۲۶

ثبت ديدگاه

17 − یازده =