لیست قیمت تیرچه

تیرچه بتنی، تیرچه کرومیت، تیرچه خرپایی

درخواست آنلاین مصالح

لیست قیمت تیرچه بتنی و تیرچه کرومیت
لیست قیمت تیرچه بتنی و تیرچه کرومیت

لیست قیمت تیرچه بتنی و کرومیت

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۱

ردیفنام کالامیلگرد فوقانیمیلگرد تحتانیزیگزاگواحدقیمت (تومان)
۱تیرچه پاشنه بتنی مسکونیمیلگرد ۸میلگرد ۸۱×۶متر۸۰۰۰
۲تیرچه پاشنه بتنی مسکونیمیلگرد ۱۰میلگرد ۱۰۱×۶متر۹۵۰۰
۳تیرچه پاشنه بتنی تجاریمیلگرد ۱۰میلگرد ۱۰۱×۶متر۱۱۶۰۰
۴تیرچه پاشنه بتنی تجاریمیلگرد ۱۲میلگرد ۱۲۱×۶متر۱۳۵۰۰
۵تیرچه پاشنه بتنی پارکینگمیلگرد ۱۲میلگرد ۱۲۱×۶متر۱۵۲۰۰
۶تیرچه پاشنه بتنی پارکینگمیلگرد ۱۴میلگرد ۱۴۱×۶متر۱۵۸۰۰
۷خرپای تیرچهمیلگرد ۸۸ سانتی‌متر-کیلوگرم۲۸۰۰
۸خرپای تیرچهمیلگرد ۱۰۱۰ سانتی‌متر-کیلوگرم۲۸۰۰
۹خرپای تیرچهمیلگرد ۱۲۱۲ سانتی‌متر-کیلوگرم۲۸۰۰
۱۰خرپای تیرچهمیلگرد ۱۴۱۴ سانتی‌متر-کیلوگرم۲۸۰۰
۱۱خرپای تیرچهمیلگرد ۱۴۱۶ سانتی‌متر-کیلوگرم۲۸۰۰
۱۲تیرچه کرومیت (نبشی فابریک)کیلوگرم۵۹۰۰
۱۳تیرچه کرومیت (نبشی پرسی)کیلوگرم۶۰۰۰

توضیحات مهم :

– هزینه حمل به عهده خریدار می باشد

– میانگین حدودی وزن یک متر تیرچه کرومیت :
تیرچه کرومیت دو متری ۹ کیلو گرم
تیرچه کرومیت سه متری بین ۱۶ الی ۱۹ کیلو گرم
تیرچه کرومیت چهار متری بین ۳۲ الی ۳۶ کیلوگرم
تیرچه کرومیت پنج متری بین ۴۵ الی ۵۰ کیلو گرم
تیرچه کرومیت شش متری بین ۶۵ الی ۷۲ کیلو
تیرچه کرومیت ۷ متری ۸۴ الی ۹۵ کیلو
تیرچه کرمیت ۸ متری ۱۱۰ الی ۱۲۵ کیلو گرم
لازم به ذکر است وزن تیرچه ها با تغییر آیتم های مختلف توسط محاسب و یا ناظر ساختمان امکان کاهش و یا افزایش دارد.