قیمت قیر، آسفالت، عایق

//قیمت قیر، آسفالت، عایق
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت قیر

تاریخ بروزرسانی :  ۱۳۹۴/۰۴/۲۴
ردیفنام کالاکیفیتبرندواحدقیمت (تومان)
 ۱ قیر بشکه شل ۲۲۰ لیتری درجه ۱ پارسیان ایران بشکه ۳۰۰.۰۰۰
 ۲ قیر بشکه شل ۲۲۰ لیتری درجه ۲ پارسیان ایران بشکه ۲۸۰.۰۰۰
 ۳ قیر بشکه شل ۲۲۰ لیتری درجه ۳ پارسیان ایران بشکه ۲۵۰.۰۰۰
 ۴ قیر بشکه شل ۲۲۰ لیتری درجه ۴ پارسیان ایران بشکه ۲۲۰.۰۰۰
 ۵ قیر بشکه مخلوط ۲۲۰ لیتری درجه ۱ پارسیان ایران بشکه ۳۱۰.۰۰۰
 ۶ قیر حلب کوچک ۱۳ کیلویی درجه ۱ پارسیان ایران بشکه ۱۲.۰۰۰
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت ایزوگام

تاریخ بروزرسانی :  ۱۳۹۴/۰۴/۲۴
ردیفنام کالاتوضیحاتبرندواحدقیمت (تومان)
 ۱ ایزوگام تهران عایق اصل -عایق اصل رول ۴۵.۰۰۰
 ۲ ایزوگام بام گستر دلیجان کد ۱۱۷ -بام گستردلیجان رول ۴۲.۰۰۰
 ۳ ایزوگام رنگی داناگام تهرانداناگام تهرانرول۴۵۰۰۰
 ۴ایزوگام با روکش شن با رنگ های مختلف--متر۴.۷۰۰
۵ایزوگام حفاظ بام اصل دلیجانحفاظ بام اصل دلیجانرول۴۰.۰۰۰
۶ایزوگام عایق مرجان بام (تک لایه)مرجان بامرول۳۵.۰۰۰
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت پشم شیشه

تاریخ بروزرسانی :  ۱۳۹۴/۰۴/۲۴
ردیفنام کالاتوضیحاتبرندواحدقیمت (تومان)
 ۱ پشم شیشه ۲ اینچ فویلدار پشم شیشه پتویی(رولی)
 ضخامت ۵ سانت
۱۸مترمربع (۱.۲۰m *15m)
روکش فویدار و مسلح و نخدار و ۷ میکرون
دانسیته (تراکم پشم شیشه در هر مترمکعب) D8

 نوین عایق متر مربع ۱.۸۰۰
 ۲ پشم شیشه ۱ اینچ کاغذی پشم شیشه پتویی(رولی)
ضخامت ۲.۵ سانت
۲۴مترمربع (۱.۲۰m * 20m)
روکش کاغذ کرافت
دانسیته (تراکم پشم شیشه در هر مترمکعب) D12
 نوین عایق متر مربع ۱.۳۰۰
 ۳ پشم شیشه ۱ اینچ فویلدار پشم شیشه پتویی(رولی)
ضخامت ۲.۵ سانت
۲۴مترمربع (۱.۲۰m * 20m)
روکش فویدار و مسلح و نخدار و ۷میکرون
دانسیته (تراکم پشم شیشه در هر مترمربع) D12

 نوین عایق متر مربع ۱.۵۸۰
 ۴ پشم شیشه ۲ اینچ کاغذی پشم شیشه پتویی(رولی)
ضخامت ۵ سانت
۱۸مترمربع (۱.۲۰m *15m)
روکش کاغذ کرافت
دانسیته (تراکم پشم شیشه در هر مترمکعب) D8
 نوین عایق متر مربع ۱.۵۸۰
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت پشم سنگ

تاریخ بروزرسانی :  ۱۳۹۴/۰۴/۲۴
ردیفنام کالاتوضیحاتبرندواحدقیمت (تومان)
 ۱ پشم سنگ ۲ اینچ توری دار ضخامت ۵سانت 
۶مترمربع (۱.۲۰m * 5m)
دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمربع) D8 
یه رو توری مرغی چشمه۳/۴ 
حداکثر ایستایی موثر در دمای ۸۰۰+ درجه سانتی گراد
 نوین عایق متر مربع ۱۴.۵۰۰
 ۲ پشم سنگ ۲ اینچ پانلی سبک ضخامت ۵سانت
۷.۲ مترمربع (برگ ۱.۲۰m * 0.6m * 10طول)
دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمربع) D50
حداکثر ایستایی موثر در دمای ۷۰۰+ درجه سانتی گراد
 نوین عایق متر مربع ۸.۷۰۰
 ۳ پشم سنگ ۲ اینچ فویلدار پشم سنگ پتویی (رولی)
ضخامت ۵سانت
۱۲مترمربع (۱.۲۰m * 10m)
روکش فویلدار و مسلح و نخدار و ۷میکرون
دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D30
 نوین عایق متر مربع ۶.۰۰۰
 ۴ پشم سنگ ۲ اینچ کاغذی ضخامت ۵سانت
۱۲مترمربع (۱.۲۰m *10m)
روکش کاغذ کرافت
دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمربع) D30
محدوده دمایی ۸۵+ درجه سانتی گراد
 نوین عایق متر مربع ۵.۰۰۰
 ۵ پشم سنگ ۲ اینچ پانلی سنگینضخامت ۵سانت
۷.۲ مترمربع (برگ ۱.۲۰m * 0.6m * 10طول)
دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D80
حداکثر ایستایی موثر در دمای ۷۰۰+ درجه سانتی گراد
 نوین عایق متر مربع ۱۱.۷۰۰
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت کارتن پلاست

تاریخ بروزرسانی :  ۱۳۹۴/۰۴/۲۴
ردیفنام کالاتوضیحاتبرندواحدقیمت (تومان)
 ۱ کارتن پلاست ۲ میل سبکجنس پلی پروپلین
ضخامت ۲ میلی متر
ابعاد رولی(۱۰۰مترمربع  ۲m *50m)
ابعاد ورقه ای (۲m * 1m)
انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی، سبز و ...
وزن هر مترمربع ۳۰۰گرم
 نوین عایق متر مربع ۱.۷۵۰
 ۲ کارتن پلاست ۳ میل جنس پلی پروپلین
ضخامت ۳ میلی متر
ابعاد رولی(۱۰۰مترمربع  ۲m *50m)
ابعاد ورقه ای (۲m * 1m)
انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی، سبز و ...
وزن هر مترمربع ۴۵۰گرم
 نوین عایق متر مربع ۲.۶۰۰
 ۳ کارتن پلاست ۲میل سنگین جنس پلی پروپلین
ضخامت ۲ میلی متر
ابعاد رولی(۱۰۰مترمربع  ۲m *50m)
ابعاد ورقه ای (۲m * 1m)
انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی، سبز و ...
وزن هر مترمربع ۳۵۰گرم

 نوین عایق متر مربع ۲.۰۰۰
۱۳۹۷/۷/۲۶ ۱۷:۳۵:۱۲

ثبت ديدگاه

چهارده − 1 =