لیست قیمت قیر و آسفالت

درخواست آنلاین مصالح

قیمت قیر
قیمت قیر

لیست قیمت قیر

تاریخ بروزرسانی :  ۱۳۹۸/۰۱

ردیفنام کالاتوضیحاتواحدقیمت (تومان)
 ۱قیر امولسیون فله CRS-1 ; 60%تن۳۲۰۰۰۰۰
 ۲قیر امولسیون فله CSS-1 ; 57%تن۴۴۰۰۰۰۰
 ۳قیر امولسیون فله CSS-1H ; 65%تن۴۶۵۰۰۰۰
 ۴قیر امولسیون فله CQS-1H ; 65%تن۴۳۰۰۰۰۰
 ۵ قیر فله وکیوم باتمVBتن۲۹۶۴۱۰۰
 ۶ قیر فله ۷۰-۶۰-تن۳۴۷۰۴۰۰
 ۷قیر محلول فلهMC-250تن۴۷۴۲۵۰۰