لیست قیمت کفپوش

درخواست آنلاین مصالح

قیمت کفپوشقیمت کفپوش

لیست قیمت کف پوش

ردیفنام کالاساختواحدقیمت (تومان)
 ۱ پارکت لمینت آرتا - ARTA ایران،لیسانس بلژیک متر مربع -
 ۲ پارکت لمینت پارکلام - PARKELAM ترکیه متر مربع -
 ۳ پارکت لمینت مون لاک - MOONLOC ترکیه متر مربع ۳۸.۰۰۰
 ۴ پارکت لمینت ایشیک - ISIK ترکیه متر مربع ۳۸.۰۰۰
 ۵ پارکت لمینت ای تی سی - ITC چین،لیسانس آلمان متر مربع ۳۸.۰۰۰
 ۶ پارکت لمینت واریو - VARIO ترکیه متر مربع ۳۹.۰۰۰
 ۷ پارکت لمینت آرت دکو - ART DECO ترکیه متر مربع ۳۹.۰۰۰
 ۸ پارکت لمینت آلویز - ALWAYS چین،لیسانس انگلستان متر مربع -
 ۹ پارکت لمینت کرونواورجینال-KRONO آلمان متر مربع ۴۷.۰۰۰
 ۱۰ پارکت لمینت سوپرنیچر-SPERNATURE چین،لیسانس انگلستان متر مربع ۵۰.۰۰۰
 ۱۱ پارکت لمینت کرونوتکس-KRONOTEX آلمان متر مربع -
 ۱۲ پارکت لمینت باراباس-BRABUS آلمان متر مربع -
 ۱۳ پارکت لمینت جاوا-JAVA چین،لیسانس آلمان متر مربع ۵۶.۰۰۰
 ۱۴ پارکت لمینت ۱۲MM ای تی سی - ITC چین،لیسانس آلمان متر مربع ۵۶.۰۰۰
 ۱۵ پارکت لمینت ایگر - EGGER آلمان متر مربع ۵۵.۰۰۰
 ۱۶ پارکت لمینت ۱۲MM باراباس-BRABUS آلمان متر مربع -
 ۱۷ کفپوش بارتولی - BARTOLI چین متر مربع ۲۰.۰۰۰
 ۱۸ کفپوش پلیژن - POLYGEN ایران متر مربع ۲۱.۰۰۰
 ۱۹ کفپوش رونین - RONIN چین متر مربع ۲۲.۵۰۰
 ۲۰ کفپوش استراتیفی - STERATIFIE چین متر مربع ۲۴.۰۰۰
 ۲۱ کفپوش مودا - MODA چین متر مربع ۲۶.۰۰۰
 ۲۲ کفپوش تیمبرلند - TIMBERLAND تایوان متر مربع ۲۵.۰۰۰
 ۲۳ کفپوش ال جی برایت - LG کره متر مربع ۲۶.۵۰۰
 ۲۴ کفپوش ال جی سوپریم - LG کره متر مربع ۲۸.۵۰۰
 ۲۵ کفپوش تی اکو - T ECO چین متر مربع ۳۰.۵۰۰
 ۲۶ کفپوش ورزشی تارکت - TARKETT مجارستان متر مربع ۶۵.۰۰۰
 ۲۷ کفپوش ورزشی جیم فیت - JIM FIT مجارستان متر مربع ۱۱۰.۰۰۰