لیست قیمت انواع لوله برق و اتصالات

  • لوله برق

    لوله پلی اتیلن (پلی آمید)، انواع خرطومی، انواع اتصالات(پلی اتیلن و نسوز)، لوله نسوز، قوطی کلید ساده و نسوز، فریم هالوژن، لوله نسوز، تابلو مینیاتوری، لوله نسوز PVC ، جعبه تقسیم روکار ضد آب،  U-PVC خم سرد

درخواست آنلاین مصالح

قیمت لوله های برق
قیمت لوله های برق

لیست قیمت لوله های برق

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
ردیفنام کالاواحدقیمت نقدی (تومان)
۱لوله پلی اتیلن (پلی آمید) سایز ۱۳.۵ - (۲) - متوسط۶ متری۴۰۰۰
۲لوله پلی اتیلن (پلی آمید) سایز ۱۳.۵ - (۲) - نیمه قوی۶ متری۴۰۰۰
۳لوله پلی اتیلن (پلی آمید) سایز ۱۳.۵ - (۲) - قوی۶ متری۵۰۰۰
۴لوله پلی اتیلن (پلی آمید) سایز ۱۶ - (۲.۵)۶ متری۶۰۰۰
۵لوله پلی اتیلن (پلی آمید) سایز ۲۱ - (۳)۶ متری۹۰۰۰
۶لوله پلی اتیلن (پلی آمید) دوجداره سایز ۱۳.۵ - (۲) - متوسط۶ متری۳۰۰۰
۷لوله پلی اتیلن (پلی آمید) دوجداره سایز ۱۳.۵ - (۲) - نیمه قوی۶ متری۴۰۰۰
۸لوله پلی اتیلن (پلی آمید) دوجداره سایز ۱۳.۵ - (۲) - قوی۶ متری۴۰۰۰
۹لوله پلی اتیلن (پلی آمید) دوجداره سایز ۱۶ - (۲.۵)۶ متری۵۰۰۰
۱۰لوله پلی اتیلن (پلی آمید) دوجداره سایز ۲۱ - (۳)۶ متری۸۰۰۰
۱۱لوله پلی اتیلن (پلی آمید) کلافی سایز ۱۳ - ۷۵ متریحلقه۵۲۰۰۰
۱۲لوله پلی اتیلن (پلی آمید) کلافی سایز ۱۳ - ۱۰۰ متریحلقه۶۹۰۰۰
۱۳خرطومی سایز ۱۱۱۶ متری۳۰۰۰
۱۴خرطومی سایز ۱۳۱۶ متری۴۰۰۰
۱۵خرطومی سایز ۱۶۱۶ متری۵۰۰۰
۱۶خرطومی نسوز سایز ۱۱۱۶ متری۲۰۰۰۰
۱۷خرطومی نسوز سایز ۱۳۱۶ متری۲۱۰۰۰
۱۸خرطومی نسوز سایز ۱۶۱۶ متری۲۳۰۰۰
۱۹اتصال زانو پلی اتیلن سایز ۱۳.۵ - (۲)عدد۱۰۰۰
۲۰اتصال زانو پلی اتیلن سایز ۱۶ - (۲.۵)عدد۱۰۰۰
۲۱اتصال زانو دوسربلند پلی اتیلن سایز ۱۳.۵ - (۲)عدد۱۰۰۰
۲۲اتصال زانو عصایی پلی اتیلن سایز ۱۳.۵ - (۲)عدد۱۰۰۰
۲۳اتصال زانو عصایی پلی اتیلن سایز -۱۶ (۲.۵)عدد۱۰۰۰
۲۴اتصال زانو پلی اتیلن سایز ۲۱ - (۳)عدد۱۰۰۰
۲۵اتصال زانو نسوز PVC سایز ۱۳.۵ - (۲)عدد۱۰۰۰
۲۶اتصال زانو عصایی نسوز PVC سایز ۱۳.۵ - (۲)عدد۱۰۰۰
۲۷اتصال زانو دوسربلند نسوز PVC سایز ۱۳.۵ - (۲)عدد۱۰۰۰
۲۸اتصال زانو نسوز PVC سایز ۱۶ - (۲.۵)عدد۱۰۰۰
۲۹اتصال زانو عصایی نسوز PVC سایز ۱۶ - (۲.۵)عدد۱۰۰۰
۳۰اتصال زانو نسوز PVC سایز ۲۱ - (۳)عدد۲۰۰۰
۳۱لوله نسوز PVC سه ستاره نسوز سمنان - سایز ۱۳.۵ - ۹۰۰g۶ متری۷۰۰۰
۳۲لوله نسوز PVC سه ستاره نسوز سمنان - سایز ۱۳.۵ - ۱۰۰۰g۶ متری۷۰۰۰
۳۳لوله نسوز PVC سه ستاره نسوز سمنان - سایز ۱۶ - ۱۲۰۰g۶ متری۹۰۰۰
۳۴لوله نسوز PVC سه ستاره نسوز سمنان - سایز ۲۱ - ۱۷۰۰g۶ متری۱۲۰۰۰
۳۵لوله نسوز PVC سمنان با مهر استاندارد - سایز ۱۳.۵ - ۸۰۰g۶ متری۱۰۰۰۰
۳۶لوله نسوز PVC سمنان با مهر استاندارد - سایز ۱۳.۵ - ۹۰۰g۶ متری۱۱۰۰۰
۳۷لوله نسوز PVC سمنان با مهر استاندارد - سایز ۱۶ - ۱۰۰۰g۶ متری۱۲۰۰۰
۳۸لوله نسوز PVC سمنان با مهر استاندارد - سایز ۱۳.۵ - ۱۰۰۰g۶ متری۱۲۰۰۰
۳۹لوله نسوز PVC سمنان با مهر استاندارد - سایز ۱۶ - ۱۲۰۰g۶ متری۱۴۰۰۰
۴۰لوله نسوز PVC سمنان با مهر استاندارد - سایز ۲۱ - ۱۵۰۰g۶ متری۱۸۰۰۰
۴۱قوطی کلید پیچ خور عمق ۴Cmعدد۱۰۰۰
۴۲قوطی کلید پیچ خور عمق ۵.۵Cmعدد۱۰۰۰
۴۳قوطی کلید نسوز PVC عمق ۵.۵Cmعدد۱۰۰۰
۴۴لوله نسوز U-PVC با مهر استاندارد-سایز ۱۳.۵۶ متری۱۳۰۰۰
۴۵لوله نسوز U-PVC با مهر استاندارد-سایز ۱۶۶ متری۱۶۰۰۰
۴۶فریم هالوژن سایز ۶عدد۱۰۰۰
۴۷فریم هالوژن سایز ۸عدد۱۰۰۰
۴۸فریم هالوژن سایز ۱۰عدد۱۰۰۰
۴۹تابلو مینیاتوری ۶ فیوز با ریل فلزیعدد۱۳۰۰۰
۵۰تابلو مینیاتوری ۸ فیوز با ریل فلزیعدد۱۹۰۰۰
۵۱تابلو مینیاتوری ۱۲ فیوز با ریل فلزیعدد۲۷۰۰۰
۵۲تابلو مینیاتوری ۲۴ فیوز با ریل و شینه فلزیعدد۸۲۰۰۰
۵۳جعبه تقسیم روکار ضد آب ۱۰*۱۰عدد۴۰۰۰
۵۴جعبه تقسیم روکار ضد آب ۱۰*۱۵عدد۶۰۰۰
۵۵جعبه تقسیم روکار ضد آب ۱۵*۲۰عدد۸۰۰۰
۵۶جعبه تقسیم روکار ضد آب ۱۷*۲۴عدد۱۸۰۰۰