لیست قیمت انواع لوله برق و اتصالات

  • لوله برق

    لوله پلی اتیلن (پلی آمید)، انواع خرطومی، انواع اتصالات(پلی اتیلن و نسوز)، لوله نسوز، قوطی کلید ساده و نسوز، فریم هالوژن، لوله نسوز، تابلو مینیاتوری، لوله نسوز PVC ، جعبه تقسیم روکار ضد آب،  U-PVC خم سرد

درخواست آنلاین مصالح

قیمت لوله های برق
قیمت لوله های برق

لیست قیمت لوله های برق

تاریخ بروزرسانی : 1397/10/18
ردیفنام کالاواحدقیمت نقدی (تومان)
1لوله پلی اتیلن (پلی آمید) سایز 13.5 - (2) - متوسط6 متری4000
2لوله پلی اتیلن (پلی آمید) سایز 13.5 - (2) - نیمه قوی6 متری4000
3لوله پلی اتیلن (پلی آمید) سایز 13.5 - (2) - قوی6 متری5000
4لوله پلی اتیلن (پلی آمید) سایز 16 - (2.5)6 متری6000
5لوله پلی اتیلن (پلی آمید) سایز 21 - (3)6 متری9000
6لوله پلی اتیلن (پلی آمید) دوجداره سایز 13.5 - (2) - متوسط6 متری3000
7لوله پلی اتیلن (پلی آمید) دوجداره سایز 13.5 - (2) - نیمه قوی6 متری4000
8لوله پلی اتیلن (پلی آمید) دوجداره سایز 13.5 - (2) - قوی6 متری4000
9لوله پلی اتیلن (پلی آمید) دوجداره سایز 16 - (2.5)6 متری5000
10لوله پلی اتیلن (پلی آمید) دوجداره سایز 21 - (3)6 متری8000
11لوله پلی اتیلن (پلی آمید) کلافی سایز 13 - 75 متریحلقه52000
12لوله پلی اتیلن (پلی آمید) کلافی سایز 13 - 100 متریحلقه69000
13خرطومی سایز 1116 متری3000
14خرطومی سایز 1316 متری4000
15خرطومی سایز 1616 متری5000
16خرطومی نسوز سایز 1116 متری20000
17خرطومی نسوز سایز 1316 متری21000
18خرطومی نسوز سایز 1616 متری23000
19اتصال زانو پلی اتیلن سایز 13.5 - (2)عدد1000
20اتصال زانو پلی اتیلن سایز 16 - (2.5)عدد1000
21اتصال زانو دوسربلند پلی اتیلن سایز 13.5 - (2)عدد1000
22اتصال زانو عصایی پلی اتیلن سایز 13.5 - (2)عدد1000
23اتصال زانو عصایی پلی اتیلن سایز -16 (2.5)عدد1000
24اتصال زانو پلی اتیلن سایز 21 - (3)عدد1000
25اتصال زانو نسوز PVC سایز 13.5 - (2)عدد1000
26اتصال زانو عصایی نسوز PVC سایز 13.5 - (2)عدد1000
27اتصال زانو دوسربلند نسوز PVC سایز 13.5 - (2)عدد1000
28اتصال زانو نسوز PVC سایز 16 - (2.5)عدد1000
29اتصال زانو عصایی نسوز PVC سایز 16 - (2.5)عدد1000
30اتصال زانو نسوز PVC سایز 21 - (3)عدد2000
31لوله نسوز PVC سه ستاره نسوز سمنان - سایز 13.5 - 900g6 متری7000
32لوله نسوز PVC سه ستاره نسوز سمنان - سایز 13.5 - 1000g6 متری7000
33لوله نسوز PVC سه ستاره نسوز سمنان - سایز 16 - 1200g6 متری9000
34لوله نسوز PVC سه ستاره نسوز سمنان - سایز 21 - 1700g6 متری12000
35لوله نسوز PVC سمنان با مهر استاندارد - سایز 13.5 - 800g6 متری10000
36لوله نسوز PVC سمنان با مهر استاندارد - سایز 13.5 - 900g6 متری11000
37لوله نسوز PVC سمنان با مهر استاندارد - سایز 16 - 1000g6 متری12000
38لوله نسوز PVC سمنان با مهر استاندارد - سایز 13.5 - 1000g6 متری12000
39لوله نسوز PVC سمنان با مهر استاندارد - سایز 16 - 1200g6 متری14000
40لوله نسوز PVC سمنان با مهر استاندارد - سایز 21 - 1500g6 متری18000
41قوطی کلید پیچ خور عمق 4Cmعدد1000
42قوطی کلید پیچ خور عمق 5.5Cmعدد1000
43قوطی کلید نسوز PVC عمق 5.5Cmعدد1000
44لوله نسوز U-PVC با مهر استاندارد-سایز 13.56 متری13000
45لوله نسوز U-PVC با مهر استاندارد-سایز 166 متری16000
46فریم هالوژن سایز 6عدد1000
47فریم هالوژن سایز 8عدد1000
48فریم هالوژن سایز 10عدد1000
49تابلو مینیاتوری 6 فیوز با ریل فلزیعدد13000
50تابلو مینیاتوری 8 فیوز با ریل فلزیعدد19000
51تابلو مینیاتوری 12 فیوز با ریل فلزیعدد27000
52تابلو مینیاتوری 24 فیوز با ریل و شینه فلزیعدد82000
53جعبه تقسیم روکار ضد آب 10*10عدد4000
54جعبه تقسیم روکار ضد آب 10*15عدد6000
55جعبه تقسیم روکار ضد آب 15*20عدد8000
56جعبه تقسیم روکار ضد آب 17*24عدد18000