قیمت لوله های برق

قیمت لوله های برق
قیمت لوله های برق

لیست قیمت لوله های پی وی سی برقی نسوز معمولی

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
ردیفنام کالاوزن (کیوگرم)تعداد در هر بستهمعیار قیمت و وزنقیمت (تومان)
۱لوله PVC  سایز  ۲۰x1/5۰.۸۲۰ شاخههر شاخه۳.۱۰۰
۲لوله PVC ممتاز  سایز  ۲۰x1/5۰.۸۲۰ شاخههر شاخه۳.۶۰۰
۳لوله PVC  سایز  ۲۰x1/8۰.۹۲۰ شاخههر شاخه۳.۶۰۰
۴لوله PVC  سایز  ۲۰x2۱۲۰ شاخههر شاخه۳.۹۵۰
۵لوله PVC  سایز  ۲۵x1/5۱۲۰ شاخههر شاخه۴.۱۵۰
۶لوله PVC  سایز  ۲۵x2۱.۲۲۰ شاخههر شاخه۵.۰۰۰
۷لوله PVC ممتاز  سایز  ۲۵x1/5۱۲۰ شاخههر شاخه۵.۰۰۰
۸لوله PVC  سایز ۳۲۱.۵۲۰ شاخههر شاخه۶.۸۰۰
۹لوله PVC  سایز ۴۰۱.۷۲۰ شاخههر شاخه۹.۱۰۰
قیمت لوله های برق
قیمت لوله های برق

لیست قیمت لوله های پی وی سی برقی با استاندارد جدید ۱-۱۱۲۱۵

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
ردیفنام کالاوزن (کیوگرم)تعداد در هر بستهمعیار قیمت و وزنقیمت (تومان)
۱لوله PVC  سایز  ۲۰x1/5۰.۸۲۰ شاخههر شاخه۳.۱۰۰
۲لوله PVC ممتاز  سایز  ۲۰x1/5۰.۸۲۰ شاخههر شاخه۳.۶۰۰
۳لوله PVC  سایز  ۲۰x1/8۰.۹۲۰ شاخههر شاخه۳.۶۰۰
۴لوله PVC  سایز  ۲۰x2۱۲۰ شاخههر شاخه۳.۹۵۰
۵لوله PVC  سایز  ۲۵x1/5۱۲۰ شاخههر شاخه۴.۱۵۰
۶لوله PVC  سایز  ۲۵x2۱.۲۲۰ شاخههر شاخه۵.۰۰۰
۷لوله PVC ممتاز  سایز  ۲۵x1/5۱۲۰ شاخههر شاخه۵.۰۰۰
۸لوله PVC  سایز ۳۲۱.۵۲۰ شاخههر شاخه۶.۸۰۰
۹لوله PVC  سایز ۴۰۱.۷۲۰ شاخههر شاخه۹.۱۰۰
قیمت لوله های برق
قیمت لوله های برق

لیست قیمت لوله های پلی اتیلن برقی (هایدن)

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
ردیفنام کالاوزن (کیوگرم)معیار قیمت و وزنقیمت (تومان)
۱لوله پلی اتیلن شاخه ای سایز ۲۰۰.۴۸هر شاخه۱.۵۵۰
۲لوله پلی اتیلن شاخه ای سایز ۲۵۰.۷هر شاخه۲.۶۰۰
۳لوله پلی اتیلن شاخه ای سایز ۳۲۱هر شاخه۴.۰۰۰
۴لوله پلی اتیلن حلقه ای سایز ۲۰  ۸۰ متری۶هر حلقه۱۹.۰۰۰
۵لوله پلی اتیلن حلقه ای سایز ۲۰  ۱۰۰ متری۸هر حلقه۲۵.۲۰۰
۶لوله پلی اتیلن حلقه ای سایز ۲۵  ۱۰۰ متری۱۲هر حلقه۴۳.۰۰۰
۷لوله پلی اتیلن حلقه ای سایز ۳۲  ۱۵۰ متری۲۵هر حلقه۱۰۰.۰۰۰
۸لوله پلی اتیلن دولایه سایز ۲۰۰.۴۸هر شاخه۱.۹۵۰
۹لوله پلی اتیلن دولایه سایز ۲۵۰.۶هر شاخه۲.۶۰۰
۱۰لوله پلی اتیلن دولایه حلقه ای سایز ۲۰  ۱۰۰ متری۷.۵هر حلقه۲۷.۰۰۰
۱۱لوله پلی اتیلن دولایه حلقه ای سایز ۲۵  ۱۰۰ متری۱۲هر حلقه۵۰.۰۰۰
۱۳۹۷/۷/۲۶ ۱۷:۲۳:۳۹

ثبت ديدگاه

یک × 5 =