آهک ساختمانی

تعریف

آهک ساختمانی آهکی است که ، بنا بر مشخصات شیمیایی ( خلوص سنگ آهک ) ، فیزیکی و روش فرآوری (دما و نحوه ی پخت ) برای مصارف ساختمانی ویژه یا معمولی ، به صورت آهک زنده یا شکفته ، کاربرد دارد .
به طور کلی ، آهک واژه ای است عمومی که برای شکل های مختلف فیزیکی و شیمیایی آهک زنده ، آهک هیدراته و آهک هیدرولیک ، که ممکن است پر کلسیم ، منیزیمی یا دولومیتی باشد ، به کار می رود . آهک پر کلسیم ، منیزیمی یا دولومیتی ، به ترتیب از سنگ آهک فاقد کربنات منیزیم تا  ۵ یا داری ۵ تا ۳۵ و ۳۵ تا ۴۶درصد کربنات منیزیم به دست می آیند .

– آهک زنده یا آهک هوایی :

آهک پرمایه ای که ۹۰تا ۱۰۰درصد caO دارد و بخش عمده ی آن اکسید کلسیم یا اکسید کلسیم همراه با اکسید منیزیم است . این آهک بسیار زود شکفته می شود و در موقع شکفته شدن مقدار زیادی حرارت آزاد می کند و ازدیاد حجم آن در این موقع زیاد است . آهک زنده در مجاورت هوا خود را می گیرد و سفت می شود .

– آهک شکفته یا آهک هیدراته :

پودر خشکی که از ترکیب caO با آب به دست می آید . به طور عمده از هیدروکسید کلسیم ca(OH)2 ، یا مخلوطی از هیدروکسید کلسیم و اکسید منیزیم یا هیدروکسیدمنیزیم یا هر دو ساخته می شود . آهک شکفته CO2 موجود در هوا را جذب می کند و به سنگ آهک تبدیل می شود .

– آهک هیدرولیک هیدراته (آهک آبی) :

این نوع آهک از کلسینه شدن سنگ آهک حاوی سیلیس و آلومینا ساخته ، در دمای نزدیک به ذوب حاصل می شود . به بیان دیگر ، آهک کم مایه ای است که ۶۵تا ۷۵ درصد caO و ۲۵تا ۳۵ درصد خاک رس دارد . به کندی شکفته می شود و افزایش حجم آن اندک است . از نظر ترکیب شیمیایی و گرفتن ، بسیار شبیه به سیمان پرتلند است ، ولی مقداری آهک زنده به حالت آزاد دارد و مقاومت آن از سیمان پرتلند کمتر و از آن دیرگیر تر است . نفوذ آب در ملات آن بیش از ملات سیمان است .

– آهک نیمه آبی :

که داری ۷۵تا ۸۵ درصد caO و ۱۵تا ۲۵ درصد خاک رس است . به تدریج شکفته می شود و حجم آن افزایش کمی دارد . مانند آهک آبی در زیر آب گرفته و سفت می شود ، ولی مقاومت آن کمتر از آهک آبی است .

دسته بندی 

آهک ساختمانی در انواع زیر دسته بندی می شود :

– آهک هیدراته هیدرولیکی ، برای مصارف ساختمانی

این آهک به دو دسته زیر تقسیم می شود :

– آهک هیدراته ی هیدرولیکی با کلسیم بالا : آهکی که حاوی کمتر از ۵ درصد اکسید منیزیم است .
– آهک هیدراته ی هیدرولیکی با منیزیم بالا : آهکی که حاوی بیش از ۵ درصد اکسید منیزیم است .
– کاربرد آهک هیدراته ی هیدرولیک عمدتا در اندودکاری (لایه آستر و اندود زبره) ، ملات و افزودنی اصلاح کننده بتن است .
– آهک هیدراته پرداخت

این آهک بر دو گونه است :

– معمولی : آهک هیدراته ی معمولی پرداخت
– ویژه : آهک هیدراته ی ویژه پرداخت
تفاوت این دو در مقدار اکسیدهای غیر هیدراته و زمان شکل پذیری آنهاست .
– آهک هیدراته ی پرداخت در لایه ی آستر ، زیرکاری ، روکش پرداخت ، ساخت ملات و ماده ی افزودنی در بتن کاربرد دارد.
– آهک هیدراته ، برای مصارف بنایی

این آهک بر چهار نوع است :

– معمولی – آهک هیدراته ی معمولی، برای مصارف بنایی
– ویژه – آهک هیدراته ی ویژه برای مصارف بنایی
– معمولی هوادار– آهک هیدراته ی معمولی هوادار، برای مصارف بنایی
– ویژه هوادار- آهک هیدراته ی ویژه هوادار، برای مصارف بنایی
تفاوت آهک هیدراته ی ویژه و آهک هیدراته ی ویژه ی هواداربا آهک هیدراته ی معمولی و آهک هیدراته ی معمولی هوادار ، عمدتا در سرعت شکل پذیری و میزان آب نگهداری آب و محدودیت در مقدار اکسید های غیر هیدراته است .
– کاربرد آهک هیدراته ی معمولی و ویژه در اندودکاری سیمانی ( لایه ی آستر و اندود زبره ) ، تهیه ملات و ماده افزودنی در بتن است .
– علاوه بر موارد گفته شده در بالا در مواردی نیز که نیاز به خواص ذاتی آهک و متخلخل شدن آن است ، می توان از آهک هیدراته معمولی هوادار و ویژه هوادار استفاده کرد .
– به طور کلی ، افزودن آهک به ملات های سیمانی سبب می شود که خاصیت خمیری ، کارآیی ، میزان آب نگهداری ، انعطاف پذیری و چسبندگی ملات به مصالح بنایی افزایش یابد .