هوشنگ نامور متولد ۱۳۴۵/۰۹/۱۴ می باشد .

  • ۷ سال مدیر عامل شرکت اشکوب ساز خراسان

  • ۱۴ سال کارشناس رسمی دادگستری

  • کارشناس ماده ۲۷ نظام مهندسی

  • پایه ارشد سازمان نظام مهندسی

  • یک دوره عضو علی البدل شورای بجنورد

هوشنگ نامور

سوابق تحصیلی :

مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.