• پروانه اشتغال به کار پایه ارشد استان تهران

  • نظارت و اجرای سازه های بتنی و فولادی

  • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی سنگ پایه فولاد

  • مشاور ارشد فنی انجمن حفظ و بهسازی ابنیه ایران

  • مدیر پروژه احداث ساختمان تامین اجتماعی وزارت دفاع

  • مدیر اجرایی ساختمان ها و ابنیه فنی واحد الفین نهم پتروشیمی آریا ساسول عسلویه

  • مدیر پروژه ساختمان های ۱۲۶ واحدی منطقه ویژه خلیج فارس

هاشم مولائی قلیچی

سوابق تحصیلی :

  • کارشناسی مهندسی عمران – عمران
  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران – آب

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.