• دارای پروانه اشتغال پایه ۱ با صلاحیت طراحی نظارت اجرا و آموزش

  • کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان

  • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

نیک نام شاکر منتظر

سوابق تحصیلی :

  • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران خاک و پی سازی از دانشگاه صنعتی امیر کبیر
  • دانشجوی دکتری عمران مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.