نادر ترکمن متولد ۱۳۴۲ می باشد .

  • عضو هیئت مدیره انجمن مهندسین پردیس

مهندس نادر ترکمن

سوابق تحصیلی :

  • مهندسی عمران – عمران از دانشگاه آزاد – واحد جنوب تهران سال ۱۳۷۴
  • کارشناسی ارشد عمران – آب از دانشگاه علم و صنعت ایران سال ۱۳۸۷
  • دکتری عمران – آب از دانشگاه آزاد – واحد رودهن

اهم سوابق شغلی:

– مهندس اجرایی شرکت تراکم، طرح پارازایلین واقع در پتروشیمی ماهشهر به مدت یکسال

– مهندس ناظرو مشاور تعاونی مسکن فرهنگیان منطقه ۴ تهران به مدت ۶ سال

– ناظر پروژه ۴۸ واحدی تعاونی مسکن پرستاری واقع در پردیس بومهن به مدت ۲ سال

– ناظر پروژه ۲۴ واحدی تعاونی مسکن شرکت پتروپارس واقع در پردیس بومهن به مدت ۲ سال

– ناظر و مشاور پروژه ۱۲۴ واحدی کارخانه سیمان شمال

– مدیر عامل شرکت نقش و فضای پردیس

– عضو هیئت مدیره انجمن مهندسین پردیس

سوابق علمی :

– مدرس دانشگاه عمران – دانشگاه آزاد رودهن از سا ۱۳۸۷ تاکنون

– مدرس دانشگاه علمی کاربردی رودهن به مدت دو سال

– عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران (دارای پروانه اشتغال پایه ارشد در طراحی – نظارت و اجرا)

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.