مهدی سلیمی فر

مهدی سلیمی فر متولد ۱۳۵۲/۰۱/۲۸ می باشد .

  • مدیریت واحد ارجاع کار سازمان نظام مهندسی استان تهران

  • مشاور فنی و عمرانی شهردار سرعین

  • کارشناس ارشد بازرسی سازه و ژئوتکنیک سازمان نظام مهندسی استان تهران

  • کارشناس ارشد بازرسی گودهای ویژه سازمان نظام مهندسی استان تهران

  • رئیس هیئت مدیره شرکت پیمانکاری اتیت بنا

  • بازرس انجمن مهندسان عمران شهر تهران

مهدی سلیمی فر

سوابق تحصیلی :

  • کارشناسی رشته عمران از دانشکده سمنان
  • کارشناسی ارشد سازه از دانشکده رباط کریم

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.

توسط |۱۳۹۷/۷/۹ ۱۷:۳۷:۴۲۹ام, مهر ۱۳۹۷|نظام مهندسی تهران|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه