گروه مهندس پلاس در راستای شفاف سازی و معرفی دیدگاه های کاندیداها، اقدام به برگزاری مناظره و گفتگوی لایو می نماید.

شرکت کنندگان : کاندیداها و لیست های انتخاباتی

موضوعات :

۱. فساد و رانت در نظام مهندسی

۲. ارجاع کار

۳. حق الزحمه خدمات مهندسی

۴. بیمه مهندسی

۵. آموزش و ارتقاء سطح دانش

۶. به پیشنهاد شما

جهت اعلام آمادگی برای حضور و اعلام اهداف و برنامه های خود با ما در تماس باشید.

۸۸۷۱۵۲۰۲  – ۰۹۱۲۶۰۴۱۶۰۸

مناظر های مهندس در خصوص نظام مهندسی