مرتضی عنایت

مرتضی عنایت متولد سال ۱۳۴۶ در تهرات می باشد .

 • عضو هیت ریسه برق سازمان نظام مهندسی تهران

 • همکاری با سازمان نظام مهندسی در مورد بررسی  کنترل نقشه های تاسیسات الکتریکی

 • سرپرست اجرایی نصب تجهیزات برق پروژه برج سپهر (ادارات مرکزی بانک صادرات ایران)

مرتضی عنایت

مشخصات تحصیلی :

کارشناسی برق – قدرت ، دانشگاه آزاد واحد جنوب

اهم سوابق :

 • عضو هیت ریسه برق سازمان نظام مهندسی تهران
 • همکاری با سازمان نظام مهندسی در مورد بررسی کنترل نقشه های تاسیسات الکتریکی

سوابق کاری  در شرکت شرکت سپهر

 •  اجرای تاسیسات برقی ساختمان مرکزی بانک صادرات ( ساختمان ۳۳ طبقه سپهر بانک صادرات )  (سال ۷۰ تا ۷۲) 
 • سر پرست بخش نگهداری برق برج سپهر از سال ۹۰ تا ۹۳
 • مشاور اداره ساختمان بانک صادرات برج سپهر از سال۹۳ تا هم اکنون

 سوابق کاری  در شرکت آ.اس.پ

 • سرپرست اجرایی نصب تجهیزات برق پروژه برج سپهر (ادارات مرکزی بانک صادرات ایران)
 • سرپرست اجرایی نصب تجهیزات برق پروژه مرکز ابزار یراق تهران (سا ل ۷۲ تا۷۴ )

سوابق کاری  در شرکت مشاور ستیم نمایند شرکت ستک فرانسه در ایران

 • مدیر بخش طراحی تاسیسات الکتریکی
 •  طراحی تاسیسات برقی برج مسکونی پنجاه و چهار طبقه تهران با همکاری مهندسین مشاور ستک با تیمان فرانسه در شرکت ستیم نمایند شرکت ستک .تعداد ۵۷۰ آپارتمان در سه بلوک مستقل (سا ل ۷۴ تا ۷۷)
 • طراحی تاسیسات برقی مرکزهمایشهای بین المللی(جنب برج میلاد) شهرداری تهران درهمکاری با مهندسین مشاورستیم وستک فرانسه.با زیربنای ۵۰۰۰۰ متر مربع ودر ۹ طبقه با ظرفیت ۱۵۰۰ نفر.(سال ۷۷ تا ۷۸)
 • طراحی تاسیسات برقی ساختمان مرکزی بانک سپه ( ساختمان ۲۳ طبقه )درهمکاری با مهندسین
 • مشاور  ستک و سینام . با زیر بنای ۶۰۰۰۰  متر مربع . (سال ۷۸تا ۷۹)
 • طراحی تاسیسات برقی ساختمان مرکزی بانک مرکزی وساختمان موزه و خزائن  ( ساختمان مرکزی ۴۰    
 •  درهمکاری با مهندسین مشاور ستک و سینام.  . با زیر بنای ۳۵۰۰۰  متر مربع(سال ۷۹تا ۸۱)

سوابق کاری  در شرکت مشاور آرکاندید

 • مدیر بخش طراحی تاسیسات الکتریکی
 • طراحی ونظارت بانک سرپرستی ملت شهر بیرجند با زیر بنای ۶۰۰۰متر مربع
 • طراحی ونظارت بانک سرپرستی ملت شهر کرمان با زیر بنای ۷۵۰۰متر مربع
 • طراحی بانک سرپرستی ملت شهر بیرجند با زیر بنای ۵۵۰۰متر مربع 
 • طراحی ونظارت بانک سرپرستی ملت شهر شیراز با زیر بنای ۱۴۰۰۰متر مربع
 • طراحی ونظارت طبقه ۱۳ ساختمان مرکزی بانک ملت تهران
 • طراحی مسجد رضا دیباجی با زیر بنای ۱۲۰۰۰متر مربع
 • طراحی ونظارت ساختمان اپراتور سوم (چوکا) با زیر بنای ۸۵۰۰۰متر مربع
 • طراحی ونظارت بانک سرپرستی ملت شهر شیراز با زیر بنای ۱۴۰۰۰متر مربع

سوابق کاری  در شرکت مشاور آرشن

 • طراحی ساحتمان مواد غذایی با زیر بنای ۴۰۰۰متر مربع

سوابق کاری  در شرکت تکناب

 • طراحی مرکز تجاری امیر کبیر تجریش .

سوابق کاری  در شرکت مشاور ماندان

 • طراحی ساحتمان اداری  ومسکونی ودرمانگاه پتروشیمی فن آوران عسلویه
 • طراحی ساحتمان اداری  بازرگانی اهواز با زیر بنا ۵۰۰۰مترمربع
 • تهیه گزارش فاز یک شهرک یاس مسکونی اداری تجاری وتفریه ای  با زیر بنا۲۰۰۰۰۰ متر مربع
 • طراحی شهرک یاس مسکونی اداری تجاری وتفریه ای  با زیر بنا۲۰۰۰۰۰ متر مربع

سوابق کاری  در شرکت ایران سازه

 • همکاری در پروژه ادری چوکا، اداری کیش  ،مسکونی ساحل کیش ،مسکونی اختیاریه ،مسکونی مروارید۲۵طبقه ، اداری خاک چینی ، مسکونی یار محمدی ، مسکونی مجدیه

سوابق کاری  در شرکت پارس سازه

 • همکاری در پروژه اداری بیمه عشایر  ،اداری پارک وی ، اداری پیروزان ، مسکونی کلسنگ ، اداری دفتر شستا شیراز، اداری ایرانول ،تجاری بابلسر

سوابق کاری که بصورت شخصی انجام شده است.

 • طراحی ونظارت بر اجرای تاسیسات برقی طرح توسعه کارخانه دارو سازی قزوین .سال ۸۱
 • طراحی تاسیسات برقی مجموعه ورزشی دانشگاه آزاد تهران درهمکاری با مهندسین مشاورگروه چهار .سال ۸۲
 • طراحی  تاسیسات برقی طرح با زسا زی هتل پارسیان آبادان . سال ۸۴-۸۵
 • طراحی تاسیسات برقی درمانگاه قلب بیمارستان مرکز قلب .  سال ۸۵
 • طراحی تاسیسات برقی ساختمان مرکزی پزوهشگاه اطلاعات ومدارک علمی ایران .۵۵۰۰ متر سال ۸۶
 • طراحی تاسیسات برقی ساختمان اداری ونک . ۲۵۰۰ متر سال ۸۷
 • طراحی تاسیسات برقی ساختمان اداری ورزشی نونهالان.۳۶۰۰ متر سال ۸۷
 • طراحی تاسیسات برقی ساختمان تجاری سینا  ۱۶۰۰ متر ۸۷
 • تهیه گزارش فاز یک بیمارستان دنا شیراز  ۲۰۰ تختخواب   سال ۸۸
 • طراحی خطوط شبکه اصلی شهرک ۷۰۰۰ واحدی کشور ونزیلا با شرکت سرمایه گذاری مسکن
 • تهیه گزارش فاز پارکینگ طبقاتی شهر گنبد
 • مشاور کارفرما در پروژه دهکده خلیچ فارس کیش.
 • طراحی بانک سرپرستی ملت شهر سمنان با زیر بنای ۷۰۰۰متر مربع
 • طراحی بانک ملت خزانه با زیر بنای ۷۵۰۰متر مربع
 • طراحی بانک سرپرستی ملت شهرچهارمحال بختیاری با زیر بنای ۴۰۰۰متر مربع
 • همکاری با سازمان نظام مهندسی در مورد بررسی نقشه های تاسیسات الکتریکی
 • عضو هیت مدیره برق نظام مهندسی استان تهران

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.

توسط |۱۳۹۷/۵/۲۸ ۹:۲۰:۱۸۲۸ام, مرداد ۱۳۹۷|نظام مهندسی تهران|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه