محمد بلوریان متولد سال ۱۳۲۹ در نیشابور می باشد .

  • طراحی و نظارت در پروژه هایی چون ، دانشگاه کرمان ، تراکتور سازی تبریز ، ساختمان چاپ اسکناس

  • طراحی و نظارت پروژه های کارخانجات ریسندگی و بافندگی پاکریس سمنان ، پی وی سی مهدی شهر سمنان

  • تدریس در هنرستان و آموزشگاه های فنی و حرفه ای

  • همکاری با سازمان برنامه بودجه در خصوص تهیه مشخصات فنی ردیف های فهرست بهای برقی

محمد بلوریان

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد برق قدرت از دانشگاه فنی تهران

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.