محمد اسکندری

 • کارشناس راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران

 • پایه یک محاسبه ، نظارت و اجرا سازمان نظام مهندسی استان تهران

 • عضو ، رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای خدمات فنی و آزمایشگاهی و زئوتکنیک و پایدارسازی گود

 • عضو انجمن ژئوتکنیک ایران ( و بین المللی ) و انجمن صنفی نیلینگ انکراژ و میکروپایل

محمد اسکندری

سوابق تحصیلی :

کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی از دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

کارشناسی مهندسی عمران – عمران از دانشکده فنی دانشگاه تبریز

اهم سوابق شغلی:

 • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره مهندسان مشاور تیناخاک
 • مدیر عامل ، عضو هیئت مدیره ، محاسب ، سرپرست کارگاه و دفتر فنی هندسان مشاور ( خاک پی آزما و طرح ) شرکت های ساختمانی (سایول ، اسپیدز و پارسی دژ )

دوره های تخصصی :

 • پهنه بندی خطر زمین لغزش از پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
 • تحلیل خطر زمین لرزه از پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
 • آزمایشهای برجا در شناسایی های ژئوتکنیکی دانشگاه تهران
 • مقام سازی لرزه ای دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 • بازرسی غیر مخرب جوش (UT) مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.

توسط |۱۳۹۷/۷/۱۱ ۱۶:۵۳:۰۲۱۱ام, مهر ۱۳۹۷|نظام مهندسی تهران|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه