• عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

  • عضو واحد ایثارگران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

  • عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران

  • عضو جامعه نقشه برداری ایران

محسن محمودیه دهکردی

سوابق تحصیلی :

کارشناسی مهندسی عمران گرایش نقشه کشی از دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

اهم سوابق تحصیلی و شغلی:

– سرپرست تیم نقشه برداری در شرکت آنافا از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ و نقشه برداری مسیر راه برای پروژه
هایی همچون :
قطعه اول بزرگراه شهر قم به کاشان
مسیر راه سه راه سفلچگان به قم
قطعه سوم بزرگراه شهر ساوه به سلفچکان و . . .
– فعالیت در شرکت بین المللی مهندسی مشاور مهاب قدس با سمتهای :
از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ : کارشناس نقشه برداری
از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۴ : کارشناس میکروژئودزی
از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۹ : مدیر گروه نقشه برداری و مدیر پروژه های عملیاتی
سوابق شغلی ، حرفه ای و مهارتهای فنی
عضویت در انجمن های حرفه ای
سوابق حرفه ای و شغلی
از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۳ : مدیر بخش نقشه برداری و هیدروگرافی و همچنین مدیریت طرحها
از سال ۱۳۹۳ تاکنون : معاونت امور ژئوماتیک
–  پروژه های نقشه برداری ( کاداستر-شبکه های آبیاری و زهکشی-سد ها و مخازن U انجام و مدیریت U
آنها-ساماندهی رودخانه ها –شبکه های فاضلاب- راه و . . . ) ، میکروژئودزی و هیدروگرافی بیش از
۸۰ پروژه منطقه ای و ملی که تعدادی از آنها در ادامه درج شده است.
مدیر طرح تهیه ازبیلت ساختمان اداری مجلس شورای اسلامی
مدیر طرح اسکن لیزر و فتوگرامتری پل ساسانی خداآفرین (کلیبر) در استان آذربایجان
مدیر طرح تهیه نقشه توپوگرافی و کاداستر شبکه آبیاری و زهکشی محدوده باغات چای پلرود در
استان گیلان
مدیر طرح تهیه نقشه کاداستر و توپوگرافی محدوده شبکه آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی پایاب سد
چراغ ویس در استان کردستان
مدیر طرح تهیه نقشه های توپوگرافی و کاداستر محل سد و اراضی کانالهای سمت چپ و راست
شفارود در استان گیلان
مدیر طرح تهیه نقشه کاداستر طرح آبرسانی به شهر لیکک و روستاهای مسیر خط انتقال در استان
کهکیلویه و بویراحمد
مدیر طرحهای تهیه نقشه های توپوگرافی محل سدهای پالنگان ، لیله ، سلمان فارسی ، پلرود ، مارون ،
گلابر ، تالوار و . . . در استانهای کرمانشاه ، فارس ، گیلان ، کهکیلویه بویراحمد ، زنجان و . . .
شبکه فاضلاب شیراز ، همدان ، کرمان ، تهران و . . .

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.