• طراحی و نظارت و اجرای تاسیسات مکانیکی به مدت ۲۳ سال

  • ریاست هیئت مدیره شرکت مهندسی پتروپالامحور به مدت ۱۰سال

  • رئیس دپارتمان مهندس مکانیک رکت مایع سازی گار طبیعی ایران

  • سرپرست بخش مهندسی پایپینگ شرکت مهندسین مشاور ناموران

  • مهندس پروژه فازهای ۱۸-۱۷ پارس جنوبی در شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

  • مدری دوره های آموزشی تخصصی تاسیسات مکانیکی و پایپینگ صنعتی در موسسه آموزش عالی نوین پارسیان

  • تالیف کتبی چون اصول طراحی ساختمان های سبز ، انتخاب جنس در لوله کشی صنعتی ، اصول طراحی آشپزخانه های صنعتی و شناسایی مخاطرات فرآیندی به روش  HAZOP

فرشاد سرائی

سوابق تحصیلی :

  • کارشناسی مکانیک حرارت و سیالات از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  • کارشناسی ارشد انرژی های تجدید پذیر از دانشگاه شهید بهشتی
  • دانشجوی دکتری سیستم های انرژی از دانشگاه علوم و تحقیقات

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.