فرزاد حاتمی برق متولد سال ۱۳۵۶ می باشد .

  • عضو هیات مدیره و مدیر آموزش انجمن مهندسین عمران ایران

  • عضو کمیته تخصصی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان کشور

  • عضو شورای تدوین آزمون مهندسی حرفه ای سازمان سنجش آزمون کشور

  • عضو اصلی و نماینده دانشگاه صنعتی امیر کبیر در اجلاس جهانی  EURAS

  • عضو اصلی هیات عالی مقام سازی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

  • محاسب و مجری پایه یک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

  • عضو کارگروه آموزش ، پژوهش و فن آوری های نوین شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

فرزاد حاتمی برق

سوابق تحصیلی :

  •  فارغ التحصیل دکترای تخصصی مهندسی سازه دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • فارغ التحصیل رتبه اول کارشناسی ارشد مهندسی سازه از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  • -فارغ التحصیل رتبه اول کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه تبریز

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.