علی عاکف متولد سال ۱۳۵۱ می باشد .

 • عضو هیات مدیره و نایب رئیس اول در دوره اول سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی

 • مدیر امور گاز نظام مهندسی خراسان شمالی

 • رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مهندسان مکانیک خراسان شمالی

 • مدرس دوره های نظام مهندسی

 • عضو گروه تخصصی مکانیک نظام مهندسی استان در چندین دوره و در حال حاضر

 • مدیر مسئول دفتر مهندسی طراحی ساختمان ۱۱۸۶ تهران

 • کارشناس طراح و ناظر تاسیسات اداره کل نوسازی مدارس خراسان شمالی

 • کارشناس فنی مکانیککارخانه قند شیروان – بجنورد و قوچان

علی عاکف

سوابق تحصیلی :

 1. دکتری حرفه ای مکانیک گرایش تبدیل انرژی پژوهشکده دانشگاهی علوم و فنون آتیه
 2. دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی نکانیک – گرایش تبدیل انرژی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
 3. کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی دانشگاه آزاد اسلامی پردیس
 4. کارشناسی ارشد مدیریت پروژه سازمان مدیریت صنعتی
 5. کاردانی مکانیک گرایش تاسیسات آبرسانی و گازرسانی دانشگاه شهید رجایی – مرکز آموزش عالی انقلاب اسلامی سابق

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.