علیرضا اسماعیل نژاد شمالی

//علیرضا اسماعیل نژاد شمالی

علیرضا اسماعیل نژاد شمالی متولد سال ۱۳۳۹ در تبریز می باشد .

  • کارشناس امور اجرائی کمیسیونهای ماده ۱۰۰

  • رئیس واحد کامپیوتر کمیسیونهای ماده ۱۰۰ بالغ بر ۵ سال و مشارکت فعال در مکانیزاسیون کمیسیون ماده ۱۰۰

  • معاون اجرایی اداری کمیسیونهای ماده ۱۰۰ بالغ بر ۸ سال

  • مشاور و نماینده فنی کمیسیون شماره ۶ ماده ۱۰۰ بالغ بر ۶ سال

  • انجام امور طراحی و یا نظارت و کنترل ساخت و ساز تعدادی از ساختمانهای واقع در محدوده شهر و حومه

  • عضویت در هیئت مدیره تعاونی مسکن حمزه سید الشهداء و نظارت بر عملکرد شرکت تعاونی و عملیات اجرایی پروژه ۹۶ واحد تعاونی مسکن بعنوان عضو هیئت مدیره

علیرضا اسماعیل نژاد شمالی

سوابق تحصیلی :

کارشناسی عمران عمران از دانشکده آزاد واحد کرج

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.

توسط |۱۳۹۷/۷/۱۰ ۱۲:۱۱:۴۳۱۰ام, مهر ۱۳۹۷|نظام مهندسی تهران|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه