• رئیس هیئت مدیره کانون مهندسان شهرستان ملارد به مدت ۶ سال

  • مسئول دفتر نظام مهندسی شهرستان ملارد به مدت دو سال

  • ناظر وظیفه در پروژه شهرک شهید محلاتی تهران

  • مدیریت پروژه شهرک مارلیک به مدت ده سال

  • مدیریت پروژه شهرک هشت بهشت دماوند به مدت هشت سال

شهرام جابری

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.