سیمین حناچی متولد سال ۱۳۳۱ در اهواز می باشد .

 • مدیر کل سابق دفتر عمران و توسعه شهری سازمان شهرداری ها

 • عضو سابق کمیته شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

 • عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران

 • اولین بانوی عضو هیات مدیره شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور

 • مشاور سابق سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و همکاری در تهیه و تصویب بیش از ۴۰ مورد استاندارد و دارای پروانه کارشناسی ویژه استاندارد

 • کارشناس رسمی دادگستری تهران

سیمین حناچی

سوابق تحصیلی :

 1. کارشناسی جامعه شناسی از دانشگاه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی
 2. کارشناسی ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری و منطقه ای ) از دانشگاه معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
 3. دکتری شهرسازی از دانشگاه معماری و شهرسازی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران

اهم سوابق شغلی:

 • همکاری با مهندسین مشاور معماری و شهرسازی در تهیه طرح های توسعه شهری و روستایی
 • مدیر و محقق پروژه شهرسازی مشارکتی با مشارکت U.M.P سازمان ملل متحد به کارفرمایی وزارت راه و شهرسازی
 • مدیر فنی و تلفیق سابق مطالعات پروژه بهسازی و نوسازی بافت فرسوده منطقه ۷ در شرکت محققان همراه اندیشه
 • عضو هیات مدیره انجمن مدیران فنی و اجرایی
 • کاندیدای شرکت در دومین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران
 • عضو کمیسیون مشورتی بانوان مهندس در شورای مرکزی
 • عضو هیات مدیره انجمن فضای معماری نو ایران
 • عضو هیات موسس و هیات مدیره و دبیر جامعه مهندسان شهرساز ایران
 • ناظر سه پروژه تحقیقاتی به کارفرمایی وزارت راه و کشور

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.