سید هادی علوی

  • مدیر عمرانی دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی ( شامل مدیریت و نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی )

  • کارشناس و عضو انتخابی کارکنان دانشگاه در حوزه نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان

  • کارشناس اجرایی و ذفتر فنی پروژه طرح توسعه سیمان بجنورد اجرای سازه های صنعتی فاز دوم شرکت ملی ساختمان

  • رسیدگی و کنترل صورت وضعیت ها و اسناد هزینه پروژه ها و تطبیق آنها با عملیات اجرایی ، نقشه ها ، دستور کارها و صورتمجالس

  • مهندس پایه یک نظارت و اجرا و همچنین نظارت و اجرای مستمر پروزه های متعدد

  • تسلط لازم به امور پیمان و رسیدگی پروژه و قراردادهای مخالف

سید هادی علوی

سوابق تحصیلی :

  • مهندسی عمران – عمران دانشگاه آزاد بجنورد
  • کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی – هیدروژئومورفولوژی از دانشگاه آزاد مشهد
  • دانشجوی رشته حقوق دانشگاه پیام نور

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.

توسط |۱۳۹۷/۷/۹ ۱۱:۴۸:۰۱۹ام, مهر ۱۳۹۷|نظام مهندسی تهران|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه