سید محمد غرضی

سید محمد غرضی

کد انتخاباتی : ۵۰۰۸

 رئیس هیئت مدیره مشانیر

فوق لیسانس برق و الکترومکانیک از دانشگاه تهران

برنامه کاندیدارزومه کاندیداتقویم کاندیدا

معرفی کاندیداهای نظام مهندسی
بررسی تخصصی کاندیداها
تعهدنامه مبارزه با فساد
اخبار انتخابات
نظرسنجی

اگر مهندسان همراهی کنند می توان ساختمان های دولتی را تحت نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان در آورد.
سالانه چندین میلیارد دلار در نوسازی مدارس توسط دولت هزینه می شود. متاسفانه به علت عدم اجرای مقررات ملی ساختمان در نوسازی مدارس طول عمر مدارس ایران بسیار پایین است. با کمک مهندسان می توان این بازار را برای اجرا و نظارت توسعه داد.
امروزه با افزایش قیمت ارز سازمان نظام مهندسی ساختمان وظیفه دارد در مورد صادرات خدمات مهندسی بازارسازی کند.

حمایت شده توسط لیست ها / گروه ها

لیست های انتخابات نظام مهندسی

تقویم کاندیدا

  • تاکنون برنامه ای برای این کاندید ثبت نشده است

  • ۱۲ مهر روز برگزاری انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی

شنبه۱شنبه۲شنبه۳شنبه۴شنبه۵شنبهجمعه
۶/۱۰۶/۱۱۶/۱۲۶/۱۳۶/۱۴۶/۱۵۶/۱۶
۶/۱۷۶/۱۸۶/۱۹۶/۲۰۶/۲۱۶/۲۲۶/۲۳
۶/۲۴۶/۲۵۶/۲۶۶/۲۷۶/۲۸۶/۲۹۶/۳۰
۶/۳۱۷/۰۱۷/۰۲۷/۰۳۷/۰۴۷/۰۵۷/۰۶
۷/۰۷۷/۰۸۷/۰۹۷/۱۰۷/۱۱۷/۱۲۷/۱۳
۷/۱۴۷/۱۵۷/۱۶۷/۱۷۷/۱۸۷/۱۹۷/۲۰

شرح کامل برنامه های کاندیدا

هدف اصلی:
ارتقا کیفی ساخت و سازها از طریق ارتقا دانش فنی مهندسین تا آنجا که منجر به اعتلای اجتماعی گردیده و جامعه به واسطه اعتماد به مهندس و عملکرد آنان، خریدار تکنولوژی خواهد بود و نه خریدار ابزار و فیزیک ساختمان و از این رو تنها زمانی اقدام به خرید ساختمان می‌کند که تمامی مقررات ملی ساختمان توسط سازندگان آن اجرا شده باشد. لذا هدف غایی ایجاد اطمینان در مردم از اینکه جان و مال آنها در امان خواهد بود اگر به مهندسین جامعه اعتماد کنند.

هدف صنفی:
گذار از سنت به مدرنیته محقق نمیشد مگر به واسطه ارتقا خدمات مهندسی. لذا با توجه به نقش پررنگ مهندسین، ارتقا جایگاه ایشان به واسطه توسعه حوزه عملکرد آنها و اتکا آنها به دست آوردهای خودشان به جای اتکا به دیگران از مهمترین اهداف صنفی خواهد بود.

هدف اداری:
پیشگیری از گسترش فساد اداری به واسطه ارتقا شفافیت امور اداری و همچنین ایجاد بسترهای قانونی و فرهنگی به منظور ممانعت و تقبیح سوء استفاده صنفی از جایگاه سازمان و مهندسین از مهمترین اهداف اداری هر سازمانی در عصر جدید است.

هدف سازمانی:
در دوره ای که با ظهور ICT ماهیت سازمانها از نظر ساختاری به کلی دگرگون گردیده است، ظلم بزرگی است که یک سازمان را فقط به لحاظ فیزیکی موجود حفظ نمود. لذا هدف سازمانی، ارتقا سازمان از شکل فیزیکی به شکل نرم افزاری و به کمک مصوبات قانونی و همکاری با سازمانهای دست اندرکار خواهد بود.

رزومه کاندیدا

سوابق تحصیلی :

مهندسی برق و الکترومکانیک – برق فشار قوی ، از دانشگاه تهران

سوابق شغلی و حرفه ای :

وزیر نفت از ۱۳۶۰ الی ۱۳۶۴

وزیر ارتباطات سال ۱۳۶۴ الی ۱۳۷۶

رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران ۳ دوره (۱۳۷۱ الی ۱۳۷۹)

رییس شورای مرکزی نظام مهندسی ۴ دوره (۱۳۷۸ الی ۱۳۹۰)