بابک جاوید آهنگرچی

//بابک جاوید آهنگرچی

بابک جاوید آهنگرچی متولد ۱۳۵۰/۰۶/۰۶ می باشد .

  • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان از سال ۱۳۷۵

  • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از سال ۱۳۷۸

  • کارشناس رسمی ماده ۲۷ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

  • دارای پروانه اشتعغال بکار مهندسی پایه ۱ در رشته عمران

مهندس محمد حسن پور

سوابق تحصیلی :

فارغ التحصیل لیسانس عمران از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 

اهم سوابق شغلی:

  1. مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ساختمانی معماران توس
  2. شروع بکار مهندسی از سال ۱۳۷۰ در پروژه های عمرانی
  3. اتمام بیش از ۲۰ پروژه عمرانی در زمینه ساختمانهای مرتفع و انبوه سازی و فرودگاه و بیمارستان و بانک و پروژه های آبی در سمت های مدیر پروژه و ریس کارگاه و رئیس دفتر فنی
  4. تجربه و سابقه کار در پروژه های بین المللی و خارج از کشور با عنوان سرپرست کارگاه
  5. آشنائی و احاطه کامل به مسائل قراردادها و حقوقی شرکتهای ساختمانی و آشنایی بیش از ۲۵ سال با فهارس بهاء و شرایط عمومی پیمان و بخشنامه های سازمان محترم برنامه و بودجه و تصویب نامه های هیئت وزیران 

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.

توسط |۱۳۹۷/۶/۵ ۱۶:۰۹:۱۲۵ام, شهریور ۱۳۹۷|نظام مهندسی تهران|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه