مهندس امیراسماعیل دربانی

امیر اسماعیل دربانی

کد انتخاباتی : ۳۰۵۵

مدیر پروژه و مشاور

فوق لیسانس برنامه ریزی شهری از دانشگاه آزاد تهران شمال

برنامه کاندیدارزومه کاندیداتقویم کاندیدا

معرفی کاندیداهای نظام مهندسی
بررسی تخصصی کاندیداها
تعهدنامه مبارزه با فساد
اخبار انتخابات
نظرسنجی

توضیحاتی درج نشده است.

حمایت شده توسط لیست ها / گروه ها

لوگو گروه مهندسین آنلاین
برای مشاهده اطلاعات گروه کلیک نمایید

شرح کامل برنامه های کاندیدا

حمایت از نظام ارجاع نظارت و رفع اشکالات آن و شفاف سازی آن

اصلاح تعرفه حق الزحمه نظارت برای سال دوم به بعد و اصلاح فرآیند دریافت حق الزحمه های طراحی و اجرا طبق تعرفه و جلوگیری از امضا فروشی که بدلیل ظرفیت بسیار زیاد پروانه ها نسبت به متوسط متراژ پروانه های صادر شده توسط شهرداری ، موجب کاهش کیفیت طراحی ها و صوری کاری در اجرا شده است .

حمایت همه جانبه سازمان ااعضای خود و افزایش خدمات رفاهی و حمایتی

کاهش نظام بروکراتیک سازمان و روان سازی امور و کاهش هزینه های سازمان

تعریف صلاحیت های جدید و ایجاد بازار کار جدید و در اولویت ایجاد صلاحیت تعمیر و نگهداری ساختمان و آغاز آن از مجتمع های تجاری و اداری موجود

 

رزومه کاندیدا

سوابق تحصیلی :

لیسانس مهندسی عمران از دانشگاه آزاد تهران مرکز

فوق لیسانس برنامه ریزی شهری (شهرسازی) از دانشگاه آزاد تهران شمال

سوابق شغلی و حرفه ای :

مهندسی اجرا و مدیر پروژه در شرکت مراغ (اتوبان یادگار امام – فرودگاه امام خمینی)

مدیر دفتر خدمات الکترونیک شهر

تاسیس دفتر مهندسی ساختمانی دربانی در سال ۱۳۷۹ متخصص حوزه معماری و شهرسازی

عضو ارشد سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران (طراحی – نظارت – اجرا )

طراحی معماری و سازه بیش از یکصد پروژه در مناطق مختلف شهر تهران

مدیر پروژه و مشاور در اجرای حدود ۱۵ ساختمان اجرای ۸ ساختمان در مناطق ۱ و ۳ تهران

مدیر پروژه و مجری ۱۵ ساختمان درمناطق ۱-۳-۷ شهرداری تهران

اجرای حدود ۱۰ ساختمان در مناطق ۱ -۳ در مقام کارفرما

خلبان سازمان هواپیمایی کشور