الهام امینی متولد ۱۳۵۴ می باشد .

  • عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی شهرسازی نظام مهندسی تهران

  • دبیر کمسیون تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی استان تهران

مهندس الهام امینی

سوابق تحصیلی :

  • دکترای شهرسازی با درجه عالی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

اهم سوابق شغلی:

عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی شهرسازی نظام مهندسی استان تهران – ۱۳۸۶ تا کنون

دبیر کمیسیون تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، مردادماه ۱۳۹۶ تاکنون

عضو کمیسیون تخصصی شهرسازی دوره ی هفتم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، مردادماه ۱۳۹۶ تاکنون

نماینده هیئت رئیسه گروه تخصصی شهرسازی در زیر کمیته تخصصی آموزش نظام مهندسی استان تهران (۱۳۸۶ الی ۱۳۸۹)

عضو کمیته نظام پیشنهادات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (۱۳۹۲ الی ۱۳۹۷)

عضو شورای توسعه دانشگاه فناور، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پردیس

مدیر پژوهشی مرکز پژوهشی شهرسازی شهرآور

عضو هیئت مدیره جامعه جامعه مهندسان شهرساز ایران

عضو کمسیون تخصصی معماری و شهرسازی دانشگاه جامع علمی – کاربردی (پاییز ۱۳۸۴ تاکنون)

عضو هیئت موسس دبیرخانه دائمی برگزار کننده روز جهانی شهرسازی (۱۳۸۶ تاکنون)

مدیر گروه مهندسی شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس (۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹)

شهرساز افتخاری شهر اوشان فشم میگون (۱۳۸۱)

داوری و عضویت در هیئت علمی برگزاری همایش های بین المللی و مسابقات داخلی و خارجی

عضو اتاق فکر طرح پژوهشی امکان سنجی و ارائه طرح مشارکت قانونی مهندسان شهرساز دارای پروانه اشتغال در فرآیند ساخت و ساز، فعالیت ها و وظایف شهرداری تهران در سال ۹۴ و ۹۶

سوابق علمی و آموزشی:

– استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس (۱۳۸۹ تاکنون)

– مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، واحد تهران مرکزی، تهران شمال، تهران جنوب

– ناظر علمی ترجمه ۳ کتاب

– دارای ۳ مقاله ISI در سال ۲۰۱۶ و ۲۰ مقاله علمی – پژوهشی

– تالیف ۴ کتاب تخصصی

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.