ابوالفضل رازقندی متولد ۱۳۵۰/۱۲/۱۱ می باشد .

  • عضویت اصلی هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

  • خزانه دار سازمان نظام مهندسی

  • عضو گروه تخصصی برق و عضویت در کارگروهها و کمیته های متعدد سازمان نظام مهندسی

  • کارشناس رسمی دادگستری ( صلاحیت برق ، مخابرات و الکترونیک )

  • ارزیابی خسارت بیمه با پروانه رسمی از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  • مدیریت و مسئولیت اداری در هنرستان ، اداره و اداره کل آموزش و پروش

  • تدریس در مراکز دانشگاهی و آموزشگاهی

ابوالفضل رازقندی

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد رشته برق قدرت گرایش تکنولوژی عایق های فشار قوی از دانشگاه آزاد بجنورد

کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه آزاد بجنورد

کاردانی برق گرایش قدرت از دانشکده شهید رجایی تهران

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.