کورش الیاسی بختیاری

سوابق تحصیلی :

  لیسانس مکانیک گرایش حرارت و سیالات

اهم سوابق شغلی:

طراحی و نظارت تاسیسات مکانیکی عمومی و خاص به مدت ۲۷ سال در شرکتهای مهندسی مشاور در زمینه  ساختمانهای اداری ، تعمیراتی و ایستگاههای مترو و راه آهن ، پایانه های اتوبوسرانی و مسافربری ، بیمارستانی و درمانی ، پروژههای صنعتی و انواع ساختمانهای تجاری ، اداری و مسکونی .

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.