کنفرانس ملی عمران ومعماری در مدیریت شهری

کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن ۲۱

تاریخ برگزاری : ۲۰ تیر ۱۳۹۷

مهلت ارسال اصل مقالات: ۱۰ تیر ۱۳۹۷

تاریخ اعلام داوری مقالات: –

مهلت ثبت نام در کنفرانس: –

سایت : www.civilica.com

ایمیل : info@engineeringconf21.com

آدرس دبیرخانه : –

کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن ۲۱

محورهای کنفرانس:

عمران

معماری

جغرافیا

هنر

منابع طبیعی

گردشکری

محیط زیست

علوم زمین

مدیریت شهری