پوستر کنفرانس بین اللملی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی

کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی

تاریخ برگزاری : ۲۷ تیر ۱۳۹۷

مهلت ارسال اصل مقالات: ۲۵ خرداد ۱۳۹۷

تاریخ اعلام داوری مقالات: ۲۵ خرداد ۱۳۹۷

مهلت ثبت نام در کنفرانس: ۱۸ خرداد ۱۳۹۷

سایت : www.icires.ir

ایمیل : info@icires.ir

آدرس دبیرخانه : تلفن  ۰۹۰۳۱۰۳۵۸۹۰

کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی

محورهای کنفرانس:

* مهندسی برق

* مهندسی مکانیک

* مهندسی عمران

* مهندسی کشاورزی

* مهندسی معماری

* مهندسی هوا و فضا

* مهندسی متالوژی و مواد

* مهندسی نفت

* مهندسی کامپیوتر

* مهندسی مکاترونیک

* مهندسی فناوری اطلاعات

* مهندسی معدن

* مهندسی صنایع

* مهندسی پزشکی    و …
بدیهی است که کلیه گرایش های مرتبط با رشته های فوق شامل محورهای کنفرانس می باشد و پژوهشگران گرامی می توانند مقالات خود را به کنفرانس ارسال نمایند