کنترل چشمی آیتم های ساختمانی

کیفیت آجر گری:

نباید شوره یا سفیدک زده باشد.
شکل هندسی کاملی داشته باشد.
در برخورد دو آجر به هم صدای خام بودن آجر شنیده نشود، بلکه اصطلاحاً صدای زنگ داشته باشد نه صدای مرگ.
بلوک ها هم نباید شوره داشته باشد.

*کیفیت مصالح بلوک سیمانی به چه صورت کنترل می شود؟

اگر از یک متری از بالا اون رو بندازند اگر شکست و خراب شد که کیفیت نامناسب هست در غیر این صورت کیفیت مرغوب هست.

*روش های تشخیص و کنترل چشمی کیفیت (از لحاظ دانسیته و وجود مواد کندسوز کننده) بلوکهای پلی استایرن (جهت اجرا در سقف های تیرچه بلوک) چیست؟

بلوک پلی استایرن کندسوز دیر می سوزد و اگر شعله ای به آن نزدیک شود و شروع به سوختن کند، نباید اشکی داشته باشد. اگر اشک داشت، کندسوز و استاندارد نیست.
-معیار های ظاهری تشخیص بتن تیرچه خوب:
– این بتن ضخامت کمی دارد و هیچگونه ترکی بر روی آن نباید باشد. (دلیل وجود ترک می تونه کم بودن آب، کم بودن سیمان بتن و یا مراقبت غیر اصولی باشد)
– ظاهر بتن هرگز نباید تخلخل داشته باشد. (یعنی سوراخ های هوا)
– میلگرد های طولی کف تیرچه باید سرتاسری داخل بتن غرق باشند.
– سطح بتن تیرچه نباید خیلی مسطح باشد و باید دانه های سنگی دیده شوند. (در غیر این صورت بیانگر وجود آب اضافی و سیمان کم و مصالح سنگی کم، نامرغوب و همراه
با خاک است)
*معیارهای چشمی برای کنترل کیفیت قالب های فلزی وارد شده به کارگاه چیست تا بتوان در سازهای بتنی از تبعات استفاده از قالبهای فرسوده مثل ایجاد ناشاقولی، پیچیدگی و …. ( علی الخصوص ستون های بتنی) جلوگیری کرد. 

درمورد قالب ها شما هر چیزی که از سازه بتنی خود توقع دارید باید در قالب ببینید:

– مثلاً شاغولی سازه بتنی، ( بصورت چشمی و بدون ابزار: باید وقتی قالب های بدنه روی هم دپو شده اند آنها را چک کنید که دقیقاً مرتب و صاف تمامی لبه های قالبها روی
قالب بعدی نشسته باشد، این بیانگر عدم پیچش و ناشاغولی هست).
– برای کنترل موج قالب بهترین راه استفاده از شمشه هست. (شما یه قالب رو می خوابونید و روی بدنش شمشه کاملاً صاف می زارید، وقتی از پهلو نگاه می کنید هیچگونه
فاصله ای بین قالب و شمشه نباید باشد)
*روشهای چشمی کنترل ملات ماسه سیمان ساخته شده در کارگاه از لحاظ کفایت میزان سیمان مصرفی در آن چیست؟
خوب یه چیزی که کاملاً مشخص هست هرچه ملات تیره تر باشه میزان سیمانش بیشتر هست.
اگر ملات تازه هست اگر با کمچه مخلوط کنی هرچه حالت خمیری بیشتری دشته باشه و تیره باشه سیمانش زیاد هست ولی اگر خالت خمیری داشته باشه اما تیره نباشه یعنی
ماسه شما خاک رس زیادی داره.
*تفاوت کاشی با سرامیک چیست و با فرض ابعاد و طرح یکسان، کاشی از سرامیک چگونه تمیز داده می شود؟ همچنین با چه معیار هایی می توان به کیفیت کاشی (و یا
سرامیک) پی برد و مثلا تشخیص داد که این سرامیک درجه یک است و اون سرامیک درجه ۲ یا درجه ۳ ؟ 
کاشی خاک رس پخته شده با یه لعاب شیشه هست که مقاومت فشاری بسیار کمی دارد و در برابر فرسایش بسیار ضعیف می باشد و به همین دلیل ابعاد آن کوچک می باشد.
اما سرامیک نوعی سنگ مصنوعی هست که بسیار مقاوم تر، مرغوبتر و کاربردش برای تمامی سطوح هست. بیشترین ابعادشم: ۶۰*۶۰ – ۸۰*۸۰ – ۱.۰*۱.۰.
– معیار های تشخیصی کاشی و سرامیک مرغوب: تو یه بسته که بازش می کنی و می چینی کنار هم تمامی گلها باید دقیق و مرتب کناره هم قرار گیرند.
– لبه کاشی و سرامیک باید کاملاً گونیا باشه، تاب نداشته باشه، پیچ نداشته باشه.
– کاشی به هیچ عنوان نباید شوره زده باشه.
– سطح شون اصلاً نباید کدرتر از طرح باشه.
وقتی دو تا کاشی یا سرامیک رو به هم می چسبانید، نباید فاصله ای بین دو سرامیک وجود داشته باشد (احتمال وقوع این پدیده در کاشی و سرامیک های نازک تر بیشتر
است).

منبع : سایت عمران پویا