نشست کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی

مورخ یازدهم دی ماه نود و هفت با حضور اعضای کمیسیون در محل شورای مرکزی تشکیل و موارد زیر بررسی شد.

اخبار نظام مهندسی

برگزاری نشست کمیسیون انرژی استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی

– پروپوزال پیشنهادی دانشگاه شیراز در مورد ساختمان های سبز مطرح و مقرر شد بررسیهای دقیق تر توسط اسدی، جهانبخش و خانم نصر انجام و دوباره طی نشستی با حضور کاوه فتاحی _ مشاور علمی شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه شیراز موضوع پیگیری شود.
– طاهری در مورد نخستین نمایشگاه بین المللی بهره وری آب و انرژی در ساختمان، صنعت و حمل و نقل (با رویکرد حفاظت از محیط زیست) که در تاریخ بیست و هفتم تا سی ام دی ماه سال نود و هفت در اصفهان برگزار خواهد شد توضیحاتی ارائه کرد و نقطه نظرات اعضای کمیسیون دریافت و نیز مقرر گردید کمیسیون انرژی یک پنل را در این نمایشگاه عهده دار گردند

 

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی