روش انکرینگ در بهسازی خاک

در روش انکرینگ که در گروه روش های نوین تحکیم و بهسازی زمین قرار می گیرد، برای تقویت و افزایش ظرفیت باربری زمین، از بولت های تمام رزوه (مونوبار) و یا کابل های فولادی (استرند) پیش تنیده استفاده می شود. در این روش، پس از پایان عملیات چالزنی، گراند انکر از پیش مونتاژ شده به داخل چال، رانده شده و با تزریق دوغاب سیمان، در قسمتی از طول خود (طول باند) با زمین درگیر می شود.

تفاوت اساسی گراند انکر با نیل در این است که همواره انکرها در بخشی از طول خود، آزاد بوده و به زمینمتصل نیستند و بنابراین می توان به کمک جک های هیدرولیکی پر قدرت، آن ها را تا بار معینی تحت کشش قرار داد. به همین دلیل، گراند انکر بر خلاف نیل، برای فعال شدننیازی به وقوع جابجایی در زمین ندارد. اعمال بارهای تا چند صد تن نیز در این مهاریها بسیار متداول می باشد و با افزودن تعداد رشته های کابل، به راحتی قابل دستیابی است. قطر چالزنی نیز بالطبع تابع اندازه انکر خواهد بود. تحکیم دیواره های گود به روش گراند انکرینگ به دلیل استفاده از المان های فولادی پس کشیده، در گروه ایمن ترین روش های تحکیم دیواره قرار می گیرد.

 برخی از مزایای این روش، عبارتست از:

ایمنی بسیار بالا در مقایسه با نیلینگ به دلیل فعال بودن سیستم و کشش تمامی تاندون ها؛

کاهش قابل توجه حجم عملیات چالزنی و تزریق؛

حداقل اختلال در ترافیک خیابانهای مجاور؛

حداقل اشغال فضای داخل گود و عدم اختلال سازه نگهبان با فعالیت های احداث سازه اصلی؛

سرعت بالا و صرفه اقتصادی نسبی به ویژه در گودبرداری های عمیق؛

انجام همزمان حفاری و اجرای سازه نگهبان وکاهش زمان گودبرداری؛

کنترل بسیار مطلوب تغییرشکل های خاک اطراف گود به ویژه در سازه های نگهبان دائم یا گودهای مجاور سازه های حساس به جابجایی پی

منبع : سایت عمران پویا