کریم صلاحی مهر متولد سال ۱۳۵۱/۰۶/۰۱ در تبریز می باشد .

  • عضو پایه یک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

  • مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی

  • تسلط در امور پیمان ها ( شرایط عمومی و خصوصی پیمان و مناقصات و …)

  • مدیریت و سرپرستی پروژه های عمرانی

کریم صلاحی مهر

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد مهندسی عمران ، مدیریت ساخت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

اهم سوابق تحصیلی و شغلی:

  1. مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت راه و ساختمان آلتون آد
  2. بازرس واحد گودبرداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
  3. مدیریت پروژه برجهای مسکونی آسمان بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران
  4. مدیریت پروژه های البرز و شهید هاشمی نژاد شرکت تعاونی مسکن دانشگاه امام حسین (ع)

مطالب ذکر شده برگرفته از وب سایت شخصی و رزومه شخص بوده و صحت و سقم آن به عهده فرد مذکور می باشد.