چک لیست های کنترلی و نظارتی عملیات ساختمانی، مکانیکی، الکتریکی و نظام مهندسی

//چک لیست های کنترلی و نظارتی عملیات ساختمانی، مکانیکی، الکتریکی و نظام مهندسی

بخش چک لیست ها در قسمت فایل های مورد نیاز اپلیکیشن دستیار مهندس قرار دارد.

در این بخش ۲۰۸ چک لیست های کامل کنترلی و نظارتی عملیات ساختمانی، مکانیکی، الکتریکی و نظام مهندسی قرار گرفته است.

اپ دستیار مهندس
اپ دستیار مهندس

لیست این مباحث به شرح زیر می باشد:

چک لیست عملیات ساختمانی : زیرسازی خیابان‌ها (مسیر سواره)
چک لیست عملیات ساختمانی : آسفالت رویه خیابان‌ها (مسیرسواره)
چک لیست عملیات ساختمانی : جدول‌گذاری و اجرای مسیر پیاده‌رو
چک لیست عملیات ساختمانی : نقشه‌برداری و پیاده‌سازی پروژه
چک لیست عملیات ساختمانی : خاک‌برداری
چک لیست عملیات ساختمانی : خاک‌برداری {پیوست}
چک لیست عملیات ساختمانی : آرماتوربندی فونداسیون
چک لیست عملیات ساختمانی : ساخت اسکلت فلزی با اتصالات جوشی
چک لیست عملیات ساختمانی : ساخت اسکلت فلزی با اتصالات جوشی {پیوست}
چک لیست عملیات ساختمانی : نصب اسکلت فلزی با اتصالات جوشی
چک لیست عملیات ساختمانی : نصب اسکلت فلزی با اتصالات جوشی {پیوست}
چک لیست عملیات ساختمانی : ساخت اسکلت فلزی با اتصالات پیچ‌و‌مهره‌ای
چک لیست عملیات ساختمانی : ساخت اسکلت فلزی با اتصالات پیچ‌و‌مهره‌ای {پیوست}
چک لیست عملیات ساختمانی : نصب اسکلت فلزی با اتصالات پیچ‌ومهره‌ای
چک لیست عملیات ساختمانی : نصب اسکلت فلزی با اتصالات پیچ‌ومهره‌ای {پیوست}
چک لیست عملیات ساختمانی : قالب‌بندی (چوبی، فلزی، …) و قالب‌برداری
چک لیست عملیات ساختمانی : قالب‌بندی (چوبی، فلزی، …) و قالب‌برداری {پیوست}
چک لیست عملیات ساختمانی : قالب‌بندی و آرماتورگذاری اسکلت بتنی  با سیستم قالب تونلی
چک لیست عملیات ساختمانی : اجرای سقف تیرچه- بلوک
چک لیست عملیات ساختمانی : قالب‌بندی و آرماتوربندی سقف بتنی کامپوزیت
چک لیست عملیات ساختمانی : قالب‌بندی و آرماتوربندی سقف بتنی کامپوزیت {پیوست}
چک لیست عملیات ساختمانی : اجرای قالب‌بندی و آرماتورگذاری (سقف بتنی- دال)
چک لیست عملیات ساختمانی : اجرای قالب‌بندی و آرماتورگذاری (سقف بتنی- دال) {پیوست}
چک لیست عملیات ساختمانی : بتن‌ریزی
چک لیست عملیات ساختمانی : بتن‌ریزی {پیوست}
چک لیست عملیات ساختمانی : اجرای اسکلت فلزی آسانسور
چک لیست عملیات ساختمانی : قالب‌بندی و آرماتوربندی دیوارهای بتنی
چک لیست عملیات ساختمانی : زه‌کشی پشت دیوار حائل
چک لیست عملیات ساختمانی : نقشه‌برداری و پیاده‌کردن نقشه طبقات پس از ساخت اسکلت
چک لیست عملیات ساختمانی : کرسی چینی و ایزولاسیون رطوبتی
چک لیست عملیات ساختمانی : کرسی چینی و ایزولاسیون رطوبتی {پیوست}
چک لیست عملیات ساختمانی : یک رگه کردن و تیغه‌چینی با آجر سفال
چک لیست عملیات ساختمانی : یک رگه کردن و تیغه‌چینی با آجر سفال {پیوست}
چک لیست عملیات ساختمانی : دیوارچینی با ملات ماسه و سیمان
چک لیست عملیات ساختمانی : اجرای تیغه چینی با پانل گچی
چک لیست عملیات ساختمانی : تهیه و نصب دیوار دبلیوپانل ۳D-WALL
چک لیست عملیات ساختمانی : اجرای دیوار Dry Wall
چک لیست عملیات ساختمانی : کرم‌بندی و شیب‌بندی بام
چک لیست عملیات ساختمانی : کرم‌بندی و شیب‌بندی سرویس‌ها، آشپزخانه و بالکن
چک لیست عملیات ساختمانی : ایزولاسیون رطوبتی سرویس، بالکن و بام
چک لیست عملیات ساختمانی : ایزولاسیون رطوبتی سرویس، بالکن و بام {پیوست}
چک لیست عملیات ساختمانی : گچ و خاک
چک لیست عملیات ساختمانی : گچ‌کاری
چک لیست عملیات ساختمانی : پوکه‌ریزی کف طبقات و بام
چک لیست عملیات ساختمانی : موزائیک فرش (ساده و رنگی)
چک لیست عملیات ساختمانی : موزائیک فرش (ساده و رنگی) {پیوست}
چک لیست عملیات ساختمانی : اجرای قرنیز سنگی
چک لیست عملیات ساختمانی : اجرای قرنیز سنگی {پیوست}
چک لیست عملیات ساختمانی : کاشی کاری با دوغاب سیمان
چک لیست عملیات ساختمانی : کاشی کاری روی درای وال
چک لیست عملیات ساختمانی : کاشی کاری روی درای وال {پیوست}
چک لیست عملیات ساختمانی : تهیه و نصب سرامیک کف، سرویس و آشپزخانه
چک لیست عملیات ساختمانی : تهیه و نصب سرامیک کف هال و پذیرایی
چک لیست عملیات ساختمانی : تهیه و نصب سرامیک کف هال و پذیرایی {پیوست}
چک لیست عملیات ساختمانی : سنگ فرش کف با سنگ پلاک
چک لیست عملیات ساختمانی : سنگ فرش کف با سنگ پلاک {پیوست}
چک لیست عملیات ساختمانی : تهیه و نصب سنگ پله و پاگرد (سنگ پلاک)
چک لیست عملیات ساختمانی : کف‌سازی با ملات ماسه وسیمان با سطح لیسه‌ای
چک لیست عملیات ساختمانی : کف‌سازی با ملات ماسه وسیمان با سطح لیسه‌ای {پیوست}
چک لیست عملیات ساختمانی : دیوارچینی با بلوک‌های سیمانی سبک و عایق (پلی بلوک)
چک لیست عملیات ساختمانی : نماسازی با آجر
چک لیست عملیات ساختمانی : نماسازی با آجر {پیوست}
چک لیست عملیات ساختمانی : نصب سنگ پلاک درنما
چک لیست عملیات ساختمانی : نصب سنگ پلاک درنما {پیوست}
چک لیست عملیات ساختمانی : سیمانکاری آستر
چک لیست عملیات ساختمانی : سیمانکاری آستر {پیوست}
چک لیست عملیات ساختمانی : سیمانکاری رویه
چک لیست عملیات ساختمانی : سیمانکاری رویه {پیوست}
چک لیست عملیات ساختمانی : نمای سیمانی، شسته، چکشی
چک لیست عملیات ساختمانی : نمای سیمانی، شسته، چکشی {پیوست}
چک لیست عملیات ساختمانی : تهیه و نصب سنگ پلاک درنما با زیرسازی فلزی (خشک)
چک لیست عملیات ساختمانی : تهیه و نصب سنگ پلاک درنما با زیرسازی فلزی (خشک) {پیوست}
چک لیست عملیات ساختمانی : اجرای نمای آلومینیومی کامپوزیت
چک لیست عملیات ساختمانی : اجرای رنگ نما روی سطوح سیمانی
چک لیست عملیات ساختمانی : اجرای رنگ نما روی سطوح سیمانی {پیوست}
چک لیست عملیات ساختمانی : ساخت و نصب چارچوب فلزی
چک لیست عملیات ساختمانی : ساخت و نصب چارچوب فلزی {پیوست}
چک لیست عملیات ساختمانی : تهیه و نصب در و پنجره آلومینیومی و UPVC
چک لیست عملیات ساختمانی : نصب درب‌های چوبی
چک لیست عملیات ساختمانی : نصب درب‌های چوبی {پیوست}
چک لیست عملیات ساختمانی : ساخت و نصب کابینت‌های آشپزخانه
چک لیست عملیات ساختمانی : اجرای کارهای فلزی سبک (نرده، راه‌پله، حفاظ پنجره‌ها و …)
چک لیست عملیات ساختمانی : ساخت و نصب کلاف فلزی
چک لیست عملیات ساختمانی : ساخت و نصب کلاف فلزی {پیوست}
چک لیست عملیات ساختمانی : اجرای نرده راه‌پله‌ها و حفاظ پنجره‌ها (استیل وآلومینیوم)
چک لیست عملیات ساختمانی : تهیه و نصب پوشش‌های چوبی (پارکت و …) در کف و دیوارها
چک لیست عملیات ساختمانی : تهیه و نصب قرنیز چوبی و PVC
چک لیست عملیات ساختمانی : تهیه و نصب قرنیز چوبی و PVC {پیوست}
چک لیست عملیات ساختمانی : ساخت و نصب و رنگ‌آمیزی فلاشینگ فلزی با ورق فولادی
چک لیست عملیات ساختمانی : زیرسازی سقف کاذب (رابیتس)
چک لیست عملیات ساختمانی : زیرسازی سقف کاذب (رابیتس) {پیوست}
چک لیست عملیات ساختمانی : تهیه و نصب سقف کاذب دامپا
چک لیست عملیات ساختمانی : سقف کاذب چوبی
چک لیست عملیات ساختمانی : آهن‌کشی نمای (کامپوزیت)
چک لیست عملیات ساختمانی : تهیه و نصب شیشه پنجره و درب فریم‌دار
چک لیست عملیات ساختمانی : تهیه و نصب شیشه پنجره و درب فریم‌دار {پیوست}
چک لیست عملیات ساختمانی : نصب درب‌های شیشه‌ای (سکوریت)
چک لیست عملیات ساختمانی : رنگ‌آمیزی روی سطوح گچی
چک لیست عملیات ساختمانی : رنگ‌آمیزی کارهای فلزی داخلی و خارجی
چک لیست عملیات ساختمانی : تهیه و نصب کاغذ دیواری
چک لیست عملیات ساختمانی : تهیه و نصب موکت
چک لیست عملیات ساختمانی : سقف کاذب آرمسترانگ و مشابه
چک لیست عملیات ساختمانی : سقف کاذب آرمسترانگ و مشابه {پیوست}
چک لیست عملیات ساختمانی : اجرای سقف کاذب با ورق‌های گچی روکش‌دار
چک لیست عملیات ساختمانی : حفاظت و ایمنی کارگاه‌ها
چک لیست عملیات ساختمانی : حفاظت و ایمنی کارگاه‌ها {پیوست}
چک لیست عملیات ساختمانی : پوشش محافظ در برابر حریق (پایه سیمانی)
چک لیست عملیات ساختمانی : اجرای حصار دائم محوطه
چک لیست عملیات ساختمانی : نصب درب فلزی بازشو و ریلی ورودی پارکینگ
چک لیست عملیات الکتریکی : سیستم ارتینگ درنقاط غیرصخره‌ای و صخره‌ای
چک لیست عملیات الکتریکی : کابل‌کشی برق محوطه (نیرورسانی)
چک لیست عملیات الکتریکی : کابل‌کشی برق محوطه (روشنائی)
چک لیست عملیات الکتریکی : کابل‌کشی مخابرات (محوطه)
چک لیست عملیات الکتریکی : سیستم درب‌بازکن اتوماتیک پارکینگ
چک لیست عملیات الکتریکی : داکت تاسیسات الکتریکی
چک لیست عملیات الکتریکی : لوله‌کشی، قوطیگذاری نصب قاب تابلوهای برق و جریان ضعیف توکار
چک لیست عملیات الکتریکی : جعبه تقسیم‌های عبوری، جریان ضعیف، تابلوهای برق، سینی و نردبان کابل
چک لیست عملیات الکتریکی : لوله‌کشی، قوطیگذاری دیوارها در سیستم قالب تونلی
چک لیست عملیات الکتریکی : لوله‌کشی، قوطیگذاری درسیستم قالب تونلی
چک لیست عملیات الکتریکی : سیم‌کشی و کابلکشی مدارهای مختلف الکتریکی در لوله، سینی و نردبان کابل
چک لیست عملیات الکتریکی : نصب کلید و پریزهای برق، تلفن، آنتن و شبکه
چک لیست عملیات الکتریکی : نصب چراغ‌ها سیلندری، سقفی و دیواری
چک لیست عملیات الکتریکی : سیستم درب بازکن
چک لیست عملیات الکتریکی : سیستم آنتن مرکزی
چک لیست عملیات الکتریکی : سیستم اعلام حریق
چک لیست عملیات الکتریکی : سیستم صوتی
چک لیست عملیات الکتریکی : سیستم حفاظتی
چک لیست عملیات الکتریکی : سیستم دوربین مداربسته
چک لیست عملیات الکتریکی : نصب تجهیزات، سربندیجعبه‌تقسیم‌ها، تابلوهای برق و جریان ضعیف
چک لیست عملیات الکتریکی : کارهای برقی موتورخانه مرکزی تاسیسات
چک لیست عملیات الکتریکی : کارهای برقی آسانسور
چک لیست عملیات الکتریکی : سیستم صاعقه‌گیر
چک لیست عملیات الکتریکی : سیستم برق اضطراری (دیزل ژنراتور)
چک لیست عملیات الکتریکی : شبکه کامپیوتر
چک لیست عملیات مکانیکی : داکت تاسیسات مکانیکی
چک لیست عملیات مکانیکی : لوله‌کشی فاضلاب (پلی اتیلن با اتصالات جوشی)
چک لیست عملیات مکانیکی : لوله‌کشی فاضلاب (پلی اتیلن با اتصالات جوشی) {پیوست}
چک لیست عملیات مکانیکی : لوله‌کشی فاضلاب (پلی پروپلین با اتصالات مکانیکی)
چک لیست عملیات مکانیکی : لوله‌کشی فاضلاب (پلی پروپلین با اتصالات مکانیکی) {پیوست}
چک لیست عملیات مکانیکی : لوله‌کشی حرارتی (فولادی سیاه)
چک لیست عملیات مکانیکی : لوله‌کشی حرارتی (فولادی سیاه) {پیوست}
چک لیست عملیات مکانیکی : لوله‌کشیهای حرارتی (پلیمری پنج لایه)
چک لیست عملیات مکانیکی : لوله‌کشیهای حرارتی (پلیمری پنج لایه) {پیوست}
چک لیست عملیات مکانیکی : لوله‌کشیهای آب سرد و گرم مصرفی (فولادی گالوانیزه)
چک لیست عملیات مکانیکی : لوله‌کشیهای آب سرد و گرم مصرفی (فولادی گالوانیزه) {پیوست}
چک لیست عملیات مکانیکی : لوله‌کشیهای آب سرد و گرم مصرفی (پلیمری پنج‌لایه)
چک لیست عملیات مکانیکی : لوله‌کشیهای آب سرد و گرم مصرفی (پلیمری پنج‌لایه) {پیوست}
چک لیست عملیات مکانیکی : لوله‌کشیهای سیستم های اطفاء حریق
چک لیست عملیات مکانیکی : لوله‌کشیهای سیستم های اطفاء حریق {پیوست}
چک لیست عملیات مکانیکی : لوله‌کشی گاز مبرد (مسی)
چک لیست عملیات مکانیکی : کانال‌های هوا (فولادی گالوانیزه)
چک لیست عملیات مکانیکی : کانال‌های هوا (فولادی گالوانیزه) {پیوست}
چک لیست عملیات مکانیکی : دودکش موتورخانه (فولادی سیاه)
چک لیست عملیات مکانیکی : دودکش موتورخانه (فولادی سیاه) {پیوست}
چک لیست عملیات مکانیکی : شوت زباله
چک لیست عملیات مکانیکی : دریچه‌های هوا
چک لیست عملیات مکانیکی : آماده‌سازی چاهک آسانسور
چک لیست عملیات مکانیکی : نصب و راه‌اندازی آسانسور
چک لیست عملیات مکانیکی : موتورخانه
چک لیست عملیات مکانیکی : موتورخانه {پیوست}
چک لیست عملیات مکانیکی : تجهیزات داخلی (هواساز)
چک لیست عملیات مکانیکی : تجهیزات داخلی (اسپلیت یونیت کانالی)
چک لیست عملیات مکانیکی : تجهیزات داخلی (فن کویل زمینی-رادیاتور)
چک لیست عملیات مکانیکی : تجهیزات داخلی (فن کویل کانالی و سقفی)
چک لیست عملیات مکانیکی : تجهیزات داخلی (اگزوزوفن)
چک لیست عملیات مکانیکی : تجهیزات داخلی (شیرآلات و لوازم بهداشتی)
چک لیست عملیات مکانیکی : شبکه گازرسانی بافشارPSI ¼
چک لیست عملیات مکانیکی : شبکه گازرسانی بافشارPSI ¼ {پیوست}
چک لیست عملیات مکانیکی : شبکه گازرسانی بافشارPSI 2
چک لیست عملیات مکانیکی : شبکه گازرسانی بافشارPSI 60 (فولادی)
چک لیست عملیات مکانیکی : شبکه گازرسانی بافشارPSI 60 (پلی اتیلن)
چک لیست عملیات مکانیکی : شبکه جمع‌آوری فاضلاب محوطه (پلی اتیلن)
چک لیست عملیات مکانیکی : شبکه آبرسانی و آبیاری محوطه (پلی اتیلن)
چک لیست سایر : تحویل واحد مسکونی
چک لیست نظام مهندسی : معماری – مرحله ۱ : اجرای فونداسیون
چک لیست نظام مهندسی : معماری – مرحله ۲ : اجرای سقف و ستون
چک لیست نظام مهندسی : معماری – مرحله ۳ : اجرای تقسیم بندی فضاهای داخلی و خارجی معماری و عملیات سفت کاری
چک لیست نظام مهندسی : سازه های فولادی – مرحله ۱ : فونداسیون
چک لیست نظام مهندسی : سازه های فولادی – مرحله ۲ : تیر و ستون و سقف سازه
چک لیست نظام مهندسی : سازه های بتنی – مرحله ۱ : فونداسیون
چک لیست نظام مهندسی : سازه های بتنی – مرحله ۲ : ستون و سقف سازه
چک لیست نظام مهندسی : سازه های صنعتی – مرحله ۱ : فونداسیون
چک لیست نظام مهندسی : سازه های صنعتی – مرحله ۲ : ساخت قطعات
چک لیست نظام مهندسی : سازه های صنعتی – مرحله ۳ : نصب قطعات
چک لیست نظام مهندسی : سازه های بنایی – مرحله ۱ : اجرای فونداسیون
چک لیست نظام مهندسی : سازه های بنایی – مرحله ۳ : اجرای تقسیم بندی فضاهای داخلی و خارجی معماری و عملیات سفت کاری
چک لیست نظام مهندسی : سازه های بنایی – مرحله ۴ : عملیات نازک کاری و نماسازی ساختمان
چک لیست نظام مهندسی : نقشه برداری – مرحله ۱
چک لیست نظام مهندسی : نقشه برداری – مرحله ۲
چک لیست نظام مهندسی : نقشه برداری – مرحله ۳
چک لیست نظام مهندسی : تاسیسات برقی – مرحله ۱
چک لیست نظام مهندسی : تاسیسات برقی – مرحله ۲
چک لیست نظام مهندسی : تاسیسات برقی – مرحله ۳
چک لیست نظام مهندسی : تاسیسات مکانیکی – مرحله ۱
چک لیست نظام مهندسی : تاسیسات مکانیکی – مرحله ۲
چک لیست نظام مهندسی : تاسیسات مکانیکی – مرحله ۳
چک لیست نظام مهندسی : تاسیسات مکانیکی – مرحله ۴
چک لیست نظام مهندسی : تاسیسات مکانیکی – مرحله ۵
چک لیست نظام مهندسی : اجرای عایق کاری حرارتی ساختمان (مبحث ۱۹)
چک لیست نظام مهندسی : طراحی عایق کاری حرارتی پوسته ساختمان – روش کارکردی (مبحث ۱۹)
چک لیست نظام مهندسی : طراحی عایق کاری حرارتی پوسته ساختمان – روش تجویزی (مبحث ۱۹)
چک لیست نظام مهندسی : چک لیست کنترل طراحی – معماری
چک لیست نظام مهندسی : چک لیست کنترل طراحی – تاسیسات الکتریکی
چک لیست نظام مهندسی : چک لیست کنترل طراحی – تاسیسات مکانیکی
چک لیست نظام مهندسی : چک لیست کنترل طراحی – سازه های بتنی و شالوده
چک لیست نظام مهندسی : چک لیست کنترل طراحی – طرح و اجرای سازه های فولادی
چک لیست نظام مهندسی : چک لیست کنترل طراحی – کنترل طراحی سازه
چک لیست نظام مهندسی : چک لیست کنترل طراحی – بارگذاری و طراحی ساختمان ها در برابر زلزله

اپ دستیار مهندس
اپ دستیار مهندس
توسط |۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۰:۳۶:۴۷۲۷ام, مهر ۱۳۹۶|دستیار مهندس|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه