چند نکته مهم در ارتباط با آزمون نظام مهندسی

دفترچه شما با داوطلبان اطراف شما متفاوت است. (ترتیب سوالات و گزینه ها)

–  در آزمون های تستی فقط پاسخ نهایی مهم است. با فراگیری روش های تستی و کوتاه از این ظرفیت در آزمون نظام مهندسی استفاده کنید.

–  حد قبولی در آزمون کسب نمره ۵۰ از ۱۰۰ است. یعنی حداقل ۳۰ سوال صحیح و بدون پاسخ اشتباه. اگر کمتر از ۳۰ سوال را توانستید پاسخ دهید، سوالاتی که ۵۰-۵۰ هستید را بزنید و اگر به ۳۰ سوال نرسیدید به سراغ سوالاتی بروید که بین سه گزینه شک دارید. باز هم به ۳۰ نرسیدید شانسی بزنید! به هر حال احتمال قبولی بسیار پایین بهتر از احتمال قبولی صفر است.

–  دو مورد مهم را در نظر داشته باشید:

۱- حتماً در آزمون سوالاتی طرح می شود که جدید هستند و مشابه آن قبلاً تکرار نشده است. سوالات جدید می تواند شامل سوالات ساده، متوسط و دشوار باشد.

۲- ممکن است در آزمون سوالاتی بیاید که قبلاً مشابه آن طرح شده است.
(پس اگر ترتیب سوالات شما طوری بود که سوالات جدید و دشوار در ابتدا قرار گرفته بود، مضطرب و ناامید نشود)

چند نکته مهم در ارتباط با آزمون نظام مهندسی

–  محاسبه نمره آزمون
نمره آزمون = ۱۰۰(۳T-F)/180))

T: تعداد سوالات صحیح
F: تعداد سوالات غلط

–  اگر عینا یا مشابه سوالات آزمونهای قبلی در آزمون شهریور تکرار شد این سوال از نظر طراحان جزو سوالات ساده قرار میگیرد.
در فرصت باقیمانده حداقل سه آزمون قبلی را تمرین کنید.

–  در هر سطحی از آمادگی که هستید و در هر مدت زمانی که تا آزمون باقی مانده است، امیدوار باشید ولی خودتان را گول نزنید. تلاش نمایید و هرگز موفقیت را به شانس واگذار نکنید.