چند نکته اجرایی

در مطلب زیر به چند نکته اجرایی در ساختمان اشاره خواهیم کرد:

شماره 1

استفاده از قلاب 135 درجه در میلگردهای عرضی از باز شدن خاموت و کمانش میلگردهای طولی جلوگیری می کند و سازه می تواند تغییر شکل های غیرخطی قابل توجهی را تحمل کند و فرو ریزش رخ ندهد.

شماره 2

جذب شتاب سازه در حین زلزله به سختی آن بستگی دارد. اگر در حین اجرای سازه سختی مقاطع سازه تغییر کند شتاب دریافت شده توسط سازه نیز تغییر کرده و در محاسبات نیروی جانبی زلزله باید بازنگری شود.

شماره 3

تغییر موقعیت تیغه ها در حین اجرا در صورتی مجاز است که توزیع جرم در پلان تغییر نکند و موقعیت مرکز جرم ثابت بماند زیرا در غیر این صورت پیچش سازه تغییر خواهد کرد.

شماره 4

در سازه نیرو به نسبت سختی بین اعضا تقسیم می شود. اگر مقطع عضوی در حین اجرا تغییر کند به طوری که سختی آن افزایش یابد نیروی جذب شده نیز متناسبا افزایشخواهد یافت و باید کنترل طراحی صورت گیرد.

شماره 5

عدم رعایت ضوابط شکل پذیری در اجرا منجر به بروز گسیختگی های ترد و ناگهانی در سازه می شود که در مواردی ویرانی کلی و فروریزش سازه را به همراه خواهد داشت.

شماره 6

برای حفاظت سازه های فولادی در مقابل خوردگی باید کلیه سطوح رنگ آمیزی شوند، مگر در مواردی که از سوی دستگاه نظارت تصریح شوند.

شماره 7

در سطوح و لبه هایی از سازه فولادی که پس از رنگ آمیزی جوش خواهند شد، باید رنگ آمیزی در فاصله پنج سانتیمتری از خط جوش متوقف شود.

شماره 8

رنگ مصرفی باید کاملا سطح مورد نظر را پوشش داده و برای جلوگیری از سوسماری شدن پوشش، باید رنگ های آستر و رویه از یک کارخانه تهیه شوند. رنگ آمیزی سطوح بزرگ باید با اسپری بی هوا صورت گیرد و تنها برای لکه گیری ها استفاده از قلم مو مجاز است.

شماره 9

رنگ ها باید در مکانی انبار شوند که دمای محیط حداقل برابر 18 درجه سانتیگراد باشد. در این خصوص توصیه های کارخانه معتبر سازنده رنگ می تواند ملاک عمل واقعگردد.


دانلود اپ دستیار مهندس

شماره 10

براساس مبحث 10 مقررات ملی ساختمان، صفحاتی که قرار است در اتصال اصطکاکی روی هم قرار گیرند، نباید رنگ شوند، فقط به لایه ای در حد 20 میکرون* به عنوان رنگ انبار داری نیاز می باشد.

* میکرون معادل یک هزارم میلیمتر است.

شماره 11

سیلوی ذخیره سنگدانه ها حتی المقدور باید با مقطع مربع یا دایره باشد و شیب مخروط یا هرم تحتانی آن کمتر از 50 درجه باشد و مصالح سنگی باید به صورت قائم در داخل سیلو ریخته شود.

شماره 12

مواد حاصل از گودبرداری نباید به فاصله کمتر از یک متر از لبه گود ریخته شوند. همچنین این مواد نباید در پیاده روها و معابر عمومی به نحوی انباشته شوند که مانع عبور و مرور گردیده و یا موجب بروز حادثه شوند.

شماره 13

مواد شبه سیمانی دارای خاصیت پنهان هیدرولیکی هستند و در صورتی که به گونه ای مناسب فعال شوند خواص سیمانی پیدا می کنند. این مواد فقط در محیط قلیایی، با آب واکنشی مشابه سیمان پرتلند نشان می دهند. متداول ترین ماده شبه سیمانی روباره یا سرباره کوره آهنگدازی است.

شماره 14

چنانچه بتنی احتمال دارد در معرض یخ زدن و آب شدن یا تحت اثر مواد شیمیایی یخ زدا قرار گیرد، باید با مواد افزودنی حباب ساز ساخته شود.

شماره 15

در مناطقی که دارای سولفات زیاد هستند باید از سیمان تیپ 2 یا 5 استفاده کرد.(سولفات بین 0.1 الی 0.2 درصد تیپ 2 – بین 0.2 الی 2 درصد تیپ 5) در مواقعی که سولفات ها همراه کلریدها هستند، نمی توان از سیمان تیپ 5 استفاده کرد و باید از سیمان تیپ 2 استفاده شود.

منبع : سایت عمران پویا