پایپ جکینگ

پایپ جکینگ یک تکنیک پیشرفته جهت نصب لوله های زیرزمینی ، کانالها و لوله های مخصوص برق و مخابرات می باشد . همزمان با راندن لوله های مخصوص توسط جکهای هیدرولیکی بسیار قوی ، عملیات حفاری نیز درون شیلد و در جلوی لوله پیشرو صورت می پذیرد . این روش یک خط لوله انعطاف پذیر ، مقاوم و آب بند همانند یک تونل ایجاد می کند .

از نظر تئوری هیچگونه محدودیتی برای طول مسیر لوله رانی توسط پایپ جکینگ وجود ندارد ، با این حال ملاحظات علمی ، مهندسی و اقتصادی ممکن است در عمل محدودیتهایی را بوجود آورند . می توان با این روش مسیرهایی به طول چندین متر ، بصورت مسیر مستقیم یا مسیر منحنی و یا ترکیبی از این دو اجرا کرد . حالتهای مختلف سیستمهای حفاری شامل حفاری دستی ( Hand Shield ) و روش ماشینی ( Mechanical Shield ) می باشد .

قطر لوله های قابل رانش جهت نصب توسط این سیستم از ۱۵۰ میلیمتر تا ۳۰۰۰ میلیمتر بوده و در عین حال تلورانس سازه ای این سیستم با سایر روشهای تونل زنی قابل رقابت است ، همچنین در مقایسه با تونلهای سگمنتال خاک برداری و حفاری کمتری داشته و در نتیجه تثبیت خاک را بهم نریخته و احتمال رانش زمین را به حداقل می رساند . روشهای حفاری مکانیکی شبیه روشهایی است که در سایر تونل زنی ها مورد استفاده قرار می گیرد . غلافها ، حفارها و محافظ جلویی لوله برای شرایط متنوعی از خاک قابل طراحی می باشد .

تکنیک پایپ جکینگ:

جهت نصب یک خط لوله با استفاده از این شیوه ،‌ شفتهای ارسال و دریافت معمولا ابتدا وانتهای مسیر ساخته می شود . ابعاد و نحوه ساخت شفت بر اساس نیازهای خاص هر مسیر تغییر می کند و در این میان مسائل اقتصادی عامل کلیدی بحساب می آید . شیوه های حفاری مکانیکی در مقایسه با حفاری دستی عمدتاً به شفتهای بزرگتری نیاز دارند ، در عین حال شرایط محیطی و ترافیکی مهمترین عوامل در تعیین ابعاد شفت ارسال می باشند که در این میان بکارگیری دستگاههایی با قابلیت تغییر طول شاسی اصلی ، جهت رانش لوله با طولهای مختلف ، مانند دستگاه ونون ( Venon ) ساخت شرکت داتام ، بعنوان راه حل نهایی برای پاسخگویی به شرایط خاص محل اجراء کار در شفتهای کوچکتر معرفی می گردد .

پایپ جکینگ

پایپ جکینگ

منبع :  سایت عمران پویا