پانلهای پیش ساخته دیواری Rail-Wall از جنس بتن پرلیتی

پرلیت نوعی سنگ سیلیکونی حاصل از گدازه­های آتشفشانی است که به دلیل چگالی کم، رسانایی ضعیف، خنثی بودن، غیرقابل احتراق بودن، سختی کم، درخشندگی خوب، قابلیت جذب و مقاومت، در صنایع مختلف به کار می­رود. از مهمترین کاربردهای پرلیت فرآوری شده می­توان در مصالح ساختمانی به صورت قطعات پیش ساخته اشاره نمود. بیشتر مصارف پرلیست درحالت منبسط شده آن می­باشد ولی در بعضی مواقع از پرلیت خام نیز استفاده می­شود.
پانل­های پیش ساخته دیواری از دو جداره از جنس بتن پرلیتی با عرض حدود ۴۰ سانتی­متر و طول حدود ۲۸۰ سانتیمتر تشکیل شده­اند که توسط قطعاتی به نام میان­بند فاصله گذاری شده و با پیچ به یکدیگر متصل می­شوند که پس از نازک کاری اثر پیچها حذف خواهدشد. فاصله جداره­ها می­تواند با عایق مناسبی جهت صوت و انرژی پر شود و فضایی را جهت عبور تأسیسات در اختیار قرار می­دهد. وزن هریک از جداره­ها حداکثر ۵۰ کیلوگرم است. جداره­ها می­توانند به صورت تخت یا انعطاف پذیر باشند که شکلی زیبا جهت معماری داخلی بدست می دهد.
هنگام نصب پانلها، در محل اتصال به اسکلت و سقف، یک فضای خالی درنظر گرفته شده که با مواد انعطاف پذیر پر می­شود تا هنگام زلزله، از اندرکنش سازه و پانل­ ها جلوگیری شود و اثرات مخرب زلزله بر روی این پانلها کاهش یابد.
این پانل در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مورد ارزیابی قرار گرفته و کاربرد آن در حیطه الزامات ارائه شده مجاز است.

ضوابط و الزامات

۱) استفاده از این پانلها به عنوان جدا کننده های داخلی ساختمانها به شرط رعایت کلیه الزامات زیر بلامانع است.
۲) رعایت مشخصات بتن پرلیتی مطابق استانداردهای بین المللی الزامی است.
۳) در نصب و اجزاء این پانل جهت تحمل بارهای حین اجرا کنترل شود.
۴) اتصال این دیوارهای غیرباربر به سیستم سازه­ای باید به نحوی باشد که ضمن تأمین پایلداری آنها در برابر بارهای وارده، از اندرکنش آنها و سازه اصلی تا حد امکان جلوگیری شود.
۵) کنترل پایداری دیوارهای غیرباربر در مقابل نیروی زلزله ناشی از جرم دیوار، مطابق استاندارد ۲۸۰۰ ایران انجام شود.
۶) حداکثر ارتفاع خالص مجاز دیوارهای غیرباربر ۲/۳ متر می باشد.
۷) کلیه مصالح و اجزاء در این سیستم اعم از معماری و سازه­ای از حیث دوام، زیست محیطی و غیره باید بر مبنای مقررات ملی ساختمان ایران و یا آئین­ نامه ­های ملی یا معتبر بین­ المللی شناخته شده و مورد تأیید، بکارگرفته شوند.
۸) رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان حفاظت ساختمانها در مقابل حریق و همچنین الزامات نشریه شماره ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت اجزای ساختمان در مقابل حریق با درنظر گرفتن ابعاد ساختمان ، کاربری و وظیفه عملکردی اجزاء ساختمانی الزامی است.
۹) چنانچه مجموعه ضوابط، دستورالعمل و یا آئین­نامه درخصوص این محصول توسط این مرکز انتشار یابد، شرکتهای تولید کننده، کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران ملزم به رعایت آن می باشند.