پانلهای ساخته شده از رزین و ساقه گندم و برنج

ضوابط و الزامات

۱) لازم است مصالح ساخته شده از رزین و ساقه گندم و برنج، در تمامی موارد از جمله خورندگی، شار تابشی بحرانی، مقاومت در برابر قارچ، جذب بخار آب، انتشار بودی ناخوشایند، پنهان سوزی و مقاومت حرارتی، انطباق کامل با ویژگی­های استاندارد عایق حرارتی الیاف سلولزی ASTM C739 داشته باشد.
۲) اتصال این پانلها به یکدیگر و به عناصر سازه­ای به گونه­ای باشد که ضمن تأمین پایداری دیوارهای حاصل در برابر بارهای خارج از صفحه، از اندرکنش دیوا و سازه اصلی، تا حدامکان جوگیری شود.
۳) پانلهای مذکور باید طبق ضوابط استاندارد ISO 7892 ، مقاومت لازم در برابر آزمون­های ضربه را دارا باشند.
۴) ضخامت پانل می­بایست متناسب با ضریب هدایت حرارتی محصول و مطابق با شرایط ساختمان و گروه­بندی آن، براساس ضوابط مندرج در مبحث ۱۹ مقررات ملی ایران به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی انتخاب شود. بدیهی است که در صورت عدم جوابگویی به انتظارات تأمین شده در مبحث ۱۹، تأمین یک لایه عایق حرارتی با مشخصات مندرج در مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان ایران روی جداره­های ساخته شده با این محصول الزامی است.
۵) لازم است پیش­بینی­های لازم برای جلوگیری از بروز میعان در داخل پانل و نفوذ آبهای ناشی از بارندگی صورت گیرد.
۶) لازم است شرایط و محدودیت­های مندرج در گواهینامه ICC-ESR-1582، در مورد رده­بندی اهمیتی ساختمان و لرزه­خیزی منطقه که ، توسط شرکت به این مرکز ارائه شده است، رعایت شود.
۷) استفاده از این پانلها، طبق آئین نامه محافظت ساختمانها در برابر آتش (نشریه ۴۴۴ مرکز)، فقط در ساختمانهای نوع V مجاز است. بنابراین تعداد طبقات و ابعاد ساختمان محدود به این نوع (طبق جدول ۴-۳ از آئین نامه ۴۴۴) می­باشد. به عنوان مثال حداکثر تعداد طبقات مجاز برای استفاده از این پانلها در ساختمانهای مسکونی آپارتمانی، ۳ طبقه (با شرط تأمین حداقل یک ساعت مقاومت در برابر آتش) می باشد.
۸) پانل مذکور می بایست به وسیله یک پوشش تخته گچی با ضخامت حداقل نیم اینچ (۵/۱۲ میلیمتر) با شرایط اجرایی اشاره شده در ICC-ESR-1582 محافظت شود.
۹) رعایت کلیه مقررات ایمنی در برابر آتش، مرتبط با سیستم، مطابق با آئین نامه ۴۴۴ مرکز و مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، از جمله توجه به الزامات مقاومت دیوارهای خارجی در برابر آتش متناسب با فاصله از ساختمانهای مجاور، الزامی است.
۱۰) صدابندی هوابرد جداکننده­های بین واحدهای مستقل و پوسته خارجی ساختمان می­بایستی مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان ایران تأمین گردد. با توجه به ضخامت و مشخصات آکوستیکی پانلها، که دارای صدابندی هوابرد برابر با ۳۸ دسی بل می باشد، براساس ضوابط مبحث ۱۸ مقررات ملی ایران ، استفاده از این پانلها به عنوان جداکنده های داخلی در واحدهای مسکونی بلامانع است. به منظور استفاده از این پانلها در سایر کاربری­ها، لازم است مدارک کافی برای بررسی و تجدیدنظر به این مرکز ارسال شود.
۱۱) تأمین تمهیدات لازم جهت اجرای اندودهای تر و خشک از حیث مقاومت و دوام الزامی است.
۱۲) کلیه مصالح و اجزاءدر این سیستم از حیث دوام، خوردگی، زیست محیطی، بهداشتی و غیره می­بایستی بر مبنای مقررات ملی ساختمان ایران و یا آئین نامه های ملی یا معتبر بین المللی شناخته شده و مورد تأیید به کار گرفته شود.