پوستر کنفرانس هیدرولیک ایران

هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تاریخ برگزاری :۱۴ شهریور۱۳۹۷ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۷

مهلت ارسال اصل مقالات: ۱۵ مرداد ۱۳۹۷

تاریخ اعلام داوری مقالات: ۲۲ بهمن ۱۳۹۷

مهلت ثبت نام در کنفرانس: ۱ شهریور ۱۳۹۷

سایت : www.civilica.com

ایمیل : ۱۷hydroconf@gmail.com

آدرس دبیرخانه: چهارمحال بختیاری – شهرکرد -کیلومتر ۲ جاده سامان-بلوار رهبر-دانشگاه شهرکرد-دانشکده فنی و مهندسی -کدپستی:۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱

هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

محورهای همایش:

مهندسی رودخانه
روشهای عددی در مهندسی آب
مهندسی آب و فاضلاب
هیدرولیک دریا، سواحل و بنادر
محیط زیست در مهندسی آب
آبهای زیرزمینی، مدلسازی و بهرهبرداری
مدیریت سیستمهای منابع آب
سدها، سازهها و ماشینهای هیدرولیکی
HSE و پدافند غیرعامل در مهندسی آب
ابزارها و فناوریهای نوین در مهندسی آب
کاربرد RS و GIS در مهندسی آب
مدیریت سیلاب
هیدرولوژی، کلیماتولوژی و تغییرات اقلیم
نیروگاههای برقابی، طراحی و بهرهبرداری